Co hýbe integrací v agilním prostředí

16. prosince 2019

Letošní listopadová iTea snídaně byla opět zasvěcena integraci v agilním prostředí. Ukázali jsme například použití API microgateway, jak jsme šli na integrační mikroslužby v Raiffeisenbank nebo novinky ze světa integračních produktů IBM a WSO2.

Integrace je oblast, které se Trask věnuje od svého počátku, oblast, ve které se náš tým neustále vzdělává a není proto divu, že máme největší tým certifikovaných integračních konzultantů a specialistů ve střední Evropě. Ten se věnuje i aktuálním trendům a výzvám, které na letošní listopadové iTea snídani věnované integraci hned v úvodu představil Petr Dlouhý, Department Director oblasti integrace. „Podpora agility a DevOps přístupu a z toho plynoucí požadavky na self-service i celkovou změnu přístupu k integračním dodávkám určují aktuální trendy v této oblasti. Mezi nimi zmiňme API Management, integrační mikroslužby v kontejnerizovaném prostředí, hybridní integraci, analytiku či event streamy. Všem tématům se intenzivně věnujeme,“ otevřel integrační snídani Petr Dlouhý a rovnou tak nastínil i několik konkrétních oblastí, u kterých má Trask zkušenosti s reálným nasazením.

Reaktivní integrační architektura

Reaktivní integrační architektura byla prvním z témat našeho architekta Tomáše Rosy. Silná vazba v integraci totiž může způsobit vertikální i horizontální šíření chyby a následné vyřazení celé IT infrastruktury. Jak může reaktivní integrační architektura snížit rizika spojená se silnými vazbami a jaká jsou možná řešení, když k chybě dojde? Řešení je více: čistě asynchronní komunikace nebo event stream, navýšení SLA, izolace nebo techniky reaktivní integrace. Techniky reaktivní integrace zahrnují sérii implementačních postupů a nástrojů tzv. resilient implementace zahrnující circuit breaker, cache a lokální repliku, které doplňují vlastnosti integrační platformy v podobě throttling policy, standby policy či disable service. „Resilient implementace vyjadřuje schopnost pružně se zotavit z chybového stavu a pokračovat ve své funkci. Popsané techniky umožňují srovnat se se situací, že svět není dokonalý, a i přes to nadále fungovat bez výpadků nebo ztráty dat,“ popsal Tomáš jednu z možností co dělat, když k chybě dojde. Dodal, že odolnost prostředí vůči šíření chyby lze testovat pomocí nástrojů „chaotického inženýrství".

Mezi techniky reaktivní integrace patří i circuit breaker. Ten se aktivuje na základě sbíraných statistik a zabrání posílání požadavků na nefunkční službu. Dává tak okamžitou odezvu, a tudíž i možnost pružně reagovat. „Další možností je lokální replika, která je přirozeným rozšířením circuit breakeru. V případě, že nemůže být požadavek vyřízen online, je realizován proti lokální replice a následně je možné poslat upozornění o provedené změně,“ popsal Tomáš další z technik. Synchronizace repliky pak probíhá dávkou, online událostmi nebo odpověďmi.

Novinky ze světa IBM

Na snídani jsme představili i nejnovější verzi vlajkové integrační lodě IBM – App Connect Enterprise. Co IBM ve svojí produktové novince nově nabízí? „Následovník Integration Bus v10 je hybridní integrační platformou s flexibilní topologií nasazení, která nabízí zpětnou kompatibilitu pro stávající integrační služby, oproti IIB v10 má nárůst TPS až o 15 % a start integračního serveru v řádech sekund a s minimalizovaným memory footprintem,“ uvedl nejnovější produkt a následně i jeho nové funkce Martin Citron, náš manažer pro Integration Middleware.

Nejnovější verze App Connect Enterprise (ACE) je postavená na cloud-native architektuře. ACE je velmi lehký integrační engine pro kontejnery a umožňuje stavět integrační mikroslužby v agilním decentralizovaném prostředí („Unzip–And–Go“). ACE mikroslužby jsou navíc škálovatelné, odolné proti výpadkům a umožňují bezodstávkové nasazení. „Veškerá konfigurace je na souborovém systému v yaml souborech a politikách. Přenos kompletní mikroslužby znamená překopírování pracovního adresáře a start integračního serveru na jiném kontejneru nebo OS,“ popsal Martin jejich fungování.

Druhým Martinovým tématem byly IBM Event Streams. Digitální business je dnes řízen událostmi, proto je potřeba navrhovat aplikace jako reaktivní, responzivní a inteligentní systémy. Pro tuto událostmi řízenou architekturu je de facto standardem platforma Apache Kafka, která umožňuje události distribuovat, ukládat a zpracovávat. Právě na Apache Kafka je řešení pro správu událostí s názvem IBM Event Streams postavené, obecně jde ale o propojení Apache Kafka spolu s IBM toolingem a IBM podporou. „Jde o event streamingovou platformu pro kritické podnikové aplikace s 24x7 podporou IBM. Pomocí jednoduchých nástrojů umožňuje vytvářet, provozovat a spravovat komplexní topologie Kafka clusteru, a to bez hlubokých znalostí Kafky a jejich podpůrných produktů,“ popsal řešení třetí řečník snídaně.

WSO2 API Microgateway – nový přístup k integraci?

Následně se ke slovu vrátil Tomáš Rosa a spolu s naším Danielem Ceľuchem mluvil o využití API microgateway, které WSO2 APIM od verze 2.6 podporuje, a předvedli i jejich použití v kontejnerizovaném prostředí. Mezi vlastnosti API microgateway patří například snadnější škálovatelnost, vyšší odolnost vůči přenosu chyby nebo možnosti nasazení standalone nebo v kontejneru. Při nasazení v kontejneru jsou možnosti hned tři: shared, private jet nebo side-car. Zajímavou možností je také použití v hybridní integraci. WSO2 API Microgateway se pyšní novým jádrem – Ballerinou, a je postavená pro běh v kontejnerovém prostředí. „Startuje do jedné sekundy, je zachována centrální správa a dokáže fungovat naprosto izolovaně. Navíc má malé nároky na paměť i na velikost,“ charakterizoval WSO2 API Microgateway Tomáš a pokračoval na WSO2 API Management for Istio.

DevOps a koncept integračních mikroslužeb

Poslední přednáška patřila hostu z řad našich klientů, Janě Křížové, IT Transformation manažerce z Raiffeisenbank. Ta prozradila, jak v rámci DevOps programu šli na integrační mikroslužby v Raiffeisenbank, proč se pro nový koncept integračních mikroslužeb rozhodli, jaký progres mají za sebou a jaké mají další plány.

A protože na integračních mikroslužbách banka spolupracuje s Traskem, představil samotnou technickou implementaci v praxi opět Tomáš Rosa, který prošel použité technologie Apache Camel a RedHat OpenShift i samotnou architekturu integračních mikroslužeb včetně realizovaných integračních návrhových vzorů a získaných poznatků a zkušeností.

S tím, koho oblast integrace zajímá a přišel, jsme tak během dvou a půl hodiny prošli novinky, praktické ukázky i příběh klienta. Integrace v agilním prostředí je ale velmi dynamická oblast, proto už se v Trasku těšíme, co budeme moci nabídnout příště v rámci další integrační snídaně.