Chytré zálohování dat ušetřilo automobilce miliony na infrastruktuře

15. září 2017

Deduplikace dat na straně klienta pomocí EMC AVAMAR.

POTŘEBA: Snížení obřích datových objemů a odlehčení IT infrastruktury

Náš významný klient, jeden z předních hráčů v automotive průmyslu, potřeboval vyřešit zálohování životně důležitých dat. Jednalo se o obrovské datové objemy, jejichž zálohování se začalo extrémně prodražovat. A navíc enormně zatěžovalo IT infrastrukturu.

Klient se na nás obrátil, abychom mu pomohli najít efektivní a ekonomicky dlouhodobě výhodné řešení. Součástí zadání bylo splnit tyto klíčové požadavky:

  • zbavit se redundantních (zdvojených či nadbytečných) dat
  • odlehčit enormně zatížené síťové infrastruktuře
  • snížit velikost back-endového úložiště
  • ušetřit za licenční poplatky dalším stranám

ŘEŠENÍ: Dva speciální servery pro deduplikaci dat

Jako nejvhodnější jsme zvolili klíčový produkt pro oblast deduplikace dat, a to EMC AVAMAR od společnosti EMC. (EMC AVAMAR totiž využívá deduplikaci dat přímo na straně klienta. A právě to z něj dělá ideální nástroj pro naplnění klientových konkrétních požadavků.)

Konkrétním řešením se pak stala dvojice serverů EMC AVAMAR s oboustrannou replikací dat v geograficky oddělených lokalitách.

Hlavní přínosy naší expertízy pro klienta

  • Source-base deduplikace (k deduplikaci dat dochází na straně klienta, čímž se dramaticky snižuje objem dat přenášených po síťové infrastruktuře)
  • Variable-lenght deduplikace (nejefektivnější způsob detekce duplicitních dat a snižování objemu ukládaných dat)
  • Způsob licencování „per GB“ (mnohem nižší náklady na jednotku zálohovaných dat)
  • Přímá integrace s klientovou VMware infrastrukturou (řešení je vyvíjeno přímo pro prostředí VMware)

Naše cesta k řešení

Pro zálohování klientovy infrastruktury VMware a Microsoft Windows byl v minulosti používán systém IBM Tivoli Storage Manager. Ten však nesplňoval požadavky na mazání duplicitních dat, snížení objemu dat přenášených po síťové infrastruktuře ani na integraci s VMware infrastrukturou. A díky způsobu licencování navíc přinášel vysoké náklady na provoz.

Jak už jsme uvedli výše, využili jsme dvojici replikovaných EMC AVAMAR od společnosti EMC s celkovou kapacitou datového úložiště 100 terabytů včetně replikace.

V současné době je pomocí infrastruktury EMC AVAMAR zálohováno přibližně 1050 virtuálních serverů VMware a cca 320 fyzických klientů (všechny běží na platformě Microsoft Windows). Měsíčně se v celé infrastruktuře změní průměrně 1petabyte dat. Z nich se díky technologii deduplikace dat na straně klienta zálohuje v průměru pouze 10 terabytů dat.

Závěr

V porovnání s předchozím stavem jsme našemu automotive klientovi pomohli dramaticky snížit objem zálohovaných dat.

To přineslo okamžité úspory na provoz zálohovací infrastruktury v řádu milionů.