Česká spořitelna

20. září 2017

Správa úvěrového procesu (Loan approval proces) korporátní klientely

Pro toto zadání jsme vybrali technologii EMC Documentum, která splňuje požadavky na stabilitu provozu, minimalizuje nutnost zákaznických úprav a zaručuje možnost dalšího rozvoje bez nadměrných nákladů.

Řešení DMS / Workflow Management jsme integrovali s celkem jedenácti systémy banky a migrovali jsme tři miliony dokumentů.

Výsledné řešení podporuje veškeré procesy související se schvalováním úvěrů pro korporátní sektor. Jejich počet navíc neustále roste – v současné době je jich 18.


Úspěšně implementovaný Master Data Management na bázi produktu Trask RDS

Ve společnostech Česká spořitelna a PWC Trask solutions úspěšně implementoval Master Data Management statických dat (číselníky). V obou případech byl pro správu číselníků využit vlastní produkt Trask RDS (Reference Data Store).

V rámci projektů implementace technologie pro správu číselníků Trask zabezpečil také migraci dat z několika systémů do centrálního úložiště i jejich zpětnou propagaci.