Budoucnost přinese větší tlak na rychlost v nasazování nových technologií

13. října 2020

S Rudolfem Urbánkem, generálním ředitelem společnosti Microsoft pro Českou republiku a Slovensko, jsme si povídali o roli a růstu cloudových služeb a o technologiích, které budou z pohledu globálního IT hráče zásadní pro komunikaci se zákazníky i pro jejich pohodlnou digitální obsluhu. Ale také o digitální i kulturně-firemní transformaci, které se české a slovenské společnosti víc než kdy dřív otevírají.

Do čela česko-slovenské pobočky Microsoftu jste přišel po šestnácti letech v telekomunikacích. Jaké jsou rozdíly mezi kulturami těchto společností?

Microsoft je silná globální společnost, jejíž DNA tvoří inovace. V době, kdy jsem do něj nastupoval, procházel a dosud stále prochází zásadní kulturní transformací, díky čemuž je výrazně otevřenější a méně hierarchický. Tato změna šla ruku v ruce se změnou byznysovou – od roku 2014 Microsoft akceleroval svoji cloudovou strategii, díky níž se pustil do nových oblastí podnikání, začal významně více inovovat a investovat. Změnily se hodnoty, DNA a jako zásadní vnímám také schopnost a potřebu neustále se učit – nejprve porozumět zákazníkovi a až poté přijít s novými produkty. V Microsoftu jsme si ale také vědomi toho, že úspěch spočívá i v síle a prosperitě našich partnerů. Vždyť v konečném důsledku velké množství našich bývalých konkurentů je dnes v pozici strategických partnerů.

V roce 2016 došlo ke sloučení české a slovenské pobočky Microsoftu. Jaké výsledky a postřehy vám toto spojení přineslo?  

Microsoft neustále přichází na trh s něčím novým, se zajímavými technologiemi a inovacemi. Ty vyžadují určitou adopci a z naší strany také poměrně velké investice do technologií a lidí v daném regionu. Díky česko-slovenskému působení je investice do pobočky v rámci regionu vyšší, stejně jako schopnost přilákat nové kolegy na nové příležitosti. Do Prahy i Bratislavy se nám tak daří lákat zajímavé a technicky velice zdatné lidi. V neposlední řadě se tím pro nás zvětšuje trh, který můžeme oslovit. Naše cesta je ale samozřejmě dlážděná také řadou kompromisů. Jde především o prioritizaci českého nebo slovenského trhu, kterou ale nakonec vždy určuje samotný zákazník. 

Umění naslouchat přináší možnost změn a flexibilitu 

Vaše prognóza pro rok 2020 byla, že cloudové služby budou tvořit výraznou část vašich tržeb. Jak český a slovenský trh nové cloudové služby přijímá? Daří se vaši i globální vizi ohledně cloudových služeb naplňovat?

Za poslední zhruba dva roky se situace změnila a v posledních měsících ovlivněných koronavirovou situací se pak příklon ke cloudovým službám a jejich benefitům ještě umocnil. Toto náročné období ukázalo, že bezpečnost, škálovatelnost a možnost flexibilně reagovat na potřeby trhu, přizpůsobit se a vyvíjet rychleji aplikace jsou pro chod společností zásadními faktory. Byli jsme svědky velké míry volatility jednotlivých odvětví i klientů – na jedné straně byla například oblast e-commerce, kde rekordy ze dne na den překonaly vánoční špičku. Zároveň jsme ale netušili, jak dlouho daná situace bude trvat - dny, týdny či měsíce. V takovou chvíli je škálovatelnost v podobě navýšení kapacity nedocenitelnou výhodou. Na druhé straně klientům, kteří přišli o menší či znatelnou část byznysu, pak zase významnou měrou pomohla škálovatelnost směrem dolů.

Osobně mě nejvíce překvapilo dění ve státní správě a školství. Přechod na distanční formu vzdělávání a vývoj nových aplikací v cloudovém prostředí s cílem pomoci, podpořit a komunikovat s občany nabraly naprosto bezprecedentní rychlost. Věřím, že alespoň část tohoto inovačního potenciálu se ukáže i v dalším, více standardním období. 

V minulosti jsem několikrát zmínil, že naše země z pohledu Microsoftu v oblasti digitalizace a cloudových služeb zaostávají za vyspělejšími trhy. Po zhodnocení našeho účetního roku a uplynulých událostí ale jasně vidíme, že z hlediska růstu cloudových služeb se můžeme porovnávat s globálním trhem. V obchodních ukazatelích dnes cloud, a především pak Azure, tvoří velkou část našeho růstu. Jsme tak už spíše platformním hráčem, který si je vědom síly partnerského ekosystému. Poslední měsíce, které se nesly v duchu práce z domova, přinesly ale také vyšší zájem o technologie pro komunikaci a spolupráci, jako je Microsoft Teams. Ty se staly nedílnou součástí našich životů a pomohly nám v těchto nejistých časech nejenom udržet byznys, ale také zůstat v kontaktu s ostatními kolegy, partnery i klienty.  

26 let 

Trask a Microsoft jsou dlouhodobými partnery. Od roku 2007, kdy se Trask stal zlatým partnerem Microsoftu, vznikla řada technologií a produktů jako Babelfish, Trask NLP (zpracování přirozeného jazyka) nebo Face Recognition modul Trask ZenID. Řešení využívají cloudové a další technologie Microsoftu, především pak Microsoft Azure.

Odnesou si velké společnosti z pandemie rychlejší a efektivnější postup při zavádění technologií? Které technologie budou z pohledu Microsoftu směrem dovnitř i vůči zákazníkům důležité?  

Nikdo samozřejmě netuší přesně, co nás čeká. Bude nezbytné umět flexibilně reagovat na změny uvnitř i vně společnosti. Firmy, které si tuto potřebu uvědomí včas, budou vnímat rychlost a flexibilitu jako budoucí konkurenční výhodu. Druhá skupina firem pouze překlene těžké časy, a následně se vrátí do svých starých kolejí. Po skončení pandemie a krize, jejíž rozsah teprve uvidíme, se budou rozdávat karty, rozdělovat podíly na trhu a určovat úspěšnost společností. A právě první skupina firem pak může ze svého přístupu těžit.  

Zmíněnou flexibilitu a rychlou reakci na změny trhu samozřejmě umožňují především technologie. Výhody cloudu, jako jsou škálovatelnost, flexibilita či nákladová efektivita, budou nadále přitahovat další společnosti. Stejně důležitá bude i práce s daty pro vylepšování zákaznické zkušenosti, algoritmy a schopnost používat předpřipravená řešení upravená na míru pro konkrétního zákazníka. V neposlední řadě se bavíme také o robotizaci a automatizaci.

Doufám, že poslední měsíce nezastaví již započaté vnitrofiremní diskuze o firemní kultuře a vytvoří naopak ještě větší prostor se o konkurenčních výhodách v podobě flexibility a reakce na změny na trhu dále a otevřeně bavit. Nad vším ale hlavně stojí zdravý rozum a vyváženost. Klíčové je naslouchat zaměstnancům, partnerům i zákazníkům, jejich představám a potřebám. Vytvářet s nimi podhoubí pro změny a přicházet s hodnotnými a smysluplnými řešeními. 

Když řešení pomáhají společnostem, ale i celé zemi 

Chytré IT projekty a řešení pro český a slovenský trh každoročně oceňujete v rámci Microsoft Awards. Mezi letošními oceněnými technologiemi je i Trask ZenID, respektive Face Recognition modul a jeho první implementace. Jak si takové inovace stojí u českých spotřebitelů a firem?  

Jde o první takto masivně nasazený Face Recognition modul v našem prostředí, což je unikátní. Z našeho pohledu může do budoucnosti řešit řadu dílčích potřeb klientů v bankách, telekomunikacích, ale také v nabídce služeb, plynu či elektřiny. Technologie byla sice vyvinuta pro bankovní prostředí – ve spolupráci s Moneta Money Bank, kde se také poprvé implementovala, ale její použitelnost je opravdu velice široká a nasazení rychlé.  

Nový zákazník nemusí se smlouvou na pobočku nebo čekat na kurýra, stačí odeslat fotografii osobního dokladu, což přináší efektivní zákaznickou zkušenost, kterou může nabízet jakákoliv společnost. Strojové učení a umělá inteligence se postarají o maximálně zabezpečené zpracovaní a analýzu, a společnost si už jen doplní další vhodné informace o daném zákazníkovi. Nikdo neplýtvá časem. Společnosti z různých sektorů si dnes už velmi dobře uvědomují, že budoucnost bude znamenat větší tlak na rychlost v nasazování nových technologií a na konkurenceschopnost v měnícím se prostředí. Proto taková řešení logicky vítají. 

Mají česká řešení jako Trask ZenID potenciál prosadit se i v jiných zemích? 

Cloudové technologie, které využívá i Face Recognition modul, se neustále vyvíjejí. Čím více jsou používané, tím rychleji se upřesňují algoritmy, které nad nimi jsou. Do budoucnosti jsou proto tato řešení využitelná jak pro další společnosti u nás, tak i za hranicemi a budou zažívat boom. 

Trask ZenID 

ZenID ověřuje osobní doklady rychle, bezpečně a zcela online. S více než 95% úspěšností rozpozná text z fotografií pořízených mobilním telefonem, řekne, zda je doklad pravý a informace porovná s interními i externími databázemi. Umí porovnat i fotografii na dokladu se selfie zákazníka a případně ho ověřit pomocí videa.

Více informací o Trask ZenID naleznete na zenid.trask.cz

Jak to myslíte? 

V popředí zájmu dnes stojí strojové zpracování přirozeného jazyka. Technologie, které ho umožňují, jsou ale vyvíjené hlavně pro celosvětově používané jazyky. Proto mají v následujících letech potenciál technologie, mezi které patří i Trask NLP nebo Babelfish, jež se už dnes zaměřují na lokální trh a především jazyk. Taková řešení se postaví do čela technologií převádějících mluvené slovo do textu, nebo do jiného jazyka a podobně. Věřím, že to, co Trask dnes dělá, významně pomůže v dalších letech rozvoji v této oblasti.

Microsoft se změnami pomáhá a sám zásadní transformací prochází. Co to v tak velké společnosti obnáší?  

Zápal pro změnu. Nemyslím jen byznysovou změnu viditelnou zvenčí, ale také změnu kulturní, která je vidět skutečně všude. Od typu osobností přes diverzitu názorů i zkušeností a hodnocení lidí po systematický rozvoj a motivaci. Největší umění je pak najít správný mix nástrojů, principů vedení lidí, názorů, respektu i úcty tak, aby systém fungoval pro společnost i pro každého zaměstnance.

Právě důraz na kulturu je u nás opravdu velký, proto se každých šest týdnů věnujeme jeden a půl dne rozvoji kultury a lidí. Ze všech stran ve společnosti cítím v tomto ohledu, že nás nějaká vnitřní síla a odhodlání žene k neustálému vylepšování prostředí i produktů. Tento hlad po změně je pro mě dobrým barometrem. A vítězství v soutěži Randstad Awards v kategorii IT a telekomunikace, a druhé místo za nejatraktivnějšího zaměstnavatele v Česku má slova jen potvrzují.  


Přečtěte si také

Změna chování bankovních zákazníků v číslech

Změna chování bankovních zákazníků v číslech

Jak příchod pandemie a s ní související opatření a doporučení ovlivnila chování tuzemských bankovních zákazníků? Na čísla, dopady a změny jsme se zeptali předních českých bank.

Zvyšte svoje konverze díky personalizovanému marketingu

Zvyšte svoje konverze díky personalizovanému marketingu

Častou chybou v B2B marketingu a komunikaci je, že se kontakty s klienty neudržují a opráší se ve chvíli, kdy se společnosti snaží prodávat.

Data science pomůže s personalizovanými nabídkami

Data science pomůže s personalizovanými nabídkami

Pokročilá prediktivní analytika pomáhá několikanásobně zpřesňovat a tím zefektivňovat veškeré marketingové a obchodní aktivity. S její pomocí vytváříme například vysoce personalizované nabídky šité na míru jednotlivým zákazníkům.

Kdy má nasazení rozšířené reality smysl a jaké jsou její dnešní limity

Kdy má nasazení rozšířené reality smysl a jaké jsou její dnešní limity

Scénářů, kde má rozšířená realita (AR) potenciál najít využití, je mnoho – mobilní technologie, nemovitosti, retail, výroba, automobilový průmysl a další. Těch, kde má její využití z hlediska společností opravdu smysl, už je ale mnohem méně.