Budoucnost je v digitálních platformách

24. září 2019

Má pro banku smysl napojit se na cizí digitální obchodní platformu? Položíte-li si tuto otázku, automaticky vám vyvstává další, a to, zda tato digitální obchodní platforma pomůže efektivně zvýšit její výnosy. Pokud zní odpověď na druhou otázku ano, pak totéž platí i pro první. V čem je ale zakopaný pes?

V podstatě se jedná o analogické schéma jako v případě zprostředkovatelského prodeje, který je všeobecně rozšířeným prodejním kanálem. Digitální obchodní platforma představuje dodatečný marketingový a prodejní kanál, který pro prodávajícího rozvíjí někdo jiný za zlomek ceny vlastního vývoje. Její nasazení s sebou však nese nejen výhody, ale i rizika. Na jedné straně totiž využíváte prostředky třetí strany ke zvýšení efektivity svého prodeje, na druhé straně chování provozovatele platformy může ohrozit váš úspěch i reputaci.

Zisky v ohrožení

Generovat výnosy v prostředí nízkých úrokových sazeb, nízkých marží a zároveň přitvrzující regulace je pro banky stále těžší. A zatímco se na jedné straně potýkají se suboptimálním makroekonomickým prostředím a stoupajícími nároky na compliance, na straně druhé se objevují noví hráči na trhu z řad finančně technologických firem (fintechů). Ty se zaměřují na vybrané segmenty hodnotového řetězce bank, kam vnáší své digitální inovace. Jedná se především o takové segmenty, kde jsou klienti nejvíce nespokojení a kde zároveň existuje vysoký ziskový potenciál. Dle studie tyto faktory ohrožují až 40 procent výnosů a až 60 procent zisku v retailovém bankovnictví včetně spotřebitelských financí, hypoték, úvěrů malým podnikům a platebních služeb.

Banky musí v ohrožených segmentech hledat nové cesty k zákazníkům, tak aby mohly konkurovat srovnatelným komfortem a rychlostí obsluhy, ovšem s výhodou své „těžké váhy“ jakožto zárukou solidnosti, kterou fintechy postrádají. Vzhledem k tomu, že tradiční bankovní produkty je dnes těžké od sebe odlišit, je základním krokem vpřed změna celkového přístupu banky. Ta totiž musí přehodnotit svůj klasický přístup „od transformace vynucené regulatorikou“ k aktivním, především digitálním inovacím, a to jak v interních procesech, tak směrem ke klientům z řad koncových zákazníků nebo zprostředkovatelů.

Banky musí v ohrožených segmentech hledat nové cesty k zákazníkům, tak aby mohly konkurovat srovnatelným komfortem a rychlostí obsluhy.

Co se digitálního světa týče, mají banky dveře otevřené. Zákazníci již přijali digitální prostor jako místo běžné interakce s finanční institucí. Podle průzkumu společnosti McKinsey, který provedla mezi bankami v Evropě, Severní Americe, Asii a Tichomoří, dnes přibližně 60 procent bankovních klientů používá aktivně digitální kanály (web či mobil) a zároveň 80 procent všech kontaktních bodů se zákazníky se vyskytuje na digitálních zařízeních. Na druhé straně digitální kanály představují pouze 25 procent tržeb (20 procent web, pět procent mobily). Tudíž zatímco digitální svět transformoval bankovnictví v mnoha ohledech a zákazníci ho přijali, většina prodejů, ať už v oboru nebo na telefonu, stále zahrnuje lidské interakce. A to je přesně ta příležitost pro hybridní platformy, které budou správně kombinovat digitální, osobní a zprostředkovatelský způsob prodeje.

Budoucnost bankovnictví je ve fungujících platformách

Podle aktuálních trendů se zdá, že dominantním obchodním modelem bank a finančních institucí se do budoucna mohou stát digitální platformy. Ty budou zprostředkovávat zákazníkům a malým podnikům nabídku různých poskytovatelů finančních a jiných služeb prostřednictvím webu nebo mobilního telefonu. Poskytovatelům naopak umožňují jednoduše se zapojit způsobem „plug-and-play“ a podílet se na obchodním ekosystému. Ti pak v kombinaci s finanční institucí mohou vytvářet zcela nové služby, které vycházejí vstříc potřebám jejich zákazníků.

Digitální obchodní platforma by měla mít tři základní charakteristiky:

  • Funguje jako magnet – přitahuje jak poskytovatele, kteří nabízí žádané produkty a služby, tak klienty, o jejichž pozornost poskytovatelé usilují.
  • Má úlohu „dohazovače“ – je vybavená mechanismy, pomocí nichž propojuje nabídku s poptávkou, tedy správné klienty se správnými poskytovateli.
  • Nabízí sadu nástrojů, které poskytovatelům služeb umožňují snadno se k platformě připojit a komunikovat s klienty.

Jak už bylo řečeno hned na začátku, odpověď na úvodní otázku zní „ano, ale…“. Totiž využívat digitální obchodní platformy třetích stran má pro banku smysl v rámci digitální všekanálové strategie jakožto způsob, jak zasáhnout širší okruh potenciálních zákazníků a těžit přitom ze synergického efektu zapojení se do ekosystému. Na druhou stranu si banka musí být vědoma možných negativ a rizika přínos digitální platformy realisticky vyhodnocovat. Rizikem pak může být možnost ztráty vazby na zákazníka, ohrožení reputace banky apod.

Úplně nejlepší možností je tedy takovou platformu vlastnit. A v tomto ohledu dokáže pomoci právě Trask. Díky připraveným komponentám pomůžeme bankám napojit stávající systémy na platformy třetích stran včetně zajištění compliance a ochrany proti podvodům při uzavírání smluv.