Budoucnost bankovnictví přeje připraveným

07. února 2019

Moderní informační technologie pro bankovnictví podporují digitalizaci, zvyšují komfort klientů a pomáhají vyhovět legislativním nárokům a co je nejdůležitější, hotová řešení jsou k dispozici již nyní.

Využití technologií v bankovnictví, vývoj interních procesů i inovace obchodních modelů úzce souvisí jak s trendy v požadavcích a chování zákazníků, tak s legislativou. To všichni víme. Zásadně se však postupně promění i celé odvětví bankovnictví podle stejné filozofie jako energetika, železniční doprava nebo telekomunikace směrem ke standardizaci, sdílení, sjednocování platforem, volné průchodnosti pro klienta až po oddělení infrastruktury od poskytování finančních služeb. Na budoucnost bezprostřední i vzdálenější se mohou banky připravovat již nyní – vždyť prvenství v inovacích nebo alespoň včasná reakce v digitální éře představuje nejen konkurenční výhodu, ale může být otázkou holého přežití na trhu.

Komfortní, automatizovaná a bezpečná obsluha klientů digitálními kanály

Přesun poskytování finančních služeb do mobilního a online prostředí vyžaduje nové přístupy k ověřování identity klienta. Řešení Trask ZenID slouží k automatizovanému vytěžování informací z osobních dokladů poskytnutých klientem prostřednictvím mobilní aplikace nebo webového rozhraní. Dokáže vysoce spolehlivě rozpoznat text a s využitím umělé inteligence odhaluje pokusy o podvod účinněji než člověk. Umožňuje tedy plně online interakci s klientem včetně zakládání účtů, žádostí o úvěr apod. bez jakéhokoli fyzického kontaktu.

Biometrické podepisování pomáhá nahradit papírové dokumenty

Nedílnou součástí digitálních, plně bezpapírových bankovních procesů, je elektronické podepisování dokumentů, které a urychluje a usnadňuje interakci s klientem na pobočce. Trask u:Sign je hotové uživatelsky komfortní řešení pro elektronické podepisování pomocí dynamického biometrického podpisu na tabletech či signpadech. Trask u:Sign však dokáže podporovat nejen procesy orientované na zákazníka, ale přispět i k digitalizaci interních procesů, např. personálních. Konkrétní implementace přitom vždy zohledňuje platné legislativní a regulatorní požadavky pro daný obor nebo oblast činností.

První půjčka, kterou lze vyřídit plně online

První bankou ve střední a východní Evropě, která začala poskytovat skutečnou on-line půjčku, se stala Česká spořitelna díky řešení Impresto připraveného ve spolupráci Trasku se společností EY. Řešení Impresto umožňuje sjednat bankovní úvěr zcela bez papíru a Česká spořitelna může díky němu poskytnout nebo zprostředkovat libovolnému zájemci půjčku od jakékoli banky podle vlastního výběru – bez čekání, papírování a bez cesty na pobočku, s ověřením totožnosti na dálku podle zákonných požadavků a s připsáním finančních prostředků na účet do 15 minut.

Multibanking znamená volný přístup do všech bank z jednoho prostředí

Platforma BAAPI pro digitální distribuci finančních produktů je první řešení na českém trhu, které v souladu s požadavky evropské směrnice o platebních službách PSD2 nabízí jednotné datové rozhraní pro přístup do všech bank, kdy klient může zadávat a autorizovat platby z bankovních účtů v různých ústavech a získává konsolidovaný pohled na své finance. BAAPI poskytuje jednotné API pro získání přenesené identity z připojených bank a klade si za cíl vybudovat co nejrozsáhlejší ekosystém a tím umožnit poskytovatelům finančních služeb obsluhovat nejširší možný okruh klientů.

Všechna otevřená bankovní API rozhraní na jednom místě

Dnes už je téměř nezpochybnitelné, že budoucnost patří otevřenému bankovnictví. Společnost Trask proto vytvořila jednotný zdroj veřejný informací o bankovních aplikačních rozhraních (API) v České republice. Trask openAPI portál obsahuje komplexní, průběžně aktualizovaný seznam otevřených rozhraní API zdejších finančních institucí, který je volně dostupný komukoli a každý do něj může přispívat informacemi o svých nových API nebo zajímavými poznatky. Bankovní openAPI portál primárně reaguje na potřeby bank ve vztahu k zákonu č. 370/2017 Sb., o platebním styku, kterým se do české legislativy přenáší Revidovaná směrnice EU o platebních službách označovaná jako PSD2, avšak obsahuje informace i o dalších otevřených rozhraních API, která banky poskytují – např. pro identifikaci klienta, kurzovní lístky, kontaktní informace, kalkulačky, transparentní účty, platební karty atd.

Online systém pro odhalování znaků praní špinavých peněz má vždy aktuální data

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který implementuje evropskou směrnici č. 2015/849 (tzv. zákon AML). Ten vyžaduje, aby povinné osoby, mezi něž patří i banky, podnikly vhodné kroky k identifikaci a posouzení rizik praní peněz a financování terorismu a zohlednit při tom faktory jako typ klienta, účel, pravidelnost a délka trvání obchodního vztahu, hodnota a způsob uskutečnění obchodu, nebo rizikovost určitých zeměpisných oblastí. Trask AML je procesní řešení komplexního kontrolního systému pro problematiku online odhalování znaků praní špinavých peněz a financování terorismu podle platné legislativy s online přístupem k datům, který znamená jistotu vždy aktuálních údajů a úsporu investičních nákladů na budování interních systémů.

Unikátní CRS Portál usnadňuje bankám práci se zahraničními subjekty

S bojem proti protizákonné činnosti souvisí i světově unikátní cloudové řešení Trask CRS Portál, který pomáhá českým bankám zajistit compliance s mezinárodní úmluvou Common Reporting Standard (CRS) o výměně informací poskytovaných finančními institucemi daňovým správám, podle níž musí banky sbírat daňové informace o svých klientech a předávat správci daně řadu údajů, včetně daňového identifikačního čísla. CRS Portál obsahuje pravidelně aktualizované informace o všech daňových identifikátorech u všech zemí, u nichž to legislativa vyžaduje, se všemi detailními informacemi. Portál výrazně usnadňuje práci pracovníkům bank v komunikaci s klienty-cizinci a zbavuje banky značné zátěže spojené se sledováním veškerých relevantních změn.