Blockchain – od vize k reálnému byznysu

23. září 2017

Jestliže Bitcoin elektrizuje spekulanty a těžaře kryptoměn, blockchain je naopak magnetem pro bankéře, byť od minulého roku můžeme sledovat mírné ochlazení prvotního nadšení. Což může být dobrým znamením posunu myšlení od dobrého nápadu směrem k činům. Pojďme se podívat na několik případů, včetně reálných nasazení.

Stručné uvedení do blockchainu


Blockchain se jako termín poprvé objevil právě coby technologie za virtuální měnou Bitcoin. A u příkladu s virtuální měnou ještě chvíli zůstaňme. V jejím případě totiž blockchain funguje jako peněžní deník. Pokud osoba A půjčí osobě B peníze, zdokumentuje se tato transakce na počítačích (výpočetních uzlech) všech účastníků, kteří se na blockchainu podílejí. Totéž nastane, pokud osoba B později část peněz převede na další osoby. Všechna data potřebná pro transakci se uloží decentralizovaně a postupně vytváří stále delší řetěz datových bloků, v nichž dodatečně není možno nic mazat ani pozměňovat. Vše probíhá bez prostředníka, účastníci si transakce ověřují navzájem sami. Veškerá znalost obsahu blockchainu je sdílena, výpočetní uzel u každého účastníka obsahuje částečnou nebo úplnou kopii celého blockchainu. Přesto nikdo nemá moc ani prostředky s daty centrálně manipulovat.

Zatímco banky v posledních letech pracovaly na řadě blockchainových aplikací, technologie blockchainu dozrála teprve nyní. Vedoucí IT firmy vytvořily prostředí pro blockchainové vývojáře, kde nabízí známé prvky svých ekosystémů jako jsou databáze nebo procesní enginy. Technická bariéra, která byla od počátku výraznou překážkou pro zahájení práce na vlastním blockchainovém projektu, v současnosti již neexistuje.


Díky ní lze obchodovat s cennými papíry, poskytovat půjčky, vydávat certifikáty, s její pomocí mohou měnit vlastníka digitální ale i hmotné věci. Navíc mohou změnit majitele rychleji, jednodušeji a s nižšími náklady, než jak jsme byli doposud zvyklí – to si alespoň propagátoři blockchainu od technologie slibují. Ingrediencí, která to umožňuje, je tzv. smart contract, který lze vložit do nově vytvářeného bloku. V kontrastu k smart contractu dlužno dodat, že lze Bitcoin „používat“ i k podezřelým obchodům, což ale nijak nenabourává princip samotné blockchainové technologie.

Smart contract mění svět

Smart contract je dnes již poměrně často používaná věc. Princip přiblížím na příkladu několika běžných situacích. Většina z nás si někdy koupila nápoj z automatu. Program automatu zajišťuje, že pokud máte dost peněz, dostanete nápoj. Provádí i zúčtování transakce, umí vrátit přeplatek. Stejně funguje předplacený telefon nebo satelitní TV. Automaticky, bez zásahu člověka. Podobně je na tom smart contract.


Blockchain činí silným právě možnost využívat smart contracty. Smart contract je digitální reprezentace obchodní dohody dvou nebo více stran, která je softwarově vyhodnotitelná a proveditelná. Vykonáním kontraktu může být například převod peněz na zadaný účet po splnění nějaké podmínky. Na smart contract lze převést jak jednoduchou pojistnou nebo úvěrovou smlouvu, tak složitý akreditiv. Je zde řada procesních a dalších závislostí, ale v konečném důsledku může smart contract v mnoha úkonech nahradit práci bankovního úředníka, pojišťovacího agenta nebo notáře.

Blockchain činí silným právě možnost využívat smart contracty.


Smart contract pomocí více či méně intuitivního skriptovacího jazyka popíše obsah obchodní smlouvy. Snahou přitom je maximum věcí automatizovat. Jednoduché smlouvy ve formě smart contractů si lze představit také jako zárodek budoucího propracovaného, pravidly řízeného obchodního prostředí. Smart contracty podporuje například blockchain na technologii Ethereum nebo Hyperledger.
Smart contract je tedy program, který umožňuje zpracovat instrukce přesně tak, jak bylo zamýšleno jeho tvůrci. Pravidla nejen definuje, ale také jejich vykonání zajišťuje, a to je zásadní rozdíl oproti smlouvám ze „starého světa“, kde vykonání obsahu obchodní smlouvy zajišťuje někdy až soud.

Blockchain a pojištění


Výhody blockchainu vyniknou zvláště pokud potřebujeme integrovat několik stran v rámci obchodního vztahu. V Trask solutions jsme vytvořili na platformě privátního blockchainu řešení pro správu vlastnictví vozidla. Od jeho pořízení a převzetí u dealera, přes průběžné zadávání a sledování oprav a údržby, krátkodobé zapůjčování vhodného příslušenství k vozidlu, vyúčtování a proplacení služeb u servisních partnerů zapojených do blockchainu, až po prodej nebo vyřazení vozu. A právě pojištění tvoří podstatnou nákladovou položkou spojenou s vlastnictvím a provozem aut.


Prodej pojištění aut, povinného ručení a havarijního pojištění se přesunul z kanceláře na web a odsud se dostane na obrazovky mobilních zařízení, využívaných pro komunikaci s autem. Připojené auto, tzv. connected car podává informace o chování řidiče, data o ujetých kilometrech, telemetrická data popisující např. plynulost jízdy, styl řízení nebo frekvenci využívání nebezpečných úseků.


Tím, že vlastník auta dovolí, aby se data ze senzorů sbírala a ukládala v blockchainu, může splnit podmínky pro snížení ceny pojištění. Jednak pojišťovně poskytne větší transparentnost, sníží jí riziko podvodu, a zároveň jí poskytne přístup k datům o řízení, z nichž lze odvodit návyky při řízení a vliv na bezpečnost. Časem pojišťovny zjistí, zda má například vysoká rychlost reálnou vazbu na nehodovost, a přizpůsobí tomu svou nabídku pojištění konkrétním řidičům.


Ze získaných dat může pojišťovna vytěžit lepší znalost preferencí klienta. Tato příležitost se dnes často omezuje jen na okamžik podepisování nové smlouvy.


CALL-OUT: Chcete prodat pojištění řidiči, který má připojené auto? Bez přístupu do appky, nebo přímo na displej auta bude vaše šance minimální.


A to, že blockchain je na seznamu kandidátů pro řešení Usage Based Insurance a dalších implementací konceptů internetu věcí (IoT – Internet of Things) je nasnadě. Umožňuje propojovat mnoho stran a provádět vzájemné vyúčtování a realizaci plateb. A nedejte se odradit informacemi o údajně malé rychlosti blockchainových řešení, zde neemitujeme Bitcoin nebo Ethereum s uměle předepsanými časovými odstupy pro vytvoření nových bloků. Zde provádíme transakce na vlastním privátním blockchainu, bez omezení.

Blockchain a IoT


Blockchain startuje také v oblasti IoT, kde přenesená data často povedou k peněžním transakcím. To je zároveň největší nebezpečí pro dnešní bankovní systém. Průmysloví výrobci a prodejci zařízení, kteří budou své zákazníky detailně znát, za ně mohou převzít platby (v souladu s PSD2) nebo jim nabídnout pojistnou smlouvu k dodanému výrobku, autu nebo službě či smlouvu k jejich profinancování.
Rozhodující nebude, zda zákazník dostane výhodnější cenu, ale to, že finanční produkt bude nabídnut ve správný okamžik. Blockchain také umožňuje naplno realizovat peer-to-peer pojištění. A jak existující insurtech řešení ukazují, tradiční pojišťovny zde nemají místo.

Blockchain a trade finance


Ukázkovým případem složitějšího smart contractu je případ obchodního a vývozního financování. Blockchain zde zajišťuje spolupráci mezi všemi stranami obchodu – bankami na straně vývozu a dovozu, výrobcem a odběratelem. Oblast vývozního financování se nabízí proto, že v obchodu je zapojeno několik stran z více zemí, přičemž tito musí sdílet informace o stavu obchodu a musí těmto informacím důvěřovat. Navíc je proces vykonáván asynchronně, na požadavek nemusí navazovat okamžitá odpověď.


Zřejmě první zaznamenanou blockchainovou transakcí z oblasti trade finance byl prodej másla z Irska na Seychely v roce 2016.

Sedm vedoucích evropských bank se dohodlo na spolupráci s cílem vytvořit blockchainovou obchodní platformu a usnadnit financování zahraničního obchodu pro malé a střední firmy. Členy tohoto konsorcia (DTCC) jsou například KBC, Société Générale nebo Unicredit. Blockchainová technologie má v oblasti financování zahraničního obchodu zjednodušit a zprůhlednit tradiční postupy. V rámci platformy mají jednotlivé banky zůstat odpovědné za řízení vztahu se zákazníkem (prodávajícím nebo kupujícím) a pokrýt oblasti vyžadované regulací (například KYC).
Banky si od řešení slibují snížení transakčních nákladů, zpřehlednění procesu a možnost obsloužit segment SME (malé a střední firmy) – podle zprávy „Trade finance and SMEs“ Světové banky z loňského roku má z pohledu schválených žádostí o financování vývozu jen 50% SME přístup k vývoznímu financování, přitom SME realizují 40% EU vývozů.

První blockchainový akreditiv na vývoz másla
Zřejmě první zaznamenanou blockchainovou transakcí z oblasti trade finance byl prodej másla z Irska na Seychely v roce 2016. S pomocí blockchainového akreditivu byl uzavřen obchod mezi irským zemědělským družstvem Ornua a společností Seychelles Trading Company. Akreditiv, který poskytla banka Barclays, garantoval vývoz másla a sýrů v hodnotě 100 000 USD.


Nová platforma umožňuje optimalizovat vnitřní procesy bank a omezuje rizika podvodů kvůli manipulaci s dokumenty. Hlavní výhodou nového modelu je rychlost – zkrácení doby realizace obchodu z obvyklých desítek dní na několik hodin. Obchod, který dnes obsahuje naložení zboží, vystavení faktur, jednání s domácí bankou, získání dokumentů a doporučení, jejich odeslání do Afriky a získání jejich potvrzení od importní banky, může zabrat 8 až 20 dní. Protože se vše odehrává ve fyzickém světě, postaveném na papírovém oběhu. Nový proces lze ukončit do 4 hodin. Vývozce ještě týž den ví, že protistrana potvrdila závazek zaplatit za dodané zboží a může zboží odeslat. Pokud vývozce požaduje zálohu, například na výrobu další zakázky, jeho vlastní banka mu ji může ihned proplatit. To přináší bance další obchodní příležitost a zálohu lze připsat na účet výrobce týž den.


Za prvenstvím je původně izraelský startup Wave, který si Barclays vypěstovali ve svém New Yorském akcelerátoru. Technicky jde o decentralizovanou síť, v jejímž rámci si lze vyměňovat dokumenty. Čím blockchain překvapil, je rychlost vývoje, implementace a integrace s partnery v síti. Veškerý úspěch nesklízí jen technologická platforma. Blockchain zde zjevně funguje jako katalyzátor – urychlí procesní a obchodní změny a s nadšeným sponzorem umožní i úspěšnou implementaci.

Legislativa a regulace


Vzpomeňme jinou technologickou novinku – roboty, jež umožňují posílat platby jménem klienta (např. Sofort banking), a z toho plynoucí regulaci PSD2. Protože se o výhodách blockchainu (zajištění transparentnosti a prokazatelnosti historie čehokoli) dozvěděli i úředníci, lze očekávat v dalších letech další vlnu regulací, směřující k využití blockchainu. Regulace se může týkat všech myslitelných oborů – od boje proti stáčení tachometrů, přes evidenci původu masa ze stáje až na talíř, až po plně digitální notáře nebo evidenci dosaženého vzdělání.

Pro plný rozvoj chybí právní regulace obchodů
Pro plnohodnotné využití blockchainu chybí právní regulace. Pro blockchainové nadšence to zní jako rouhání, což vychází z postoje, že ten kdo věří kryptoměnám, nepotřebuje stát a jeho bankovní systémy. Obdobně, kdo věří smart contractům, nepotřebuje právníky. Ve smart contractu vám nic nebrání, dohodnout si skrytě jednostranně výhodné nebo nezákonné věci, například odstranění konkurenta. Logika smart contractu neumí zjistit závadnost smlouvy. V právních vztazích existuje tisíciletí pěstovaná možnost stran vykládat právo a bránit se protistraně. To smart contract neumí. Nelze například vytvořit kód, který by posoudil, zda „zhotovitel postupoval při provádění díla s odbornou péčí“. Zde lze využít třetí strany, jako arbitra a potřebnou výhybku do smart contractu zabudovat. Musí se s ní však počítat dopředu.


V reálném životě se také stává, že se strany až po uzavření smlouvy dohodnou, že smlouvu anulují, nebo změní. Smart contract toto neumožňuje, byl v řetězci bloků nezměnitelně uložen v jednom z historických záznamů, a není cesta, jak změnit jeho obsah. Pokud ovšem smluvní strany do smart contractu nezabudovaly možnost smlouvu anulovat nebo změnit její podmínky.

ZávěrVelký hype kolem kryptoměn škodí pohledu na reálnou přínosnost blockchainu. Je nutno se na něj dívat jako na jakoukoli jinou IT technologii. Účinek blockchainu na byznys banky a firem lze chápat především jako transformační – dává šanci navrhnout nové procesy, použít nové technologie a ze staré infrastruktury využívat jen to nejnutnější.
Má smysl s malou investicí spustit několik malých projektů a po ověření jejich životaschopnosti je nechat vyrůst do dospělého řešení, nebo je s malou ztrátou odepsat s tím, že zkušenost zužitkuje firma v jiných blockchainových projektech.


Vytvořit na blockchainu životaschopný obchodní koncept znamená využít jeho silné stránky – požadavky na vysokou důvěryhodnost, trvalou dostupnost a decentralizované zpracování, nejlépe pokud se partneři zapojení do blockchainu nachází na různých místech, a je jich více.


Technicky nic nebrání tomu vybudovat si svou vlastní blockchainovou síť a vyzkoušet si své vlastní smart contracty. To je věc, kterou v některých nadstavbách blockchainu zvládne dnes i neprogramátor.
Čím dříve začnete, tím lépe. Řešení na blockchain totiž obsahuje ještě jednu výhodu, dobrou pro marketing: publicitu.