Bimodal iT – jde více o business než o IT

01. června 2016

Digitalizace mění chování i očekávání klientů a uspět znamená reflektovat změnu. Inovovat. Středem zájmu je IT, které se ovšem musí zásadně změnit, aby na potřeby businessu, rychle a dravě se vrhajícího po nových příležitostech, dokázalo reagovat. Jak?

Všechno začíná u businessu. U jednoho kratičkého, téměř nepatrného okamžiku – digitálního business momentu. Klient si během ranní kávy vyhledává produkt na internetu a přitom se přihlásí k sociální síti či k internetovému bankovnictví. Nebo se prochází kolem výkladní skříně, kde zahlédne „svůj“ produkt – bleskově spouští mobilní aplikaci a hodnotí své finance, kalkuluje: „Co musím udělat pro to, abych na to měl?

Moment, který rozhodne

Žijeme v digitálním světě. Takové momenty se odehrávají každodenně a v nekonečném množství obměn. V čem jsou pro banku tak zásadní? Jsou to přesně ty momenty, kdy má banka příležitost „ulovit“ zákazníka a prodat svůj produkt. V pravou chvíli nabídnout půjčku, kreditní kartu nebo kontokorent.

Jsou to příležitosti, kterých si business – obchodní oddělení banky – začíná ve stále větší míře všímat. Musí jich umět využít, protože žádná příležitost se nebude opakovat. Doslova se za nimi musí drát, agresivně a kupředu, bojovat o ně, bojovat o klienta. Jinak přijdou jiní a ten okamžik i s klientem si vezmou. Business musí takové příležitosti odhalovat, nacházet stále nové. Hledat způsoby, jak přijít v pravou chvíli s tou pravou nabídkou. Být připraven, rychlý a agilní.

Inovace a nový pohled

Co konkrétně znamená, že business musí být připraven? V dnešním stále více se digitalizujím světě, kde konkurence je většinou doslova jen „o jedno kliknutí vedle“, rozhodují takové faktory, jako lepší zákaznická zkušenost, schopnost nabídnout personalizovaný produkt, cílenou individuální nabídku, relevantní poradenství. Vyjít klientovi vstříc přesně v moment, kdy to potřebuje. Banka musí být schopna rychle a flexibilně inovovat, zavádět nové produkty a služby, nabídnout novou přidanou hodnotu. Prakticky v reálném čase vyhodnocovat data o svých klientech za účelem okamžitě, ale přitom cíleně nabídnout produkt. Jedině tak má business šanci na úspěch.
Neobejde se ale bez prostředků. A ty je v digitální době potřeba hledat v IT.

IT v nové roli

Je přirozené, že se IT ve víru událostí dostává do hledáčku samotných CEO společností.
Právě k IT společnosti směřuje pozornost, právě do řad IT míří tlak na úspěch. Prioritou už nejsou nejnižší náklady, IT může vydělávat. Je tu ovšem drobné „ale“. Zatímco na trh pronikají noví, mladší hráči lákající klienty na konkrétní inovaci, IT s poloměrem uvedení změny na trh několik let se dostává do nezáviděníhodné situace. Business naproti tomu požaduje agilitu, flexibilitu. A pokud ji neposkytne vnitřní IT, neváhá se poohlédnout jinam, postarat se sám o sebe. I v samotných business kancelářích dnes sedí lidé, kteří jsou schopni pracovat na vysoké úrovni s Excelem nebo svému týmu opatřit aplikaci, která mu dá, co potřebuje. I když je třeba v cloudu, na smartphonu, provozovaná mimo veškerou kontrolu korporátního IT. Že to není ideální stav, je zjevné. Stupňující se chaos ale v konečném důsledku neprospěje ani jedné straně.

Jízda na dvě rychlosti

Nastává čas na změnu. Ovšem změnu v širším kontextu, která přinese ne jednu konkrétní inovaci, nýbrž dá do nynějška nepružnému a nemotornému kolosu IT úplně nový rozměr agility a flexibility. Domnívat se, že se IT banky od základu změní a bude fungovat úplně jinak než dosud, by bylo bláhové. Zároveň tlak na rychlou reakci na požadavky businessu je reálný, hmatatelný. Znamená to jediné: IT se musí rozdělit na tradiční stabilní a spolehlivou provozní část, o niž se opírá provoz banky, a na inovativní, flexibilní, agilní IT, které umožní rychlé zavádění nových služeb pro business. Vítejte ve světě vícerychlostního IT, neboli Bimodal IT.

Udělejte prostor pro agilitu

Přechod k novému žádoucímu stavu, skutečnému Bimodal IT si však žádá víc. Chce to změnu myšlení. V rámci agilního IT je potřeba vy užít nové metodiky, nové přístupy a současně vše sladit s tradiční částí IT. Ovšem zároveň platí jedno – IT není a nikdy nebude černobílé. Můžeme si nakrásně malovat hranice a plánovat, co bude stabilní a co bude flexibilní. Ale i když se řekne Bimodal, mezi onou černou a bílou vždy budou i stupně šedé. Jednotlivé požadavky, systémy a projekty nebude vždy možné jednoznačně zařadit do tradičního, nebo agilního IT.

Řešení problémů v IT leží u businessu

Východisko spočívá v tom, nahlížet na vše z pohledu businessu. To znamená nedívat se na IT z pohledu IT systémů, infrastruktury a aplikací, ale zaměřit pozornost na to, které business funkce, agendy, procesy nebo oddělení potřebují být agilní, a kde je naopak prioritou zajišťovat stabilní provoz. Dnešní IT takovému pohledu nebude odpovídat, vzniknou protichůdné požadavky u jednotlivých systémů a IT systémy bude muset přeorganizovat, předělat a vytvořit nové optimalizované IT jádro, které bude poskytovat maximální součinnost inovativnímu IT kolem. Samotná obchodní oddělení si musí uvědomit, že je to o business funkcionalitách, musí si vynutit, nadiktovat, co potřebují rychle a co naopak musí být maximálně spolehlivé. Pro IT je zase nutnou součástí „hry“ smířit se s faktem, že ony „šedé zóny IT“ tu v určité míře vždy zůstanou. Cesta ze začarovaného kruhu je však pro IT jediná, a sice přizpůsobit se požadavkům businessu, nejít proti němu.

IT má tři možnosti:

  1. Upevnit svoje pozice a důsledně kontrolovat veškeré aplikace v bance dle dnešních standardů.

  2. Rozdělit se na dvě IT a vyjít tak vstříc požadavku na rychlou reakci businessu.

  3. Zachovat stávající IT jádro a inovativní IT sloučit s business odděleními.

Třetí možnost dává největší potenciál pro inovace a nejlépe řeší problém „stínového IT“: Business si realizuje IT záležitosti sám (tj. rychle a flexibilně), IT lidé v business týmech však této realizaci pomáhají, radí a pomáhají udržet alespoň minimální standardy.

Nejistota na denním pořádku

Hlavní charakteristika inovativního IT je práce s nejistotou a nejasným zadáním. Zatímco klasické IT dostává jasně formulované požadavky, které naplní, inovativní IT pracuje s nejasně formulovanými, zato však ambicióznějšími cíli. Musí si hledat cestu samo, experimentovat, zahazovat nefunkční nápady či řešení. Symbióza IT a businessu je v tomto procesu naprosto klíčová: IT bez businessu nedokáže korigovat svůj směr podle business strategie a průběžně si ujasňovat zadání. A business bez IT zase nedokáže využít možnosti současných technologií a nedokáže experimenty realizovat.

Lekce, které se učíme

Ačkoliv se v tomto kontextu Bimodal IT nejeví jako něco snadno a jednoduše uchopitelného, přesto nejde jen o prázdný termín, ale reálné východisko do budoucna. I pro české společnosti je to žhavé téma, které dnes řeší v podstatě všichni. Není pro to žádný lepší důkaz než ten, že se některé z největších společností začínají budoucím směřováním svého IT intenzivně zabývat už dnes. V Trasku dnes organizaci IT z pohledu Bimodal a posledních trendů řešíme již s 5 velkými zákazníky ze sektoru financí, telekomunikací a energetiky. Je zajímavé být při tom a sledovat, jakou cestou se společnosti vydávají, když hledají nejlepší východiska.

Už tyto první vlaštovky jasně ukazují, jak důležitou roli hraje, že se Trask může opřít o praktické zkušenosti a současně znalost metodik tradičních i agilních přístupů, stejně jako metodik, které pomáhají vyřešit šedé zóny. Zároveň je ale vidět, že Bimodal IT není zdaleka jen záležitost IT, neboť alespoň v počátcích je často potřeba i businessu pomoci určit, na co se zaměřit, jakými agendami začít. Společnosti, které se s těmito výzvami nejlépe vypořádají, budou ty úspěšné a konkurenceschopné. Vykročí k tomu, stát se lídry na svém trhu. Chtěli jsme mluvit o IT a přitom jsme začali i skončili u businessu. Je to náhoda? Vlastně vůbec ne. Bimodal IT je skutečně hlavně o businessu.