Automotive klient, výstavba BI Competency Center zastřešila aktivity v oblasti Business Intelligence

01. září 2011

Po schválení této koncepce bylo nutné tyto procesy zavést a nastartovat, resp. zrealizovat klíčové projekty.

Jedním z nich byla i analýza stavu a technologických potřeb společnosti v oblasti BI. Cílem bylo vytvořit podklad pro strategické rozhodnutí o reportingové platformě, metodice a možnostech popisu a správy metadat a následně i strategie v oblasti Data Warehousingu.

Trask byl angažován do role hlavního dodavatele konzultačních a realizačních kapacit a zároveň jako lokální partner a koordinátor implementačních projektů svěřených technologickým vendorům (SAP).