Automotive klient, přechod na koncept Enterprise Data Warehouse propojuje všechny platformy pro ukládání dat

01. září 2011

Jedná se o logické i fyzické propojení všech platforem, které jsou klientem využívány pro ukládání dat (SAP BW, Oracle DB, MS SQL). Všechny tyto dílčí DWH jsou propojeny pomocí heterogenního ETL nástroje SAP Business Objects Data Services. Pracnost na vývoj ETL procesů se tak snížila o 50%.

Cílový odběratel se nestará z jaké platformy informace získává, a využívá pouze reporting v Business Objects. O uložení dat se stará oddělení BI Competency Center, a vybírá, která platforma je pro daný datový zdroj nejvýhodnější. Díky tomu není nutné sjednocovat platformy a převádět reporting na jednu technologickou platformu.

Trask se na této koncepci podílí od jejího vzniku v roli konzultačního partnera a nyní v pozici integrátora všech projektových pozic: Architekt, Analytik, Vývojář, Tester a Projektový manažer.