Automotive klient, implementace jednotné platformy umožnila konsolidaci reportingu napříč podnikem

01. září 2011

K hlavním dodávkám projektu patřila instalace SAP Business Objects XI 3.1 SP3 v prostředí clusteru včetně souvisejícího vývoje, testování a nasazení do produkčního prostředí, dále konfigurace a administrace či návrh bezpečnostního konceptu nebo školení uživatelů.

Podstatným krokem byla následně migrace reportů z prostředí IBM Cognos na novou platformu a vývoj reportů nových s využitím nástrojů Web Intelligence, Crystal Reports, Live Office, Voyager či Xcelsius. Veškerý reporting klienta se tak povedlo konsolidovat v rámci jediné celopodnikové platformy.