Automatizace procesu poskytování půjček ve Sberbank

17. dubna 2020

Potřeba: Čím efektivně nahradit stávající nástroj pro poskytování půjček

Sberbank potřebovala výrazně zvýšit efektivitu provozu digitalizací interních procesů. Dosud využívala k poskytování úvěrových produktů zastaralý a ne zcela automatizovaný procesní model. Ten byl z velké části závislý na lidském elementu: mnoho úkonů se provádělo v Excelu a ručně. Cílem bylo nahradit rutinní manuální práci pokročilými technologiemi, zvýšit míru automatizace a zkrátit dobu realizace procesů. Společně jsme proto začali řešit jak a čím klientův stávající nástroj nahradit.

Řešení: SLeT a moderní procesní řízení Camunda

Cílem bylo nahradit stávající necustomizované „blackbox“ řešení plně automatizovaným systémem, který bude na míru a nezávislý na konkrétním dodavateli. Naším návrhem byla implementace strategického open-source BPM systému pro řízení podnikových procesů Camunda. V rámci dvoufázového projektu jsme tedy vyvinuli aplikaci SLeT (Single LEnding Tool), která s nástrojem Camunda nahradila dosavadní řešení.

Výhody řešení Camunda BPM

 1. moderní otevřená technologická platforma Camunda BPM
 2. oddělená procesní platforma, procesní definice je flexibilní a změny lze provádět i za běhu
 3. moderní návrh uživatelského rozhraní v Angular a Google Material Design
 4. nativní podpora platformy pro využití integračních služeb

Nevýhody řešení Camunda BPM

 1. minimální možnosti přizpůsobení dle dynamických požadavků businessu
 2. starý systém nebyl připraven na další rozšíření pro online kanály
 3. nemožnost rozšířit nabídku o nové typy produktů
 4. nemoderní neintuitivní ovládání aplikace s nutností delšího zaučování pobočkových pracovníků
 5. oddělené krabicové řešení nebylo schopné využívat architekturu sdílených služeb a možností integrací s dalšími systémy

Hlavní přínosy našeho řešení pro Sberbank:

 1. Automatizovaný a urychlený proces poskytování půjček
 2. Nezávislost na dodavateli řešení
 3. Urychlení podnikových procesů ze dnů na hodiny a snížení chybovosti
 4. Zaměstnanci klienta se mohou věnovat činnosti s jinou přidanou hodnotou
 5. Nižší náklady spojené s implementací korporátních BPM systémů
 6. Klient začal jako první na českém trhu nabízet vyřízení hypotéky zcela online

Naše cesta k řešení

Cílem byla obnova aplikace na poskytování hypoték, spotřebitelských úvěrů, konsolidací a kontokorentů. Projekt se tak rozdělil na tři části:

 1. Vytvoření front-endové aplikace pro pobočkovou síť, podpora pobočkové sítě a back office
 2. Integrace s existujícími CRM aplikacemi
 3. Vytvoření designu pro úvěrový proces

 
Při tvorbě architektonického konceptu jsme se s klientem domluvili na vytvoření nového řešení na platformě BPM pomocí nástroje Camunda BPM. Zároveň jsme koncepčně oddělili modul risk scoringu (Decision Engine), který byl předmětem dodávky samostatného projektu.

V první fázi jsme Sberbank dodali MVP (Minimal Viable Product) pro náhradu systému Transact. Během jednoho roku pak vznikla komplexní aplikace SLeT. Front-end i back-end vrstvu jsme řešili platformou BPM:

 • SLeT front-end
 • Camunda Modeler: jednoduchý nástroj k úpravě BPMN procesu, usnadňuje komunikaci mezi analytickými pracemi a vývojem
 • Camunda BPM Tasklist: pro vytvořené BPMN modely se zde tvoří definované úkoly přidělené managementu, back officu atd.
 • Camunda BPM Cockpit: monitoruje workflow a rozhodnutí účastníků v produkci, je schopen analyzovat a vyřešit technické incidenty a další problémy spojené s procesními operacemi
 • SLeT BPM Process
 • SLeT back-end
 • Camunda BPM Engine
Modeler Tasklist Database Cockpit Admin Custom Applipactions BPM Core Engine (BPMN, CMMN, DMN) Deployment Java REST API Business Analyst Developer Task worker Operator Operator

Kromě přínosů expertního týmu spočíval úspěch v precizní organizaci a plánování. I díky dobré komunikaci mezi námi a klientem, rychlému a včasnému předávání informací nevznikl žádný klíčový moment, který by bránil implementaci a dodržení termínů. Díky Camunda BPM se dílčí problémy mezi aktivitami na projektu vždy vyřešily efektivně a hladce. Náhrada existujícího řešení ve Sberbank tak trvala pouhý jeden rok.

 

Před

Po

Zkrácení času na poskytnutí půjčky 1 den 10 min

Zkrácení času na zavedení nového produktu do nabídky

„nemožné“/měsíce

1-5 dní

Změny v procesech underwritingu

částečně manuální, nutné ruční kontroly, zdlouhavé

částečná automatizace, provádění a dodržování SLA kontrolováno BPM

Back-office

plně manuální

částečná automatizace kontrol, zavedení robotizace pro čerpání úvěrů, naveden monitoring

Pobočková síť

ruční kalkulace, následný ruční přepis do systému, vysoké chybovosti

nové GUI, automatické načítání informací o klientovi, nové rozhraní pro kalkulace, automatické předání na schvalování

Závěr

Před implementací námi vyvinutého procesního systému bylo u klienta časově náročnější zpracovat žádost o poskytnutí úvěru. Dnes se díky Camunda BPM proces poskytování vybraných úvěrových produktů urychlil, zefektivnil a v aktuálním tržním prostředí je konkurenceschopný.

Aplikací našeho řešení jsme významně zjednodušili a urychlili práci pracovníkům na pobočkách, úvěrovým schvalovatelům, pracovníkům úvěrového back office i pracovníkům úvěrového helpdesku.

Z ekonomického hlediska banka uspořila náklady spojené s implementací korporátních BPM systémů, zrychlila dobu realizace podnikových procesů a snížila chybovost dříve manuálních procesů jejich digitalizací a automatizací. Díky našemu řešení banka také začala jako první na českém trhu nabízet vyřízení hypotéky kompletně online.