AML identifikace: nejen otázka compliance, ale také konkurenceschopnosti

06. září 2018

Právní předpisy proti praní špinavých peněz (AML) včetně procesů ověřování zákazníka a jeho rizikovosti (KYC) nejsou ve světě financí ničím novým a bankovní subjekty si dávno osvojily postupy pro jejich dodržování. S požadavky na fungování procesů online vzniká také potřeba klienta na dálku identifikovat. Těmto nárokům lze ale úspěšně vyhovět pouze s využitím moderních informačních technologií.

Při nedodržení striktních požadavků hrozí reálné riziko postihu a ztráty reputace. Inovativní strategie mohou pomoci nejen splnit zákonná kritéria, ale především překonat konkurenci v  přívětivosti klientského procesu a jeho přínosech pro analýzu klienta.

Legislativa vymezuje hřiště

Na celoevropské úrovni regulaci upravuje evropská směrnice č. 2015/849. ČR tuto směrnici přejala a naší oblasti se týká především v  podobě tzv. „zákona proti praní špinavých peněz“ č. 253/2008 Sb. a následných implementačních pravidel ČNB a FAU. Zjednodušeně řečeno, regulace definuje, za jakých okolností a podle jakých kritérií musí instituce klienta identifikovat. Jedním z  hlavních cílů je předejít situaci, kdy klient využije finanční produkty k  praní špinavých peněz pod různými identitami.

Klienti očekávají online přístup, hraje se o čas

První vlaštovkou u nás byla plně online půjčka České Spořitelny, kterou implementovaly společnosti Trask a Ernst & Young. Online prodej se stává standardní součástí nabídky finančních produktů a dnes jej plánuje nebo již vyvíjí většina bank. Klienti online interakci stále více vyžadují a finančně technologické firmy (tzv. „fintech“), které se dokážou zákazníkům více přiblížit, díky  novým službám ukrajují tržní podíl tradičním bankám. Ačkoli se zatím nenaplnilo očekávání, že se z  bankovních produktů stane čistě komodita, loajalita klientů klesá a ti na trhu migrují, což podporuje i sdílení dat podle PSD2. Nejen banky tak musí pracovat ve větší míře s  neklienty a AML identifikaci je nutné provádět online a okamžitě.

Kdo nezvládne vyhovět všem požadavkům a zejména vhodně realizovat AML identifikaci v  online světě, nestihne dodat produkt na trh v  adekvátním čase a rychlejší konkurence jej připraví o podíl na trhu.

Instituce bez online prodeje se musí připravit na ztráty tržního podílu i oslabení reputace. Řešení není zcela jednoduché – prolíná se v  něm podrobná znalost legislativy, know-how v  oblasti compliance a rizik a samozřejmě business designu a technického řešení. Jednotlivé oblasti je nutné pečlivě skloubit, protože požadavky jsou často protichůdné – protipóly představují například AML a GDPR. Kdo nezvládne vyhovět všem požadavkům a zejména vhodně realizovat AML identifikaci v  online světě, buď nestihne dodat produkt na trh v adekvátním čase a rychlejší konkurence jej připraví o podíl na trhu, nebo v  horším případě nabídne klientům nedotažené řešení, případně v  nejhorším případě bude čelit zamítavým stanoviskům a postihu ze strany ČNB a FAU. Právní předpisy stanoví striktní kritéria a v tvrdé soutěži neobstojí ani „falešný“ online proces, který dnes banky často využívají ke sběru potenciálních příležitostí pro pobočku a call centrum. Žádná třetí cesta neexistuje – finanční instituce buď v  krátkém čase bude fungovat online v souladu (nejen) s AML legislativou a bude dobře chráněna proti podvodům, nebo zůstane na pospas dravé konkurenci.

Posouvání hranic

Jak již bylo řečeno, v  cílovém stavu banky obsluhují vstup klientů do všech produktů online, rychle a levně, přímo v  okamžiku a místě zájmu klienta. V  nejlepším případě vytvářejí s  partnery ekosystémy, které jim umožní mít danou oblast pod výhradní kontrolou, poskytovat jedinečnou nabídku nebo těžit ze synergie. To vše v souladu s právními předpisy, ale na samotné hraně zákonnosti, aby optimálním způsobem dosáhly na maximum klientů. Hranice restrikcí se postupně uvolňuje v souladu se společenskými změnami a přesunem života do virtuálního světa, což umožňuje do budoucna implementovat jednodušší cesty. Profil klienta získávaný v  rámci procesu označovaného jako KYC („Know Your Client“) zároveň poskytuje velmi hodnotná data, která lze využít k eliminaci podvodů založených na krádeži identity i k přesnějšímu skórování klientů. Banky tak mohou úspěšně obsluhovat širší segment s rizikovějšími klienty bez hrozby neplnění a podvodů.

AML identifikaci lze pořídit jako hotové řešení

Ačkoli nastavení procesů AML/KYC je individuální záležitost každé instituce, požadavky platí obecně, a není proto nutné věnovat čas, prostředky a úsilí budování, údržbě a rozvoji vlastních systémů, ale je možné vybírat z  hotových a osvědčených řešení. AML/KYC systém vyvinutý společnostmi Trask a Ernst & Young na základě rozsáhlých zkušeností s  řešením uvedené problematiky splňuje veškeré regulatorní požadavky a nabízí ucelený, avšak modulárně koncipovaný proces vzdálené identifikace.

Instituce bez online prodeje se musí připravit na ztráty tržního podílu i oslabení reputace. Řešení není zcela jednoduché – prolíná se v  něm podrobná znalost legislativy, know-how v  oblasti compliance a rizik a samozřejmě business designu a technického řešení.

Na začátku zmiňovaný zákon č. 253/2008 Sb. definuje podmínky, kdy je možné AML identitu převzít od jiné instituce. Tento rámec je naštěstí široký, a tak se poskytovatel finančních služeb typicky obejde s  ověřením klienta soustředěným na ověření osobních dokladů a vlastnictví účtu v  jiné finanční instituci, například pomocí mikroplatby a dalších nosičů. Metoda identifikace založená na videohovoru nebo biometrické analýze zatím není v  ČR akceptována, ale v  horizontu nejvýše jednoho roku lze očekávat posun v  legislativě. Uvedené řešení využívající tyto metody již společnost Trask implementovala v  zahraničí, kde jsou přípustné. Tzv. zjednodušená identifikace postačuje pro některé druhy produktů a je ještě jednodušší.

Řešení Trask a Ernst & Young postihuje veškeré aspekty identifikace včetně všech vyžadovaných atributů. Na konci procesu proto lze jednoznačně určit, zda byl klient identifikován správně s  ohledem na legislativní požadavky AML. Systém je zároveň dynamický, aby prováděl pouze kroky skutečně nezbytné a nekomplikoval prodejní proces zbytečnými požadavky.

Řešení Trask Solutions a Ernst & Young postihuje veškeré aspekty identifikace včetně všech vyžadovaných atributů. Na konci procesu proto lze jednoznačně určit, zda byl klient identifikován správně s  ohledem na legislativní požadavky AML.

Základními kameny, které lze zavést i nezávisle na sobě, jsou specializované OCR řešení Trask ZenID pro vytěžování osobních dokladů, Trask Statements pro vytěžování bankovních výpisů, Trask BAAPI a Trask PSP pro platební operace v  reálném čase a vlastní proces Trask KYC. Pro další úroveň analýzy dokladů je dostupný i specializovaný modul pro detekci podvodů založených  na neoprávněných úpravách dokladů nebo jejich fotografií.

Rozhodne rychlost a efektivita

Konkurence ve finančním sektoru nutí ke snižování nákladů. Kriminální živly hledají stále důmyslnější způsoby, jak podvrhnout svou identitu. Banky proto musí najít spolehlivé způsoby vzdálené identifikace klienta. Vzhledem k prostředkům a času potřebným pro výzkum a vývoj uceleného řešení AML/KYC použitelného v celém portfoliu je nabíledni, že rozhodující výhodu budou mít instituce, které dokážou AML řešení nasadit rychle a levně, pokud možno jako hotový produkt.