Agregační platforma BAAPI zpřístupňuje služby otevřeného bankovnictví

02. dubna 2020

Jedno API a jedno rozhraní pro přístup ke službám otevřeného bankovnictví zatím v 22 největších bankách střední Evropy. To je agregační platforma BAAPI od Trasku. Díky ní mohou finanční instituce a další třetí strany získat přístup k bankovním účtům a transakční historii svých klientů, stejně jako iniciovat platby. Nebo dokonce ověřit bankovní identitu klienta a využít pokročilou transakční analytiku, kterou platfoma disponuje.

Agregátory finančních služeb využívající napojení na otevřená API nejsou v Evropě výjimkou. Přesto však v České republice až do nedávné doby neexistovalo řešení, které by nabízelo jednotný přístup k účtům k většímu počtu bank z jednoho rozhraní, které by bylo dostupné širší komunitě vývojářů, finančních institucí a dalších třetí stran (TPP). To se snaží změnit agregační platforma BAAPI od Trasku, která vnikla již v roce 2016 a dnes nabízí agregaci přístupů do 22 českých, slovenských a maďarských bank. A toto číslo neustále roste.

BAAPI není pouze agregátor bankovních služeb. Jde primárně o efektivní nástroj pro rozvoj digitálních ekosystémů a služeb otevřeného bankovnictví s vysokou přidanou hodnotou. Díky němu mohou banky tvořit své multibanking aplikace, napojovat se na inovativní fintechová řešení, budovat partnerské a distribuční sítě na globální úrovni a inovovat své distribuční a obchodní modely.

Integrace do více bank je komplexním problémem

S příchodem platné PSD2 legislativy a nárůstem počtu otevřených bankovních API dosáhly integrační projekty v oblasti otevřeného bankovnictví v České republice nebývalé komplexnosti. I přes existenci jednotného českého standardu pro přístup třetích stran k informacím a službám bank (COBS – Český standard pro Open Banking) se totiž rozhraní jednotlivých bank liší a budou se dále rozvíjet.

Vývoj multibankovních řešení proto dnes trvá mnoho měsíců. Vývojáři, kteří pracují na integračních projektech, se potýkají s velkou komplexitou, která vývoj inovativních řešení brzdí.

Protože Trask s většinou českých bank již na projektech v oblasti otevřeného bankovnictví spolupracuje a disponuje hloubkovou znalostí kritické IT i business infrastruktury českých bank, bylo jen přirozené, že právě zde agregační platformu vybudujeme a nabídneme ji českému trhu digitálních finančních služeb.

Agregátor bankovních API

Agregátor bankovních API je platforma, která propojuje na sobě nezávislé služby otevřeného bankovnictví na bázi PSD2. Banka a jiní konzumenti bankovních PSD2 API se tak nemusí starat o integraci a aktualizace rozhraní všech svých partnerů, ale mohou k jejich službám přistupovat prostřednictvím jediného API v rámci jednoho univerzálního rozhraní.

Aby otevřené bankovnictví v České republice naplnilo svůj potenciál a český trh finančních služeb byl konkurenceschopný i v mezinárodním měřítku, musí se minimalizovat riziko z příliš náročného a komplexního vývoje infrastruktury, která otevřené bankovnictví pohání. BAAPI v tomto úkolu může pomoci několika způsoby:

  • Poskytováním jediného zabezpečeného rozhraní pro přístup k mnoha bankám a snižováním nákladů na vývoj a správu komplexního propojení s jednotlivými bankovními API
  • Umožněním přístupu k dalším mezinárodním agregátorům digitálních finančních služeb a tím pádem zvětšením potenciálního trhu, na kterém mohou domácí banky i třetí strany soutěžit se svými produkty a službami
  • Vyhledáváním a napojováním atraktivních a inovativních služeb třetích stran a jejich napojováním na páteřní infrastrukturu a díky tomu urychlením rozvoje partnerství mezi bankami a fintechy či jinými třetími stranami
  • Nabídnutím testovacího prostředí, na kterém lze simulovat svůj produkt a vyvíjet tak prakticky okamžitě své služby
  • Zprovozněním celého řešení (time-to-market) v řádu jednotek týdnů, aby vám neutíkaly příležitosti.

Kdo všechno může díky BAAPI získat výhodu?

Díky inovativním aplikacím, jako jsou multibanking nebo tržiště vlastních i konkurenčních úvěrových produktů, mohou banky získat nové klienty, přestože je jejich primární bankovní účet v jiné bance. Banky mohou také nabídnou svá API partnerům, kteří pak mohou finanční služby zabudovat do svých produktů, v rámci kterých banky fungují “na pozadí” pouze jako zprostředkovatelé finančních služeb.

Příležitost mají ale také úvěrové společnosti, které chtějí zrychlit úvěrové procesy a na základě transakční historie svých klientů jednodušeji zjistit jejich bonitu a zlepšit své scoringové modely.

V neposlední řadě mohou agregátor bankovních API využívat fintechy, které se mohou dostat za menší náklady k finančním službám, které pro ně nebyly do této doby dostupné.

Poslední relevantní skupinou jsou pak finanční poradci, kteří díky pokročilé transakční analytice získají lepší a jednotnější přehled o finanční situace svých klientů a budou tak moci poskytovat kvalitnější služby v oblasti personal finance managementu (PFM) ať již v digitálním prostoru či skrze své poradce.

Příležitostí je tedy mnoho. Záleží jen na tom, jak se jich jednotliví hráči na poli digitálních finančních služeb uchopí.

Chcete zjistit více informací o BAAPI? Přejděte na stránku o řešení:

www.trask.cz/baapi