8 nejčastějších otázek a odpovědí o BankID očima experta

20. května 2021

Trask se stal generálním partnerem společnosti Bankovní identita, a.s. pro implementaci BankID. Naši odborníci už se v digitalizaci pohybují víc než čtvrt století a víme o ní první poslední. Samozřejmě i to, co revoluční novinka BankID přinese firmám, a jak se na ni můžou technologicky připravit. Zeptali jsme se na to Jana Antoše, který má u nás na starosti inovace.

Ze kterých odvětví mají firmy největší zájem o napojení na BankID?

V tuto chvíli BankID poptávají firmy povinné podle zákona o prevenci praní špinavých peněz, což jsou hlavně banky a splátkové společnosti. Dále společnosti, které digitalizují svůj vztah se zákazníkem (prodej služeb online, obsluha zákazníků online). To jsou hlavně pojišťovny, prodej energií a utilit a telefonní operátoři. Obecně se na nás ale obrací velká řada společností z různých oblastí na trhu.

Jak konkrétně chtějí využívat služby bankovní identity?

Ze studií proveditelnosti jsme identifikovali desítky různých typů využití. V každé vertikále se to trochu liší. Zřejmé využití je identifikace a ověření nových zákazníků při prodeji produktů a služeb, dále přihlašování do samoobslužných portálů. Méně zřejmé situace jsou řešení plných mocí, ověřování dodavatelů nebo zprostředkovatelů, autorizace různých rizikových operací a změn ve službách, autorizace před výplatou různých plnění v pojišťovnách atd. Nejlepší postup je projít si postupně celou společnost a najít přesně ta místa, kde BankID může nejlépe pomoci (tj. s nejnižšími náklady a nejvyšším benefitem).

Jak vlastně implementace probíhá? Je celý proces časově i finančně náročný?

Vlastní napojení je relativně přímočaré. Máme už implementovaný konektor, který lze nasadit v řádu dnů. Vlastní integrace do procesů společnosti je ta složitější část. Na základě minulých projektů ale víme, že se dá celé napojení realizovat za jeden měsíc. V obvyklých případech to budou řádově jednotky měsíců, protože společnost musí často upravit svoje procesy a produkty, aby výhod BankID plně využila.

Lidé mají obavu z toho, že využíváním BankID budou třetím stranám vyzrazovat citlivá data. Jaké údaje o klientech dá vlastně banka k dispozici?

Bankovní identita poskytuje několik služeb, které se liší rozsahem dat – od pouhého předání jména a příjmení až po plnou sadu údajů pro potřeby ověření podle zákona. Plná sada obsahuje např. kontaktní a trvalou adresu, datum narození, rodné číslo, místo narození, číslo a platnost občanského průkazu, číslo bankovního účtu, e-mail, telefon. Klient ale vždy vidí, která data budou třetí straně předána a musí k jejich předání dát souhlas. Pokud s rozsahem dat nesouhlasí, může označit, že se mají předat pouze některé ze stran, nebo žádné. Typicky ale společnosti budou vyžadovat jejich omezenější sadu i proto, že služba je pro firmy zpoplatněna podle rozsahu dat. Nikdy se nepředávají data bankovního charakteru (zůstatky na účtech, prováděné transakce atd.)

A nehrozí, že by mohlo snáze dojít ke zneužití přihlašovacích údajů do banky, pokud je lidé budou zadávat na několika místech?

Přihlašovací údaje do bankovnictví budou lidé zadávat vždy a pouze na stránkách bank. Proces identifikace přes bankovní identitu vždy zahrnuje přesměrování prohlížeče uživatele na stránky jeho banky, kam uživatel zadává svoje autentizační data. Soukromá společnost nemá přístup k zadávaným informacím (jméno, heslo) ani neví, pomocí jakých faktorů byla autentizace provedena (SMS, smart klíč v telefonu apod.). Uživatelé si budou muset hlídat, zda zadávají svoje přihlašovací údaje pouze do stránky banky a komu udělují právo získaná data zpracovat. Postup u bankovní identity je shodný jako při platbě přes platební tlačítka bank v e-shopech (taky dochází k přesměrování do bank a následné autentizaci) nebo při využití PSD2 služeb.

Kromě bankovní identity existují i jiné způsoby, jak se občané mohou identifikovat v on-line světě (např. Moje ID, eObčanka). Jak velká je šance, že se bankovní identifikace bude využívat více?


Velká, protože ji má velká část populace už zřízenou. Navíc si heslo do banky většinou pamatujeme, protože ho využíváme relativně často. Lidé navíc musí podstoupit složitou proceduru, aby daný identitní prostředek získali. Bankovní identitu ale mají vyřízenou, stačí ji použít. Svým způsobem je tato situace selháním státu, protože systém měl být nastaven tak, aby stát vydával k občankám i státní identitu, která je pro všechny povinná stejně jako vyřízení občanky.

V čem naopak vidíte úskalí využití BankID v praxi?

Jediný problém rychlého rozšíření může být cena, kterou musí firmy za její využití platiti (pro občany je její použití zdarma – použití platí společnosti, které ji využívají) a ochota společností projít technickou integrací a následně úpravou svých procesů a produktů tak, aby dokázaly výhody BankID využít.

Pojďme se podívat do budoucnosti. Jak rychlý rozvoj bankovní identifikace v u nás očekáváte?

Těžko odhadnout, ale očekáváme, že tento rok začnou bankovní identitu využívat desítky společností. Předpokládáme, že se BankID stane celkem běžnou součástí našeho online chování a bude využíván relativně běžně – obdobně jako internetové bankovnictví. Je otázka, jestli se tak stane do dvou let nebo trochu později. Je ale důležité připomenout, že dostupná důvěryhodná online identifikace umožní řadu inovací – dnes se musím pro spoustu úkonů někam dostavit fyzicky, což pomocí bankovní identity odpadne. Vzniknou i nové produkty, které dnes nebyly možné. Řada procesů se zjednoduší, lidé tak ušetří spoustu času, a nakonec i nákladů spojených např. s cestou autem či autobusem.

Zajímá vás víc? Další odpovědi získáte na našem webu.