Know Your Customer

Spolehlivé řešení online identifikace

Noví zákazníci vašich digitálních produktů už pro jejich získání nemusí čekat několik dní a docházet fyzicky na pobočku. S Trask KYC je jejich identifikace záležitostí minut.

Trask KYC je jednoduché, rychlé a levné ověření totožnosti neznámého zákazníka v souladu se zákonem. A to právě ve chvíli, kdy má zákazník zájem – třeba v online obchodech, na webových stránkách nebo prostřednictvím mobilních aplikací.

Hlavní výhody Trask KYC

End-to-end identifikace a ověření nového zákazníka během několika minut.

Komplexní řešení onboardingu klienta zcela v souladu s legislativou.

Jednoduchá integrace s vašimi dalšími systémy pomocí REST API.

Modulární řešení

Řešení Trask KYC je tvořeno několika nezávislými moduly, které lze využívat samostatně. Ale teprve společně nabízejí možnost provádět úplnou identifikaci klienta online. Každý modul je realizován jako samostatná mikroslužba, což umožňuje jednoduchou škálovatelnost.

Moduly mezi sebou komunikují na základě událostmi řízené architektury. Nad těmito moduly běží proces Trask KYC, který konzumentovi jím poskytovaných funkcionalit vystavuje jednoduché rozhraní REST API. To je kompletně dokumentované a velmi jednoduché na integraci. Samotný proces ve smyslu posloupnosti kroků není pevně stanovený a každý konzument si jej může uspořádat podle svých potřeb.

Moduly

Trask Personal Data

Ulehčuje práci se zpracováním osobních dokladů, jejich porovnávání mezi sebou, a především umožňuje poskytnutí dokladů prostřednictvím mobilní webové aplikace. Klient s ní doklady vyfotografuje a nahraje do systému.

Díky využití modulu Trask ZenID a nejmodernější umělé inteligence s vysokou spolehlivostí modul vyhodnocuje pravost dokumentů a vytěžuje veškeré potřebné údaje. Podporované jsou všechny doklady totožnosti aktuálně platné na území ČR.

Trask Statements

Vytěžuje informace z poskytnutého PDF výpisu z účtu u jiné finanční instituce, která dříve provedla ověření totožnosti. Modul provede základní kontroly, zda s výpisem nebylo manipulováno a nejedná se o padělek.

V případě zájmu o detailní prověření klienta lze transakce zjištěné z předloženého výpisu dále analyzovat a získat z nich data užitečná například pro posouzení úvěruschopnosti.

Trask Instant Payments

Provede ověřovací mikroplatbu na účet klienta u jiné instituce, díky čemuž převezme jeho identifikaci.

V rámci mikroplatby může odeslat i náhodně vygenerovaný kód, který uživatel v procesu doloží, aby prokázal, že má k danému účtu přístup.

Díky vnitrobankovnímu převodu jsou platby realizovány téměř okamžitě.

Varianty použití KYC

Infografika: varianty použití KYC

Varianta 1

První, více individuální možností, je využití vlastního již existujícího webového rozhraní, které bude využívat REST API služby systému Trask KYC. Toto řešení je vhodné zejména tehdy, pokud je potřeba odlišná posloupnost kroků, nebo nejsou požadovány všechny kroky, které Trask KYC nabízí.

Varianta 2

Druhou variantou je možnost využít Trask KYC jako centrální bod pro ověření totožnosti, kde je možné využít již hotovou a plně funkční webovou aplikaci, která je připravená pro zasazení do potřebného grafického designu. Zapojení do jednotlivých procesů spočívá v přesměrování požadavku na ověření totožnosti do Trask KYC a následném předání výsledku zpět do příslušného procesu. Samozřejmostí je možnost kombinace obou scénářů.

Varianty použití KYC

Varianta 1

První, více individuální možností, je využití vlastního již existujícího webového rozhraní, které bude využívat REST API služby systému Trask KYC. Toto řešení je vhodné zejména tehdy, pokud je potřeba odlišná posloupnost kroků, nebo nejsou požadovány všechny kroky, které Trask KYC nabízí.

Varianta 2

Druhou variantou je možnost využít Trask KYC jako centrální bod pro ověření totožnosti, kde je možné využít již hotovou a plně funkční webovou aplikaci, která je připravená pro zasazení do potřebného grafického designu. Zapojení do jednotlivých procesů spočívá v přesměrování požadavku na ověření totožnosti do Trask KYC a následném předání výsledku zpět do příslušného procesu. Samozřejmostí je možnost kombinace obou scénářů.

Harmonogram implementace

Harmonogram je vždy individuální záležitostí, která odráží požadavky zákazníka. Níže uvedený harmonogram znázorňuje typickou dobu dodání, která vychází z našich dosavadních zkušeností a platí při předpokladu hostovaného řešení mimo infrastrukturu zákazníka.

Harmonogram implementace KYC

Stáhnout whitepaper

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Možnosti implementace a licenční politika

Řešení Trask KYC lze pořídit a financovat různými způsoby podle preferencí a strategie zákazníka.

  • Poskytování formou služby (SaaS) na základě licence
  • Místní implementace na infrastruktuře zákazníka
  • Implementace s hostováním mimo infrastrukturu zákazníka

Společnost Trask řešení KYC dodává buď samostatně s možností integrace s dalšími systémy zákazníka, nebo jako součást širšího digitálního řešení. Nabízí také konzultační služby a služby poimplementační podpory.

Compliance

Řešení Trask KYC postihuje veškeré aspekty identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, včetně všech vyžadovaných atributů. Na konci procesu proto lze jednoznačně určit, zda byl klient identifikován správně s ohledem na legislativní požadavky AML. Zohledněn je rovněž zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní—neboli potvrzení daňové rezidentury. Systém zároveň provádí pouze kroky skutečně nutné a neshromažďuje osobní údaje, které nejsou nezbytné k dosažení účelu, tedy ověření identity. Fungování systému je v souladu s požadavky GDPR.

Kontaktujte nás

Pokud vás naše řešení zaujalo, napište nám. Rádi se vám ozveme a představíme vám naše řešení.

Kontaktujte nás

Na váš byznys se dokážeme podívat z jiné perspektivy. Proto můžeme přijít i na nová řešení, která dokážeme jasně popsat, rozpracovat a navrhnout jejich technickou realizaci. Originální nápad je totiž na začátku každého dobrého byznysu. Díky zkušenostem rychle poznáme, v čem chcete a potřebujete pomoci.

Domníváte se, že jsme porušili etická pravidla?
Dejte nám vědět.