Integrace

Jako enabler digitalizace a agility 

Trask na integraci vyrostl a systematicky se jí věnuje více než 25 let. Máme největší tým certifikovaných integračních expertů ve střední Evropě a budujeme moderní integrační řešení pro širokou škálu zákazníků v čele s bankovním sektorem. Podporujeme kritické produkční implementace a jako první adoptujeme trendy, jako API management, mikroslužby, hybridní integraci či event stream.

Provedeme vás agilní transformací v oblasti integrace. 

Klienti, kteří nám důvěřují: 

Klienti, kteří nám důvěřují více než 10 let:

Ozveme se vám

Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám zpět co nejdříve.

Moderní aplikační integraci podporující agilitu stavíme na následujících technologiích a přístupech, se kterými máme praktické zkušenosti. U všech výše uvedených témat realizujeme architekturu, návrh, dodávku včetně běhových prostředí i zajištění samotného provozu.

Integrační
mikroslužby

Jedním z řešení agility a DevOps přístupu v integraci jsou integrační mikroslužby provozované na kontejnerizovaném běhovém prostředí.

 • mikroslužby postavené na technologiích Apache Camel, WSO2 Enterprise Integrator, IBM App Connect Enterprise
 • podpora kontejnerů - RedHat OpenShift, Kubernetes, Azure Kubernetes Services
 • hybridní integrace
 • distribuovaný memory grid – Redis, Hazelcast

API
management

API management nástroje umožňují bezpečným a řízeným způsobem publikovat rozhraní API a webová rozhraní obecně ven i vně společnosti. Jsou jedním z pilířů agilní integrace.

 • produkty WSO2 API Manager, IBM API Connect
 • microgateway deployment
 • hybridní integrace
 • výborný doplněk pro páteřní ESB, kde zjednodušuje řadu běžných úloh
 • kompletní řešení regulatoriky Trask PSD2

Event
stream

Event stream vnímáme jako základní kámen nového integračního paradigma, které kompletně mění pohled na aplikační integraci a nese s sebou nutnost změny myšlení a návrhu integrací včetně změny fungování samotných integrovaných systémů.

 • produkty Apache Kafka, Confluent Kafka, WSO2 Stream Integration
 • event driven integrace a návrhové vzory
 • event mining
 • schema registry
 • streaming integrace

Analytika
a logování

Sběr, zpracování a vyhodnocení velkého množství dat je stále kritičtější jak z pohledu provozního, tak businessu. I tato problematika spadá do integrace a intenzivně se ji věnujeme.

 • ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
 • obchodní a regulatorní reporting (PSD2,...)
 • propojení systémů události a analytických platforem
 • centrální logování
 • audit

Náš náhled na integraci

Náš pohled na integraci zahrnuje všechny aktuální přístupy a technologie: Správu API (API gateway, Developer portál, analytiku), proudy událostí (Kafka, streaming integration), hybridní integraci (on-premise a cloud, cloud a cloud), ESB, messaging a dávkovou integraci.

Integrace přestává být vlastnictví jednoho oddělení, naopak jde o prvek zájmu napříč celou společností a mezi společnostmi. Od integrace se očekává viditelnost, měřitelnost, snadná adaptibilita a srozumitelnost, bezpečnost, jednoduchost, spolehlivost, znovupoužitelnost.

Dalšími důležitými prvky jsou podpora agilní integrace a kontejnerizace. Toho se mimo jiné dosahuje samoobslužnými prvky s nastavitelným oprávněním jednotlivým týmům, distribuovaným deploymentem, mikro gateway přizpůsobující se životnímu cyklu aplikaci. 

Business logicBusiness logicBusiness logic3 party systemSaaS applicationAAA serverIdentity providerSMTP serverDeveloper portalBilling engineLog integrationAnalyticsrdrdμGW API GW API GWBatch integrationESBμGWμGWμμμμμμμμμμμGWμGWμSIμSIμHTTPSHTTPSVPNMQTTBusiness logicBusiness logicSchema registryStreaming platformCore systemCore systemData lakeKafka, IMQ, AMQP, JMS
Integrace_infografikaBusiness logicSchemaregistryBusiness logicBusiness logic3 partysystemSaaSapplicationrdPartnerapplicationExternalapplication3 partyapplicationrdμGW API μGWμGWμμμHTTPSMQTTVPN API μGWBusiness logicHigh perfsystemAAA serverIdentityproviderSMTP serverDeveloperportalBilling engineLog integrationAnalyticsμGWIsolationrequirementsBusiness logicCore systemCore systemESBμGWμGWμSIμSIμμμμμμμStreaming platformStreamingintegrationKafka, IMQ, AMQP, JMSStreamingconnectorsData lakeBatch integrationμ

Hlavní technologie, se kterými pracujeme 

Naše služby

Záběr našich služeb na poli aplikační integrace je široký – od strategických konzultací po dodávku integrační služby na ESB či jednoho API.   

Integrační strategie, agilní transformace

Pomůžeme vám uchopit aplikační integraci. Zpracujeme integrační studii, ve které zmapujeme integrační potřeby a navrhneme odpovídající architekturu vycházející z moderních přístupu agilní integrace, API, mikroslužeb či event streamu. Poradíme jak nastavit životní cyklus integračních dodávek, metodiku a governance. Provedeme vás agilní transformací v oblasti integrace.

Integrační team leasing  

Formou team leasingu umíme pokrýt celý životní cyklus integrační dodávky jedním sehraným týmem (analýza, vývoj a testování). Naši specialisté mohou doplnit interní klientský tým a flexibilně tak reagovat na měnící se poptávku po integračních službách. Dokážeme se rychle přizpůsobit metodice a procesům našich klientů a případně sdílet naše bohaté zkušenosti a know-how pro další zefektivnění interních postupů.

Integrační platforma – ESB  

Díky platformní nezávislosti umíme poradit s výběrem nejvhodnějšího řešení. Zajistíme kompletní dodávku integrační platformy a následný rozvoj a podporu až do režimu 7x24. V praxi aplikujeme automatizaci vývoje i provozu – DevOps. Na platformě IBM App Connect Enteprise a MQ máme nejvíce certifikovaných expertů ve střední Evropě. Kromě IBM technologií realizujeme dodávky i na WSO2 Enterprise Integrator či JBoss Fuse.

API management a mikroslužby

Poradíme, jakou zvolit API management (APIM) strategii a architekturu mikroslužeb, včetně začlenění APIM do stávající SOA integrace. Zajistíme kompletní dodávku APIM platformy, běhového kontejnerového prostředí pro mikroslužby a následný rozvoj a podporu až do režimu 7x24. Dokážeme reflektovat aktuální požadavky kladené na APIM a plně využít funkčnosti – příkladem je plnohodnotná implementace PSD2.

Cloud a hybridní integrace 

Poradíme a zrealizujeme integraci onpremise a cloud ale i cloud a cloud. Navrhneme řešení problematiky inbound i outbound trafficu, bezpečnosti a integraci na identity providery. Zrealizujeme distribuovaný API management. Vybudujeme kontejnerové běhové prostředí onpremise i v cloudu (Kubernetes, OpenShift, AKS). 

Výběr platformy vždy dle potřeb klienta  

Kromě tradičních komerčních nástrojů od IBM se věnujeme i open source variantám jako je WSO2 nebo JBoss. Volbu vždy stavíme na konkrétním užití a potřebách klienta. Máme praktické zkušenosti z nasazení a provozu různých platforem včetně bankovního prostředí.

Proč do toho jít s námi?

Aplikační integraci se věnujeme více než 25 let. Za tu dobu jsme zrealizovali desítky dodávek kompletních integračních platforem, propojili stovky aplikací a vytvořili desítky tisíc integračních služeb a API. Rozsáhlé zkušenosti našeho týmu nabrané na těchto projektech jsou vám k dispozici pro řešení libovolně složité integrační úlohy.

Pro většinu našich klientů jsme v oblasti integrace dlouhodobým strategickým partnerem, ne pouhým dodavatelem.

0

nepovedených integračních projektů

10000

dodaných integračních služeb a API

60

integračních expertů

1994

dodán první integrační projekt

10

API management dodávek v produkci

3

kompletní dodávky PSD2 řešení

20

supportů včetně 7x24

Reference

Máme řadu klientů, kteří se na naše služby spoléhají a roky nám důvěřují.

Česká spořitelna s Traskem v oblasti aplikační integrace spolupracuje už více než 25 let. Technologie se v průběhu času změnily, ale podpora a odbornost integračního týmu zůstává. Zvlášť bych vyzdvihl unikátní expertízu v oblasti IBM integračních produktů a neustálé inovace v oblasti aplikační integrace.
Jiří Charousek, CTO, Česká spořitelna a.s.
Společnost Trask je našim dlouhodobým a spolehlivým partnerem v oblasti systémové integrace. Poskytuje ČSOB stabilní tým integračních odborníků, kteří se podílejí na dodávkách významných bankovních projektů. Nadto nám Trask pomáhá s rozvojem celé integrace jak po stránce architektonické tak i technické a pravidelně přináší nová inspirující témata, která nám umožňují tuto kompetenci modernizovat a dále zlepšovat.
Miroslav Tlapák, Ředitel B-2 IT DEVOPS, IT Systems of Records, ČSOB
Trask působí v roli strategického partnera banky v oblasti integrace již od roku 2016, kdy zrealizoval projekt dodávky moderní integrační platformy založené na technologiích WSO2 a IBM následovaný kompletní dodávkou PSD2 řešení a to včetně dopadové analýzy na procesy, produkty a útvary banky. Ocenil bych expertní a pragmatický přístup integračního týmu a to jak v oblasti běžných dodávek, tak v oblasti architektury a rozvoje integrace.
Jan Zámostný, Ředitel odboru bankovní aplikace, J&T Banka, a.s.
Podporu a rozvoj naší integrační platformy jsme před několika lety svěřili do péče odborníků ze společnosti Trask. Během této doby jsem se mohl přesvědčit, že Trask integraci rozumí a dokáže nám v této oblasti poskytnout expertní znalosti. Trask zajišťuje kompletní dodávky od návrhu až po produkční podporu integrační platformy Ministerstva průmyslu a obchodu tak, aby bylo umožněno bezproblémové pokračování dlouhodobé strategie digitalizace státní správy České republiky.
Ing. Miloslav Marčan, Ředitel Odboru informatiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Wüstenrot stavební spořitelna se rozhodla zavést moderní koncepční integraci založenou na ESB a API Management přístupu a zároveň naplnit PSD2 regulaci. Jako konkrétní nástroje si vybrala WSO2 API Management a JBoss Fuse a jako implementačního partnera Trask. V současné době plně využíváme dodané integrační řešení pro komunikaci jak mezi interními systémy, tak pro efektivní zabezpečené vystavení API externím subjektům. Společnost Trask nám i po skončení projektu nadále poskytuje expertní znalosti integračního týmu a to jak pro architektonické a integrační konzultace, tak i pro samotnou realizaci integračních dodávek a podporu.
Pavel Šunda, CIO, Wüstenrot Financial Group

Našimi klienty jsou:

Publikace

Naši experti se o know-how a zajímavosti rádi dělí. Přečtěte si zajímavé články o integraci.

Co hýbe integrací v agilním prostředí

Co hýbe integrací v agilním prostředí

Letošní listopadová iTea snídaně byla opět zasvěcena integraci v agilním prostředí. Ukázali jsme například použití API microgateway, jak jsme šli na integrační mikroslužby v Raiffeisenbank nebo novinky ze světa integračních produktů IBM a WSO2.

Integrace v agilním prostředí

Integrace v agilním prostředí

Integrace dnes už není jen doménou integračního kompetenčního centra, ale vstupují do ní další IT a business útvary, případně samotné agilní týmy, které si ideálně zrealizují samy. Důraz je tak čím dál více kladen na tzv. self-service integraci.

PSD2: Co nás čeká a nemine v roce 2019

PSD2: Co nás čeká a nemine v roce 2019

Bez ohledu na aktuální stav implementací PSD2 se nezadržitelně blíží i termín platnosti dalšího důležitého nařízení, a to regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace. Co se tedy konkrétně změní od 14. září letošního roku?

Kancelářská práce se mění, rutinní úkony od úředníků přebírají roboti

Kancelářská práce se mění, rutinní úkony od úředníků přebírají roboti

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation – RPA), kdy robot ovládá počítač namísto člověka, zažívá v  posledních třech letech značný rozmach ve  všech odvětvích. Snad nejvíce je tento trend pozorovatelný v  oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.

Service Designer – přehledná a efektivní integrační analýza

Service Designer – přehledná a efektivní integrační analýza

Zavedení metodiky integrační analýzy je základním kamenem pro kontrolu nad procesem vývoje a vede ke zvýšení efektivity celého procesu. Pokud ale organizace začne vynucovat její plnění bez zavedení kvalitní nástrojové podpory, tráví analytici čas přizpůsobováním výstupů metodice.

Zjednodušte si život, integrujte s API

Zjednodušte si život, integrujte s API

Jedním z dlouhodobých trendů v oblasti integrace je efektivní propojování nejen interních systémů, ale i jednotlivých obchodních společností včetně integrace na regulátory.

Otevřené bankovnictví je hlavně příležitost, věří české banky

Otevřené bankovnictví je hlavně příležitost, věří české banky

Odborný seminář

PSD2 je riziko i příležitost. Je na vás, co nakonec převáží

PSD2 je riziko i příležitost. Je na vás, co nakonec převáží

Kdy jste naposledy platili u pokladny, za taxík, nebo za jízdenku pomocí platebního příkazu ze svého účtu?

Znamená nástup bankovních API revoluci v bankovnictví?

Znamená nástup bankovních API revoluci v bankovnictví?

Tři čtvrtiny top 50 světových bank budou mít ještě před koncem letošního roku vlastní API platformu. Jak jste na tom vy?

Aplikační integrace ve víru trendů

Aplikační integrace ve víru trendů

Odborný seminář

Kontakt

Na koho se můžete obrátit pokud máte k problematice jakýkoli dotaz či připomínku?

Petr Dlouhý

Petr Dlouhý

Petr pracuje v oblasti IT již více než 20 let a věnuje se dodávkám řešení hlavně pro finanční instituce. Mnoho let působil jako produktový a pak obchodní ředitel ve společnosti StringData. V Trasku, kde nyní na pozici Department Director vede tým 60 integračních expertů, působí od roku 2012.

Kontaktovat