Vzdělání

Vzdělávat lze zaměstnance,
ale i partnery
po celém světě


Neustálý technologický rozvoj klade na naše bankovní i jiné klienty vysoké nároky na rychlost zavádění změn a na automatizaci i digitalizaci pracovního prostředí i procesů. Mění ale také způsob jejich fungování a vzdělávání. A s efektivním vzděláváním pomáhá naše unikátní platforma eDoceo. Tu v rámci projektu e-START používají zaměstnanci dealerských sítí v 11 zemích světa a urychluje například rollout novinek do distribuční sítě.

Vladimír Alexovič
Manager

Vzdělávání podléhá trendům doby a stává se spíše řízením kvalifikací, rozvoje a udržováním kompetencí zaměstnanců v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje společnosti. Vzdělávacích trendů je dnes řada. Mezi ty výrazné patří jeho decentralizace: vzdělávání je řešeno a řízeno z bodu, kde vzniká potřeba, například na úrovni obchodního oddělení, týmů nebo projektů. Takové vzdělávání bývá účinnější, rychlejší a levnější. Zároveň se mohou lépe uplatnit například principy tzv. peer-to-peer learningu.

Efektivní vzdělávání a jeho vylepšování se však netýká jen zaměstnanců, ale i externích partnerů či prodejců. Rychlé, účinné a nákladově efektivní školení pracovníků i partnerů přináší společnostem a institucím řadu pozitiv a umožňuje jim dosahovat svých cílů: uchovávat know-how, rychle inovovat, umět se přizpůsobovat nebo maximalizovat svoji flexibilitu a konkurenceschopnost. Cílem konceptu, který v Trasku vyvíjíme, je ale také to, aby se sami pracovníci chtěli vzdělávat a znalosti opravdu používali a dále rozvíjeli. Právě to může být obtížný úkol i nenaplněný cíl pro některé distribuované obchodní struktury, společnosti s rozsáhlými pobočkovými sítěmi, společnosti využívající externích partnerských či prodejních sítí nebo velké exportéry s importérskými sítěmi po celém světě.

Během více než 20 let vývoje čerpáme ze zkušeností a dlouhodobých spojení s největšími korporacemi ve střední Evropě. Vznikla tak komplexní platforma Trask eDoceo, která například ve Škoda Auto pomáhá vzdělávat prodejce automobilů po celém světě.

Od produktových školení až po nástroje komunikace s koncovými uživateli

Systém eDoceo představuje moderní nástroj k řízení kompetencí a kvalifikací a pomáhá udržovat zaměstnance ve špičkové profesní kondici. Zaměstnavatel tak efektivně a objektivně řídí jejich dlouhodobý profesní růst. Implementací do externí partnerské (prodejní, distribuční) sítě také představuje vysoce efektivní nástroj k řízenému sdílení důležitých informací a znalostí s partnery. Nejde však o pouhé zpřístupnění informací do sítě, ale o celý soubor nástrojů pro aktivní obousměrnou komunikaci. Obsahuje od produktových školení a katalogů přes specifické školicí procesy, kvalifikační cesty a certifikační programy až po nástroje přímé komunikace s koncovými uživateli. Systém také vyhodnocuje úroveň a úspěšnost zapojení jednotlivých částí sítě a po napojení na měřitelné ukazatele výkonnosti umožní vyhodnotit vliv komunikace na výkon sítě či jejích částí.

eDoceo tak obecně společnostem pomáhá s:

  • rychlým digitálním onboardingem zaměstnanců i dlouhodobým rozvojem jejich kompetencí,
  • podporou specializovaných vzdělávacích kampaní,
  • snižováním time-to-market u rolloutu nových produktů nebo služeb,
  • interní certifikací prodejních sítí,
  • řízením nákladů na vzdělávání, zajištěním regulatorních požadavků na zajištění dostatečné kvalifikace pracovníků.

Funguje ale také jako referenční úložiště informací o produktech a může na něm stát i motivační program.

e-START vzdělává napříč světem

Na platformě eDoceo vznikl pro Škoda Auto i náš ambiciózní projekt e-START. Ten se stal součástí digitálního onboardingu prodejců a aftersales pracovníků dealerů vozů Škoda po celém světě. Ambiciózní a zajímavý je projekt z několika důvodů. Zaprvé je česká automobilka velkým exportérem s importérskými sítěmi po celém světě. Druhým důvodem je její tempo inovací – několikrát ročně představí facelift modelů nebo uvede na trh nový model. Třetím jsou rychlé změny zahraničních trhů. Jde tedy o vysoce strukturovaný obsah. To vše jsme skloubili tak, aby byly informace v e-STARTU vždy aktuální na všech trzích.

Oficiální nástroj pro prvotní vzdělávání nových prodejců a aftersales pracovníků v mnoha zemích

Povědomí o značce, historii, hodnoty a vize. Škoda Brand

Detailní informace o customer procesu s instruktážními videi. Škoda Customer Process

Technické specifikace automobilů, prvky bezpečnosti, koncept simply clever, přehled a vlastnosti infotainmentu automobilů, doplňky a příslušenství. Cars and Accessories

Referenční informace o všech automobilech. Knowledge Base

Během necelého roku tak vznikl (včetně integrace na centrální systémy klienta) komplexní systém zajišťující kompletní životní cyklus digitálního vzdělávacího obsahu: od jeho vytvoření a překladů, přizpůsobení pro jednotlivé trhy přes distribuci obsahu jeho konzumentům až po zajištění detailního reportingu a zpětné vazby. To vše při vysokých nárocích na modernost, reprezentativnost a uživatelskou atraktivitu obsahu. Projekt e-START distribuuje uživatelům vzdělávací obsah aktuálně na 11, výhledově na cca 20 trzích po světě. Obsahuje proto unikátní možnost: část obsahu mohou přímo v e-kurzech přizpůsobovat importéři a dealeři jednotlivých trhů. Koncový uživatel (prodejce, technik) tak vždy dostane aktuální, jemu na míru sestavené školení a další důležité informace.

Systém navíc poskytuje reporting, a to na úrovni vedení konkrétního dealerství, na úrovni importérů i lidem ve Škoda Auto, kde tak vědí, jak dochází k přijetí informací a práci s nimi u daných lidí. Právě e-START může být inspirací pro banky: svůj obsah by mohly v rámci customizované platformy a e-kurzů šířit mezi své koncové zaměstnance efektivnější a pohodlnější cestou ve chvíli, kdy to bude potřeba na konkrétním místě či projektu.


Přečtěte si také

Technologie pro budoucnost

Jak budou nové technologie ovlivňovat bankovnictví? A které z nich mohou mít v nejbližších letech dopad na to, jak banky fungují a jaké služby nabízejí? Číst dále »

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation, RPA) zažívá v posledních letech rozmach ve všech odvětvích. Trend, kdy se počítačový program (robot) využívá k ovládání ostatních programů, je v současnosti nejviditelnější v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Proč a kam ale robota nasadit, aby opravdu pomáhal, a jeho potenciál se tak využil co nejlépe? Číst dále »

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Technologie jsou bezesporu nedílnou součástí finančního světa, přičemž mnohé společnosti s jejich aplikací již dávno začaly. Co připravily pro své klienty vloni? A co chystají letos? Právě na to se podíváme. Číst dále »

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Ačkoliv mezi českým a rakouským trhem existuje řada odlišností, mají také mnoho společného: od historie přes dobré vztahy a rakouské investice v Česku až po členství v EU. Společnou mají také chuť inovovat a digitalizovat bankovní sektor a zlepšovat jeho služby směrem ke klientům. A právě v tomto směru může Česko Rakousku pomoci s inspirací i realizací. Číst dále »

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Díky automatizaci Tatra banka nejen neustále snižuje své náklady, ale zároveň zkracuje čas na vyřízení klientských požadavků. Taková jsou slova Michala Satura, Head of Research & Development v Tatra bance, kterého jsme se zeptali na to, jak probíhá automatizace v nejinova-tivnější digitální bance na světě. Číst dále »

SAFe: Hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

Metodika lean vznikla v automotive odvětví jako cesta k minimalizaci odpadu při výrobě, postupně se ale formou agilních metod adaptovala také v oblasti softwarového vývoje. Cesta nasazení agilních metodv enterprise společnostech není zrovna přímočará, ale na část problémů může odpovědět metodika Scaled Agile Framework neboli SAFe. Číst dále »

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradgima pro 21. století

Agilita, posun současných páteřních ESB a jejich využití v agilním svě-tě, API microgateway, hybridní integrace i razantně nastupující event stream. Aktuálních témat je v oblasti integrace, které se Trask věnuje od samého počátku, mnoho. Do integračních trendů, ale i jejich výhod a úskalí, dal proto nahlédnout Petr Dlouhý, který stojí v čele integrační kompetence již čtvrtým rokem. Číst dále »

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací se zákazníkem

V době digitalizace je návštěva pobočky časově a administrativně náročným krokem pro klienta i posky-tovatele. Změna zdravotní pojišťovny či dodavatele energií, refinancování hypotéky, nahlášení pojistné události nebo nabídka pro-duktů novým klientům? To jsou některé z typických procesů, kde potřeba navštívit pobočku a doložit nezbytné doklady výrazně snižují ochotu a konverzi klientů. Právě s nimi ale může pomoci řešení Trask Virtual Case. Číst dále »

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Český hypoteční trh je lidmi vnímaný jako komplikovaný, tudíž jako něco, k čemu potřebují poradce. Někoho z bankovního nebo finančního světa, kdo klienta celým bolestivým a zdlouhavým hypotečním procesem provede. V Trasku jsme proto vytvořili Digitální hypotéku: proces, který celou hypotéku maximálně zjednoduší tak, aby ji zákazník zvládnul vyřídit sám a do 30 minut. Číst dále »

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Online je dnes důležitější než kdy předtím a nástroje pro interní vzdálenou práci s klienty, ale především neklienty, jsou nyní zásadní a mohou výrazně ovlivnit byznys společností. Proto by společnosti neměly na vývoj jejich online řešení zanevřít. Práce z domova navíc odhalila nepřipravenost řady procesů (uvnitř firmy i se zákazníkem) na fungování na dálku. Přechod na plně paperless fungování a agendu ale společnosti mohou zvládnout už za dva týdny. Číst dále »

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

V lednu se v prostorách centra současného umění DOX+ uskutečnil druhý ročník konference Trask Future Insight zaměřený na technologické a byznysové trendy v nejisté době i v kontextu bankovního prostředí. Číst dále »

Kontaktujte nás

Na váš byznys se dokážeme podívat z jiné perspektivy. Proto můžeme přijít i na nová řešení, která dokážeme jasně popsat, rozpracovat a navrhnout jejich technickou realizaci. Originální nápad je totiž na začátku každého dobrého byznysu. Díky zkušenostem rychle poznáme, v čem chcete a potřebujete pomoci.

Domníváte se, že jsme porušili etická pravidla?
Dejte nám vědět.