Produkt

Trask Virtual Case:
Zabezpečený prostor pro
digitální výměnu dokumentů
a informací s klientem

David Tomaier
Senior Manager

V době digitalizace je návštěva pobočky časově a administrativně náročným krokem pro klienta i poskytovatele. Změna zdravotní pojišťovny či dodavatele energií, refinancování hypotéky, nahlášení pojistné události nebo nabídka produktů novým klientům? To jsou některé z typických procesů, kde potřeba navštívit pobočku a doložit nezbytné doklady výrazně snižují ochotu a konverzi klientů. Právě s nimi ale může pomoci řešení Trask Virtual Case.

Trask Virtual Case je nástroj, který umožňuje všechny zmíněné procesy provést plně online a bez nutnosti návštěv pobočky nebo telefonických kontaktů. Umožňuje vytvoření zabezpečeného prostoru v souladu s GDPR, kde může klient komunikovat s bankou nebo jinou institucí, vyměňovat si dokumenty a rovnou je i podepisovat. Zároveň je řešení velmi snadno implementovatelné: Trask dodává Virtual Case formou SaaS a je na něj napojená řada dalších řešení Trasku, která celý proces usnadňují:

ZenID

NLP

Automatické rozpoznání nahraného osobního dokladu a kontrola pravosti, vytěžení dat a jejich automatické vyplnění do formuláře, příp. dokumentu spolu s kontrolou v rejstřících, ověřením adresy a dalšími požadovanými kontrolami.

Automatické rozpoznání typu dokumentu a jeho přečtení, zkontrolování, označení metadaty a zařazení – díky integraci s NLP je Trask Virtual Case schopen rozpoznat vložený dokument, vyhledat a vytěžit z něj požadovaná data, která vyplní do formuláře nebo šablony pro vygenerování dalších dokumentů, případně odešle k jinému zpracování.

DocumentComposition

uSign

Automatické generování předdefinovaných dokumentů s údaji vytěženými z dříve nahraných dokladů nebo dokumentů – z vytěžených dat a nastavené šablony je Trask Virtual Case prostřednictvím DocumentComposition schopný bez nutnosti manuálních kroků vygenerovat nový dokument k podepsání.

Prostřednictvím uSignu je možné zaintegrovat řešení pro digitální elektronické podpisy prostřednictvím dvoufázové autentifikace OTP nebo podepisovat dokumenty biometrickým podpisem nebo serverovým, případně kvalifikovaným certifikátem.

Chatbot

Digital Mortgage

Chatbot řešení od Trasku funguje jako automatický rádce a průvodce celým procesem, který zákazníka provede jednotlivými kroky a odpovídá na jeho případné dotazy.

Virtual Case může ve spolupráci s řešením Trask Digital Mortgage fungovat jako kompletní řešení pro digitální plně online hypotéky nebo jejich refinancování.

A protože využívá potenciál cloudu a nejmodernějších technologií, znatelně snižuje také náklady na infrastrukturu i vzhledem k počtu zákazníků. Celé řešení dodává Trask jak on-premise, tak formou služby (SaaS) a lze jej zprovoznit ve velmi krátké době.

Jak proces probíhá?

Automatická identifikace podle dokladů

Kombinací našich ověřených technologií umíme klienta plně identifikovat v online prostředí. Místo návštěvy pobočky a manuální kontroly stačí osobní doklady vyfotit mobilem a technologie se postarají o načtení údajů a provedou potřebné kontroly pravosti dokladů.

GDPR správa osobních údajů

V souladu s GDPR sbíráme potřebné souhlasy a zpracováváme jen nutné údaje, které poté anonymizujeme. Virtual Case navíc umožňuje jednoduchou správu práv osobních dat a udělených souhlasů.

Průvodce pro komunikaci a proces

Řešení provede klienta jednotlivými kroky nahrání
požadovaných dokumentů, jejich kontrolou a případným podepisováním.

Rozpoznání dokumentů

Virtual Case umožňuje online nahrání požadovanýchpodkladů a jejich odeslání. Ke kontrole vložených dokumentů využívá technologii NLP (Natural Language Processing) v kombinaci s AI (Artificial Intelligence). Dojde tak k vyhodnocení, zda se skutečně jedná o požadovaný dokument a zda splňuje potřebné náležitosti.

Vytěžení dat a generování dokumentů

Stačí pouhé vyfocení dokladu nebo naskenování dokumentu a řešení samo z dokumentů vytěží potřebná data. Ta následně automaticky vyplní do požadovaných polí bez nutnosti manuálního zadávání nebo na jejich základě vygeneruje dokumenty k podpisu.

Elektronický podpis

Produkt umožňuje několik způsobů elektronického
podepsání dokumentů a smluv: prostřednictvím
biometrického podpisu, dvoufaktorového ověření
(včetně podpisu prstem na mobilu) nebo serverového či kvalifikovaného certifikátu. Celý případ tak lze uzavřít plně v online prostředí.

Výhody

Koncový klient

  • úspora času a vyšší uživatelský komfort,
  • minimalizace administrativy spojené s předáváním informací a dokumentů,
  • dostupnost 24/7,
  • automatický průvodce procesem nahrávání dat a dokumentů,
  • osobní zabezpečený prostor pro dokumenty, data, informace a dotazy.

Společnost

  • získání konkurenční výhody,
  • dočasný prostor pro sběr klientských dat v souladu s legislativou,
  • nástroj ke komunikaci s novými klienty,
  • snížení nákladů na zpracování,
  • snadná možnost integrace do dalších digitálních kanálů společnosti.

Přečtěte si také

Technologie pro budoucnost

Jak budou nové technologie ovlivňovat bankovnictví? A které z nich mohou mít v nejbližších letech dopad na to, jak banky fungují a jaké služby nabízejí? Číst dále »

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation, RPA) zažívá v posledních letech rozmach ve všech odvětvích. Trend, kdy se počítačový program (robot) využívá k ovládání ostatních programů, je v současnosti nejviditelnější v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Proč a kam ale robota nasadit, aby opravdu pomáhal, a jeho potenciál se tak využil co nejlépe? Číst dále »

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Ačkoliv mezi českým a rakouským trhem existuje řada odlišností, mají také mnoho společného: od historie přes dobré vztahy a rakouské investice v Česku až po členství v EU. Společnou mají také chuť inovovat a digitalizovat bankovní sektor a zlepšovat jeho služby směrem ke klientům. A právě v tomto směru může Česko Rakousku pomoci s inspirací i realizací. Číst dále »

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Technologie jsou bezesporu nedílnou součástí finančního světa, přičemž mnohé společnosti s jejich aplikací již dávno začaly. Co připravily pro své klienty vloni? A co chystají letos? Právě na to se podíváme. Číst dále »

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Díky automatizaci Tatra banka nejen neustále snižuje své náklady, ale zároveň zkracuje čas na vyřízení klientských požadavků. Taková jsou slova Michala Satura, Head of Research & Development v Tatra bance, kterého jsme se zeptali na to, jak probíhá automatizace v nejinova-tivnější digitální bance na světě. Číst dále »

Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

Neustálý technologický rozvoj klade na naše bankovní i jiné klienty vysoké nároky na rychlost zavádění změn a na automatizaci i digitalizaci pracovního prostředí i procesů. Mění ale také způsob jejich fungování a vzdělávání. A s efektivním vzděláváním pomáhá naše unikátní platforma eDoceo. Tu v rámci projektu e-START používají zaměstnanci dealerských sítí v 11 zemích světa a urychluje například rollout novinek do distribuční sítě. Číst dále »

SAFe: Hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

Metodika lean vznikla v automotive odvětví jako cesta k minimalizaci odpadu při výrobě, postupně se ale formou agilních metod adaptovala také v oblasti softwarového vývoje. Cesta nasazení agilních metodv enterprise společnostech není zrovna přímočará, ale na část problémů může odpovědět metodika Scaled Agile Framework neboli SAFe. Číst dále »

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradgima pro 21. století

Agilita, posun současných páteřních ESB a jejich využití v agilním svě-tě, API microgateway, hybridní integrace i razantně nastupující event stream. Aktuálních témat je v oblasti integrace, které se Trask věnuje od samého počátku, mnoho. Do integračních trendů, ale i jejich výhod a úskalí, dal proto nahlédnout Petr Dlouhý, který stojí v čele integrační kompetence již čtvrtým rokem. Číst dále »

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací se zákazníkem

V době digitalizace je návštěva pobočky časově a administrativně náročným krokem pro klienta i posky-tovatele. Změna zdravotní pojišťovny či dodavatele energií, refinancování hypotéky, nahlášení pojistné události nebo nabídka pro-duktů novým klientům? To jsou některé z typických procesů, kde potřeba navštívit pobočku a doložit nezbytné doklady výrazně snižují ochotu a konverzi klientů. Právě s nimi ale může pomoci řešení Trask Virtual Case. Číst dále »

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Český hypoteční trh je lidmi vnímaný jako komplikovaný, tudíž jako něco, k čemu potřebují poradce. Někoho z bankovního nebo finančního světa, kdo klienta celým bolestivým a zdlouhavým hypotečním procesem provede. V Trasku jsme proto vytvořili Digitální hypotéku: proces, který celou hypotéku maximálně zjednoduší tak, aby ji zákazník zvládnul vyřídit sám a do 30 minut. Číst dále »

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Online je dnes důležitější než kdy předtím a nástroje pro interní vzdálenou práci s klienty, ale především neklienty, jsou nyní zásadní a mohou výrazně ovlivnit byznys společností. Proto by společnosti neměly na vývoj jejich online řešení zanevřít. Práce z domova navíc odhalila nepřipravenost řady procesů (uvnitř firmy i se zákazníkem) na fungování na dálku. Přechod na plně paperless fungování a agendu ale společnosti mohou zvládnout už za dva týdny. Číst dále »

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

V lednu se v prostorách centra současného umění DOX+ uskutečnil druhý ročník konference Trask Future Insight zaměřený na technologické a byznysové trendy v nejisté době i v kontextu bankovního prostředí. Číst dále »

Kontaktujte nás

Na váš byznys se dokážeme podívat z jiné perspektivy. Proto můžeme přijít i na nová řešení, která dokážeme jasně popsat, rozpracovat a navrhnout jejich technickou realizaci. Originální nápad je totiž na začátku každého dobrého byznysu. Díky zkušenostem rychle poznáme, v čem chcete a potřebujete pomoci.

Domníváte se, že jsme porušili etická pravidla?
Dejte nám vědět.