Z naší praxe

SAFe:
hybridní metodika,
která dokáže dobře
poslužit i enterprise
společnostem

Aleš Kulhánek
Project Manager

Metodika lean vznikla v automotive odvětví jako cesta k minimalizaci odpadu při výrobě, postupně se ale formou agilních metod adaptovala také v oblasti softwarového vývoje. Cesta nasazení agilních metod v enterprise společnostech není zrovna přímočará, ale na část problémů může odpovědět metodika Scaled Agile Framework neboli SAFe.

Část společností si oblíbila lean a agilní principy, narážejí ovšem na mnoho překážek: velké produktové týmy, vysoká specializace v týmech, „přepínání“ lidí mezi projekty, starší technologie a systémy nebo odpor vůči změně. Podstatným problémem je i přesvědčení, že projekt potřebuje (a může mít) dokonalý plán s přesným zadáním, časem a rozpočtem.

Některé velké společnosti se proto vydaly cestou SAFe – agilní metodiky vývoje softwaru. A my jsme tuto metodiku už také použili u jednoho z našich klientů. Trask se účastní velkého programu, kde právě SAFe dokázal odblokovat dlouhodobé potíže waterfall dodávky. Můžeme potvrdit, že velké týmy se podařilo zvládnout a kvartální plánování bylo úspěšnější než u většiny velkých projektů. Výhodou tohoto programu byla relativně menší závislost vyvíjených produktů, i tak ale mnozí hodnotíme nasazení SAFe jako působivý úspěch.

Stavebním kamenem SAFe je scrum, který je „pouze“ rozšířen o další úrovně a procesy. V dané implementaci měl především tři úrovně: týmovou, programovou a portfolio.

SAFe team level

Na týmové úrovni řízení nejde téměř o nic jiného než o scrum s mírně odlišnou terminologií. Například sprinty se v SAFe nazývají iterace. Do každé iterace si tým naplánuje určitý počet stories – malých kousků dodávky s přímou byznysovou hodnotou. V iteracích se někdy využívají i tzv. enabler stories. Patří mezi ně například příprava infrastruktury nebo architektury. Většinou jsou přípravou před dodáním skutečných byznysových stories. Související stories tvoří větší celky – features. Ty mají horizont dodávky vždy jeden product increment, tedy časové období skládající se v tomto případě z šesti 14denních iterací.

Součástí týmu byly všechny potřebné specializace. Zajišťovali jsme i roli scrum mastera, který pomáhal týmu s pilováním metodiky a efektivity. Běžnou rolí na týmové úrovni je také product owner. Jeho zodpovědností byla především příprava stories v backlogu pro jeho produkt. Udržoval ho také seřazený podle priorit a na konci sprintů hodnotil výstup spolu s týmem.

SAFe program level

Pro tuto úroveň jsou zásadní dvě osoby. První z nich je RTE (Release Train Engineer), dá se říci programový manažer. RTE je spojovacím nýtem pro jinak nelehko slučitelné úrovně týmu a programu. Musí perfektně připravit a organizovat plánování product incrementů, sledovat průběh dodávky a úroveň zvládnutí týmového scrumu. Druhou je pak product manager, který je správcem programového backlogu, a proto je v úzkém kontaktu s product ownery. Zajímá se ale hlavně o úroveň feature. Ideálně by měl spolu s product ownery odvozovat features ze strategie a cílů společnosti. A to například s využitím ještě více agregované úrovně zadání – epicu. Někdy ale šlo spíše o taktické sloučení potřebných funkcionalit v trochu umělou feature. V každém případě byla feature definována vždy jen pro jeden produkt. Případné propojení mezi produkty bylo realizováno právě až na úrovni epicu.

Produktové týmy se po sprintech scházely na review, udržovaly vzájemný přehled o postupu a prezentovaly výsledky product managerovi i dalším stakeholderům.

Plánování je alfou i omegou

Za středobod celé SAFe metodiky se dá označit naplánování product incrementu. Ten by měl naplňovat představy managementu, být realistický a zjistit a zaplánovat závislosti mezi produktovými týmy. A co se ukázalo velmi užitečné – pamatovat na rezervu, provozní činnosti a zlepšování. Plánování product incrementu má striktní proces, probíhalo za přítomnosti všech členů týmů. To u zmiňovaného klienta znamenalo dvoudenní akci se 160 účastníky. Zní to děsivě, ale při zvládnuté organizaci nejde o vyhozené peníze. Velkou výhodou je, že jsou všichni v jednom prostoru a jakýkoliv konflikt priorit nebo problém závislostí lze ihned rozhodnout a zaplánovat.

Během plánování product incrementu manažeři týmům osvěží informace o strategii firmy a její vliv na byznysové cíle, aby bylo jasné, proč product management přichází s konkrétními epicy a features. Týmy jako při běžném sprint planningu používaly odhady svojí práce ve scrumových story pointech. Nakonec hlasovaly o důvěře ve svoje plány, a pokud byla nízká, plán se předělal.

Vše má svoje úskalí

SAFe má i diskutabilní stránky. Právě střednědobé plánování zjevně narušuje principy metodiky scrum, která neplánuje více než jeden sprint. Jako vhodný balanční prvek mezi rigiditou a agilností se ukázalo nastavení poměru velocity věnované pro rozvoj byznys požadavků, zlepšování a jakousi rezervu v poměru 60/20/20.

Role product managera měla nenahraditelný význam při tvorbě obsahu budoucího product incrementu a při dalších strategických činnostech. Na druhou stranu psychologicky i reálně omezovala samostatnost a flexibilitu product ownerů v rozhodování.

Vše má svoje úskalí

Důležitým prvkem product incrementu je pravidelná retrospektiva na úrovni týmu i dohromady za program. Nebylo překvapením, že product owneři měli zájem spíše o byznysový rozvoj svého produktu než o týmové procesy v pozadí, údržbu nebo interní vylepšování produktu. O to více lze ocenit, že SAFe víceméně předepisuje poslední sprint jako prostor pro zlepšování týmových procesů nebo technologií.

Nové výzvy

Výsledky se i u větších týmů v porovnání s metodikou waterfall dodávky objektivně výrazně zlepšily už po prvním product incrementu. V druhém a dalších incrementech se vnitřní procesní efektivita dále zvýšila. Někdy v této době se také znatelně zvětšovaly rozdíly v metodickém pojetí týmů a částečně i efektivita. Rozhodně se potvrdilo, že kvalitní retrospektiva je asi nejdůležitější prvek. Jinými slovy – na týmové úrovni jsou poznatky srovnatelné s většinou poctivě implementovaných scrum projektů.

Dobře zvládnutý scrum je tak výhodným (i když ne nutným) startovním bodem pro úspěšnou implementaci SAFe. Nové výzvy ale především čekají v organizaci a přípravných pracích na programové a portfolio úrovni. Bez jejich kvality totiž ani vynikající práce scrum týmů nemůže zajistit úspěch dodávky programu.


Přečtěte si také

Technologie pro budoucnost

Jak budou nové technologie ovlivňovat bankovnictví? A které z nich mohou mít v nejbližších letech dopad na to, jak banky fungují a jaké služby nabízejí? Číst dále »

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation, RPA) zažívá v posledních letech rozmach ve všech odvětvích. Trend, kdy se počítačový program (robot) využívá k ovládání ostatních programů, je v současnosti nejviditelnější v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Proč a kam ale robota nasadit, aby opravdu pomáhal, a jeho potenciál se tak využil co nejlépe? Číst dále »

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Ačkoliv mezi českým a rakouským trhem existuje řada odlišností, mají také mnoho společného: od historie přes dobré vztahy a rakouské investice v Česku až po členství v EU. Společnou mají také chuť inovovat a digitalizovat bankovní sektor a zlepšovat jeho služby směrem ke klientům. A právě v tomto směru může Česko Rakousku pomoci s inspirací i realizací. Číst dále »

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Technologie jsou bezesporu nedílnou součástí finančního světa, přičemž mnohé společnosti s jejich aplikací již dávno začaly. Co připravily pro své klienty vloni? A co chystají letos? Právě na to se podíváme. Číst dále »

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Díky automatizaci Tatra banka nejen neustále snižuje své náklady, ale zároveň zkracuje čas na vyřízení klientských požadavků. Taková jsou slova Michala Satura, Head of Research & Development v Tatra bance, kterého jsme se zeptali na to, jak probíhá automatizace v nejinova-tivnější digitální bance na světě. Číst dále »

Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

Neustálý technologický rozvoj klade na naše bankovní i jiné klienty vysoké nároky na rychlost zavádění změn a na automatizaci i digitalizaci pracovního prostředí i procesů. Mění ale také způsob jejich fungování a vzdělávání. A s efektivním vzděláváním pomáhá naše unikátní platforma eDoceo. Tu v rámci projektu e-START používají zaměstnanci dealerských sítí v 11 zemích světa a urychluje například rollout novinek do distribuční sítě. Číst dále »

SAFe: Hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

Metodika lean vznikla v automotive odvětví jako cesta k minimalizaci odpadu při výrobě, postupně se ale formou agilních metod adaptovala také v oblasti softwarového vývoje. Cesta nasazení agilních metodv enterprise společnostech není zrovna přímočará, ale na část problémů může odpovědět metodika Scaled Agile Framework neboli SAFe. Číst dále »

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradgima pro 21. století

Agilita, posun současných páteřních ESB a jejich využití v agilním svě-tě, API microgateway, hybridní integrace i razantně nastupující event stream. Aktuálních témat je v oblasti integrace, které se Trask věnuje od samého počátku, mnoho. Do integračních trendů, ale i jejich výhod a úskalí, dal proto nahlédnout Petr Dlouhý, který stojí v čele integrační kompetence již čtvrtým rokem. Číst dále »

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací se zákazníkem

V době digitalizace je návštěva pobočky časově a administrativně náročným krokem pro klienta i posky-tovatele. Změna zdravotní pojišťovny či dodavatele energií, refinancování hypotéky, nahlášení pojistné události nebo nabídka pro-duktů novým klientům? To jsou některé z typických procesů, kde potřeba navštívit pobočku a doložit nezbytné doklady výrazně snižují ochotu a konverzi klientů. Právě s nimi ale může pomoci řešení Trask Virtual Case. Číst dále »

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Český hypoteční trh je lidmi vnímaný jako komplikovaný, tudíž jako něco, k čemu potřebují poradce. Někoho z bankovního nebo finančního světa, kdo klienta celým bolestivým a zdlouhavým hypotečním procesem provede. V Trasku jsme proto vytvořili Digitální hypotéku: proces, který celou hypotéku maximálně zjednoduší tak, aby ji zákazník zvládnul vyřídit sám a do 30 minut. Číst dále »

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Online je dnes důležitější než kdy předtím a nástroje pro interní vzdálenou práci s klienty, ale především neklienty, jsou nyní zásadní a mohou výrazně ovlivnit byznys společností. Proto by společnosti neměly na vývoj jejich online řešení zanevřít. Práce z domova navíc odhalila nepřipravenost řady procesů (uvnitř firmy i se zákazníkem) na fungování na dálku. Přechod na plně paperless fungování a agendu ale společnosti mohou zvládnout už za dva týdny. Číst dále »

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

V lednu se v prostorách centra současného umění DOX+ uskutečnil druhý ročník konference Trask Future Insight zaměřený na technologické a byznysové trendy v nejisté době i v kontextu bankovního prostředí. Číst dále »

Kontaktujte nás

Na váš byznys se dokážeme podívat z jiné perspektivy. Proto můžeme přijít i na nová řešení, která dokážeme jasně popsat, rozpracovat a navrhnout jejich technickou realizaci. Originální nápad je totiž na začátku každého dobrého byznysu. Díky zkušenostem rychle poznáme, v čem chcete a potřebujete pomoci.

Domníváte se, že jsme porušili etická pravidla?
Dejte nám vědět.