Rozhovor

Event stream a další
nové přístupy i technologie
nastavují integrační
paradgima pro 21. století


Agilita, posun současných páteřních ESB a jejich využití v agilním světě, API microgateway, hybridní integrace i razantně nastupující event stream. Aktuálních témat je v oblasti integrace, které se Trask věnuje od samého počátku, mnoho. Do integračních trendů, ale i jejich výhod a úskalí, dal proto nahlédnout Petr Dlouhý, který stojí v čele integrační kompetence již čtvrtým rokem.

Redakce

Integraci a její trendy Trask představuje pravidelně, naposledy loni na podzimní integrační snídani. Kde vnímáte její největší změny v krátkodobém i dlouhodobém horizontu?

Jednou z největších změn je stále důraz na agilitu, kdy jsou jednotlivé týmy mnohdy vedeny k tomu, aby si aplikační integraci realizovaly samy (self service integrace). Tento přístup přináší mnoho nových výzev, jako je vyřešení vlastnictví služeb, spolupráci jednotlivých týmů, zda a jak se postavit k reuse a řadu dalších. Je nutno říct, že jednoduchý univerzální návod, jak na to, neexistuje – každá organizace se chová lehce odlišně a nutná kulturní změna je různě náročná. Z pohledu nástrojového je pro splnění těchto úkolů nezbytné počítat se zavedením API management platformy a využitím integračních mikroslužeb včetně kontejnerizace běhového integračního prostředí (a potenciálního přesunu do cloudu). Část našich zákazníků již tento přístup aplikuje v praxi, někteří jsou ve fázi příprav či PoC, ale obecně tento trend vidíme všude.

Jaké jsou trendy pro letošní a nadcházející roky, co klientům přinesou nebo již přinášejí?

Zajímavých témat a trendů je aktuálně mnoho. Nutno říct, že se objevují daleko rychleji než v minulosti a je čím dál náročnější je sledovat, vyhodnocovat, aplikovat v praxi a využívat znalostí takto získaných. Kromě uvedené obecné agility se hodně řeší posun současných páteřních ESB a jejich využití v agilním světě, microgateway, hybridní integrace a velmi razantně nastupující event stream. Zajímavou otázkou je také další vývoj service registry a repository – většina zavedených nástrojů se již nerozvíjí či je přímo nepodporovaných. Zde pak přichází ke slovu analytika, sledování pouze skutečného stavu produkčního prostředí, případně nástroje, jako je HashiCorp Consul sloužící k lepší kontrole prostředí založeného na mikroslužbách.

Aktuálním tématem je tedy i zmíněný event stream. Jaké jsou vaše zkušenosti?

Když před mnoha lety vznikal SOA přístup, mnoho organizací si jej vzalo jako něco, co jim vyřeší všechny problémy s integrací mezi systémy do budoucna, navíc s návratností investice díky reuse služeb. Realita však byla jiná. Přes mnoho pozitivních vlastností z hlediska architektury, decoupling systémů a provozní jednoduchosti hodně záviselo na konkrétním přístupu a rozumném využití. Podobné očekávání teď vidíme u proudu událostí. Ano, je to velmi zajímavý přístup/technologie, má ale svá omezení a je velmi důležité na začátku rozmyslet, k čemu event streampoužít a k čemu ne. Navíc je nutné počítat s tím, že event stream s sebou nese nutnost změny myšlení a návrhu integrací včetně změny fungování samotných integrovaných systémů.

Problematikou event streamů se zabýváme již nějakou dobu, od zpracování logů po skutečně byznysové využití. I díky tomu jsme si na event stream vytvořili racionální pohled, který nabízíme také našim zákazníkům.

Mluvil jste také o odklonu zákazníků od ESB k integračním mikroslužbám. Proč se tak děje?

Neřekl bych přímo odklon. Spíše alternativní pohled na integraci vycházející z požadavků agilních metodik na decentralizaci integrace a odpovědnosti a z nových dostupných technologií, jako jsou mikroslužby či kontejnerizace. I současná ESB se transformují, dají se provozovat decentralizovaně v kontejnerech a tím se přibližují tomuto alternativnímu pohledu. Je zajímavé sledovat například pohled na páteřní ESB u společnosti Gartner. Pamatuji si, že čtyři roky zpět už skoro vůbec ESB nebrali v potaz, všude jen API, mikroslužby, hybridní integrační platforma. Poté nastalo vystřízlivění a najednou, o 2 roky později, je páteřní ESB zpět jako jeden z pilířů integrace, který je následně doplněn API a integračními mikroslužbami. Tento pohled koresponduje i s naším vnímáním.

Podíváme-li se na banky, pak je jedna její část agilní, rychle se měnící a využívá mnoha moderních přístupů (integrační mikroslužby, API, event stream). Druhá je pak stabilní, regulovaná a ESB spolu s messagingem zde mají a budou mít ještě dlouho svoji nezastupitelnou roli.

Event stream

API management

Rozsáhlý architektonicko-technologický koncept, řešící mnoho problémů request-driven integrace, jako dostupnost služby, škálovatelnost, online-batch, synchronizace, notifikace apod. Přináší také řadu nových přístupů (data lake, data mesh, data insideout, integrace s analytikou a machine-learning systémy a další) podporující existující návrhové vzory (command a event sourcing, CQRS, materialized view a další). V Trasku jej vnímáme jako důležitý pro mnohé druhy integrací s nárůstem složitosti, funkčních a nefunkčních integračních požadavků. Má však i své stinné stránky, mezi které patří těžba událostí, absence ACID, datová čistota a konzistence, životní cyklus formátů dat a další.

API Management nástroje umožňují bezpečným a řízeným způsobem publikovat rozhraní API a webová rozhraní obecně (REST, SOAP ad.) včetně automatické dokumentace v Developer portálu. Na trhu je celá řada hotových produktů na řízení API – k dispozici jsou varianty komerční, open source, cloud i on premise. Tvorba API a jeho správa je u většiny takových nástrojů jednoduchá, intuitivní a samoobslužná. API Management je nezbytným prvkem, chce-li firma vystavovat svá rozhraní pro externí užití a zároveň je velmi užitečný i pro volání API interně v rámci firmy. Je pilířem integrace v agilním prostředí, mimo jiné tím, že obsahuje vestavěnou podporu předávání oprávnění a odpovědnosti za publikaci vlastních API agilním týmům. V neposlední řadě významně doplňuje standardní integraci založenou na ESB a jednoduše řeší úlohy, u nichž taková integrace naráží na omezení, jako je autentizace, autorizace, analytika, registr rozhraní či dohled. Důležitým prvkem product incrementu je pravidelná retrospektiva na úrovni týmu i dohromady za program. Nebylo překvapením, že product owneři měli zájem spíše o byznysový rozvoj svého produktu než o týmové procesy v pozadí, údržbu nebo interní vylepšování produktu. O to více lze ocenit, že SAFe víceméně předepisuje poslední sprint jako prostor pro zlepšování týmových procesů nebo technologií.

Petr Dlouhý

V oblasti IT pracuje Petr více než 20 let, zaměřuje se především nadodávky řešení pro finanční instituce. V Trasku, kde nyní na pozici Department Director vede tým 60 integračních expertů, působí od roku 2012.


Přečtěte si také

Technologie pro budoucnost

Jak budou nové technologie ovlivňovat bankovnictví? A které z nich mohou mít v nejbližších letech dopad na to, jak banky fungují a jaké služby nabízejí? Číst dále »

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation, RPA) zažívá v posledních letech rozmach ve všech odvětvích. Trend, kdy se počítačový program (robot) využívá k ovládání ostatních programů, je v současnosti nejviditelnější v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Proč a kam ale robota nasadit, aby opravdu pomáhal, a jeho potenciál se tak využil co nejlépe? Číst dále »

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Technologie jsou bezesporu nedílnou součástí finančního světa, přičemž mnohé společnosti s jejich aplikací již dávno začaly. Co připravily pro své klienty vloni? A co chystají letos? Právě na to se podíváme. Číst dále »

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Ačkoliv mezi českým a rakouským trhem existuje řada odlišností, mají také mnoho společného: od historie přes dobré vztahy a rakouské investice v Česku až po členství v EU. Společnou mají také chuť inovovat a digitalizovat bankovní sektor a zlepšovat jeho služby směrem ke klientům. A právě v tomto směru může Česko Rakousku pomoci s inspirací i realizací. Číst dále »

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Díky automatizaci Tatra banka nejen neustále snižuje své náklady, ale zároveň zkracuje čas na vyřízení klientských požadavků. Taková jsou slova Michala Satura, Head of Research & Development v Tatra bance, kterého jsme se zeptali na to, jak probíhá automatizace v nejinova-tivnější digitální bance na světě. Číst dále »

Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

Neustálý technologický rozvoj klade na naše bankovní i jiné klienty vysoké nároky na rychlost zavádění změn a na automatizaci i digitalizaci pracovního prostředí i procesů. Mění ale také způsob jejich fungování a vzdělávání. A s efektivním vzděláváním pomáhá naše unikátní platforma eDoceo. Tu v rámci projektu e-START používají zaměstnanci dealerských sítí v 11 zemích světa a urychluje například rollout novinek do distribuční sítě. Číst dále »

SAFe: Hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

Metodika lean vznikla v automotive odvětví jako cesta k minimalizaci odpadu při výrobě, postupně se ale formou agilních metod adaptovala také v oblasti softwarového vývoje. Cesta nasazení agilních metodv enterprise společnostech není zrovna přímočará, ale na část problémů může odpovědět metodika Scaled Agile Framework neboli SAFe. Číst dále »

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací se zákazníkem

V době digitalizace je návštěva pobočky časově a administrativně náročným krokem pro klienta i posky-tovatele. Změna zdravotní pojišťovny či dodavatele energií, refinancování hypotéky, nahlášení pojistné události nebo nabídka pro-duktů novým klientům? To jsou některé z typických procesů, kde potřeba navštívit pobočku a doložit nezbytné doklady výrazně snižují ochotu a konverzi klientů. Právě s nimi ale může pomoci řešení Trask Virtual Case. Číst dále »

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Český hypoteční trh je lidmi vnímaný jako komplikovaný, tudíž jako něco, k čemu potřebují poradce. Někoho z bankovního nebo finančního světa, kdo klienta celým bolestivým a zdlouhavým hypotečním procesem provede. V Trasku jsme proto vytvořili Digitální hypotéku: proces, který celou hypotéku maximálně zjednoduší tak, aby ji zákazník zvládnul vyřídit sám a do 30 minut. Číst dále »

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Online je dnes důležitější než kdy předtím a nástroje pro interní vzdálenou práci s klienty, ale především neklienty, jsou nyní zásadní a mohou výrazně ovlivnit byznys společností. Proto by společnosti neměly na vývoj jejich online řešení zanevřít. Práce z domova navíc odhalila nepřipravenost řady procesů (uvnitř firmy i se zákazníkem) na fungování na dálku. Přechod na plně paperless fungování a agendu ale společnosti mohou zvládnout už za dva týdny. Číst dále »

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

V lednu se v prostorách centra současného umění DOX+ uskutečnil druhý ročník konference Trask Future Insight zaměřený na technologické a byznysové trendy v nejisté době i v kontextu bankovního prostředí. Číst dále »

Kontaktujte nás

Na váš byznys se dokážeme podívat z jiné perspektivy. Proto můžeme přijít i na nová řešení, která dokážeme jasně popsat, rozpracovat a navrhnout jejich technickou realizaci. Originální nápad je totiž na začátku každého dobrého byznysu. Díky zkušenostem rychle poznáme, v čem chcete a potřebujete pomoci.

Domníváte se, že jsme porušili etická pravidla?
Dejte nám vědět.