Hlavní téma

Trask Digital Platform aneb nebojte se cloudu

Klienti řeší, jak a kde bude požadovaná služba provozována, „obrací“ každou korunu, hledají příležitosti k úsporám a jsou hnáni rychlostí nasazení na trh. Z tohoto důvodu vytvořil Trask v uplynulých dvou letech provozní platformu pro poskytování svých řešení, včetně zajištění jejich provozu formou outsourcingu. Výsledkem je, že díky tomu dodáváme řešení rychleji, levněji a s větším komfortem pro zákazníka.

Jan Antoš
Executive Director

Vybudovat takovou provozní platformu není jednoduché a nestačí postupovat pouze podle návodu. Nicméně přípravou takových prostředí jsme si již prošli a tato zkušenost je pro nás dnes zásadní. Nemůžete naklikat jen pár virtuálních serverů v cloudu. Je potřeba zajistit compliance, bezpečnost a další opatření (viz článek „Banky, veřejný cloud a compliance“). Zároveň, kromě zajištění technických náležitostí v cloudu, je potřeba implementovat i řadu procesních a organizačních záležitostí s dopadem na celou firmu. Trask navíc provozuje i tzv. významný bankovní outsourcing pro české a maďarské banky, v jehož případě je audit od bank výrazně přísnější než za použití normálního outsourcingu.

Úspěšné audity

Na Trask Digital Platform běží dnes už několik našich zákazníků, jako jsou například UniCredit Bank, K&H bank (Maďarsko) a Komerční banka. Jedná se přitom o klíčové systémy bank, které zajišťují služby, jako je onboarding klienta nebo kompletní end-to-end sjednání nezajištěného úvěru. Díky tomu, že máme vlastní oddělení, které se zabývá konzultacemi v oblasti regulatoriky a compliance, prošel Trask úspěšně všemi dosavadními audity této provozní platformy.

Rychlost a snadnost nasazení

Dodávka řešení v cloudu přináší především rychlost a snadnost nasazení. O outsourcing IT řešení je proto stále větší zájem. V tuto chvíli Trask nasazuje Trask Digital Platform projekty pro další čtyři zákazníky. Výhody pro ně jsou nesporné:

  • rychlejší dodávka než při stavění vlastního řešení mimo velké a komplexní IT oddělení banky
  • zajištění provozu bez starostí
  • možnost využít i alternativní cenové modely, včetně varianty SaaS (platba za použití, nikoliv jednorázově za licenci)

Cloud změní trh IT dodavatelů

Posun od plně on-premise nasazovaných projektů k využití řešení „v cloudu“ ve formě SaaS je zásadní moment pro celý trh IT služeb v České republice. Mění se tím také významně role IT dodavatelů, jako je Trask. Pro řadu IT firem, které jsou založené především na dodávce bodyshopů nebo projektů, bude tento přechod k SaaS ohrožením jejich existence. Dodávat lidi nebo provozovat řešení v režimu významného outsourcingu je totiž obrovský rozdíl.

V Trasku navíc dokážeme dodat i regulatorní poradenství spojené s přechodem do cloudu a umíme našim zákazníkům vypracovat metodiku pro zajištění compliant provozu outsourcovaného řešení, včetně ohlášení České národní bance.