Očima zákazníka

Biometrický podpis? Hlavně signpad…

Bezpapírové smlouvy jsou stále populárnější, a to nejen proto, že jsou daleko šetrnější k životnímu prostředí, ale také proto, že jsou pro klienty pohodlnější a bankám šetří náklady za tuny papíru. Zdá se, že podobně to vidí také tuzemské banky, kterých jsme se zeptali právě na to, jak s biometrií pracují v rámci své distribuční sítě.

1__ Využíváte nebo plánujete využít biometrický podpis v distribuční síti?

2__ Pokud nepoužíváte biometrický podpis a neplánujete ho, proč? A pokud ho používáte, jakou úsporu vám to přineslo? Máte ohlasy klientů a víte jakou metodu podepisování preferují?

Věra Mazúchová

Projektový manažer
Modrá pyramida

 1____ Ano, v rámci naší distribuční sítě využíváme biometrický podpis.

 2____ Cílem bylo především zrychlení a zjednodušení vyřizování klientských potřeb a samozřejmě s tím spojené zefektivnění procesu doručování a zpracování formulářů. Především v oblasti úvěrů, což se nám povedlo. Nejen že jsme tak uspořili náklady, ale hlavně jsme získali zajímavou konkurenční výhodu. Máme nyní ohromný prostor pro rozvoj prodeje našich produktů a služeb a v neposlední řadě i skvělou možnost uzavírat obchody on-line přímo v terénu. V květnu 2018 jsme spustili v tomto procesu Rychloúvěr – se zpracováním žádosti o úvěr do 20 minut. Klient biometricky podepíše žádost, ta je on-line doručena

do Modré pyramidy a do 20 minut vyřízena. Klient dostane úvěrové smlouvy, které může také podepsat biometricky.

Pravidelně monitorujeme reakce klientů, kteří digitalizaci procesů nesmírně vítají, z reakcí klientů můžeme vybrat: „Vstřícnost, milá komunikace, jasnost, stačí jeden podpis na tablet a nemusí se podepisovat stejný papír třikrát.“ Nebo: „Na stavebním spoření jsem nic neměnila, ale změna příjmení a adresy byla rychlá a nemusela jsem podepsat jediný papír – jen jeden elektronický podpis, což je příjemné.“

 1____ Je potřeba rozlišit různé úrovně nebo druhy elektronických podpisů. Od jednoduchých jednorázových kódů přes certifikáty až po plně biometrický podpis pořizovaný na tabletu nebo sign-padu nikoli jen jako obrázek, ale s kompletní detekcí tlaků, rychlostí atd. UniCredit Bank u řady produktů využívá

elektronické podpisy. Jejich používání průběžně rozšiřujeme, a plánujeme také implementaci dalších druhů elektronických podpisů. Potřebu zavedení plně biometrického podpisu analyzujeme. 

 2____ Implementace plně biometrického podpisu je relativně náročná. Pokud lze použít jiné typy elektronických podpisů, není plně biometrický podpis ani potřeba. Nicméně elektronické podpisy mají trojí přínos: jsou pohodlnější a rychlejší, tzn. šetří klientům i bance čas. Šetří také papír a konečně i náklady na

archivaci. To mimochodem platí nejen pro jednání s klienty, ale i pro řadu interních procesů ve firmě; i tam má digitalizace značné přínosy. Klienti digitalizaci jednoznačně vítají. Na trhu existuje snad jen několik málo výjimek, kde implementace pro klienta nepřinesly větší pohodlí – starší typy podepisovacích zařízení (signpadů), kde se klientům zobrazuje podepisovaný dokument v malém okénku a malém rozlišení, klient si opakovaně podává zařízení s bankéřem, aby se mohli oba podepsat apod.

Tomáš Tichota

Manažer transformace

a strategických projektů
UniCredit Bank

Michal Plzák

Head of Multichannel
Raiffeisenbank

 1____ Využívání biometrického podpisu aktuálně zvažujeme jako jednu z variant možného elektronického podepisování dokumentů na pobočkách, resp. v distribuční síti.  

 2____ Zvažujeme i jiné možnosti elektronického podpisu, které by pro banku mohly být efektivnější z pohledu správy, implementace a nutných hardwarových prostředků pro zachycení elektronického podpisu.

Markéta Klučková

Manažerka zodpovědná
za zvyšování efektivity poboček
Česká spořitelna

 1____ V pobočkové síti České spořitelny používáme biometrický podpis. Pro pokladní dokumenty podepisujeme 3 roky na tzv. signpadech. Smluvní dokumenty podepisujeme jeden rok na zařízeních iPad Pro 10,5. 

 2____ Zavedení biometrie přináší našim bankéřům velkou úsporu času s procesem tisku, dále byl rovněž automatizován proces archivace. Odhadujeme, že zavedení biometrického podpisu nám přináší úspory v řádu milionů Kč za tisk a jiné náklady s tím spojené. Klienti tuto změnu vítají velice pozitivně, své dokumenty mají uložené ve svém e-mailu nebo internetovém bankovnictví George.

Vladimír Klein

Chief Information Officer
Moneta Money Bank

 1____ Moneta Money Bank používá biometrický podpis na pobočkách již od roku 2014. Využíváme technologii tzv. signpadů, kdy se klient i bankéř podepisují pomocí elektronické tužky na specializované zařízení (signpad), které tento podpis importuje přímo do dokumentu.

 2____ Využívání biometrického podpisu urychluje zpracování smluv a zároveň šetří tuny papírů, které by jinak musely být vytištěny při podpisu klasické smlouvy. Elektronická verze takto podepsaných dokumentů je klientovi k dispozici v jeho Internet Bance (internetové bankovnictví) nebo Smart Bance (mobilní aplikace). V případě, že klient si vyžádá vytištěný dokument, bankéř mu jej samozřejmě na počkání na pobočce vytiskne. Z ohlasů klientů víme, že nicméně preferují biometrický podpis a zaslání podepsaných dokumentů do internetového bankovnictví. Technologii signpadů plánujeme nahradit tabletem iPad, který má větší a kvalitnější obrazovku. Výměna na pobočkách Moneta začne koncem roku 2019.

David Krček

produktový manažer
Wüstenrot

 1____ Biometrický podpis zatím nepoužíváme a v tuto chvíli ani neplánujeme využívat.

 2____ V rámci digitalizace procesů sjednání produktů chceme fyzický podpis klienta nahradit jinými technologickými procesy. Například u spořicích účtů využíváme podpis prostřednictvím SMS kódu. 

Petr Lipenský

programový manažer
ČSOB

 1____ Ano, máme pokrytu celou distribuční síť a všechny segmenty.

 2____ Máme pouze pozitivní ohlasy jak od klientů, tak i bankéřů, klienti tuto formu stále více vyžadují, máme již 70 % smluv biometricky oproti papíru.

Filip Zavřel

vedoucí oddělení Každodenní služby
Air Bank

 1____ Air Bank je už od začátku bezpapírovou bankou, klienti na pobočkách podepisují smlouvy na signpadu (zařízení pro elektronický podpis dokumentů). K tištění papírových smluv tak vůbec nemusí dojít, všechny dokumenty podepsané elektronicky mají klienti k dispozici ve svém internetovém bankovnictví. Samozřejmě, pokud si klient přeje, může vytištěnou smlouvu podepsat perem.

 2____ Naprostá většina klientů vítá, že má dokumenty k dispozici v elektronické podobě na jednom místě – v internetovém bankovnictví. Prakticky všechny služby (od zřízení běžného účtu i pro nového klienta, sjednání kontokorentu, spotřebitelské půjčky, pojištění a podobně) si může klient v Air Bank sjednat i online, ať už z mobilní aplikace nebo z internetového bankovnictví. V takovém případě se nová smlouva nebo její dodatek podepisuje takzvaným online podpisovým heslem a potvrdí kódem z SMSky nebo přes mobilní aplikaci.

Michal Noha

ředitel odboru podpory prodeje
Raiffeisen stavební spořitelna 

 1____ Ano, biometrické podepisování v Raiffeisen stavební spořitelně využíváme už od roku 2013. Pomocí biometriky lze u nás vyřídit jak stavební spoření, tak úvěr.

 2____ Úspora se pohybuje v řádu několika milionů ročně, které ušetříme za tiskopisy, papír a tisk v tiskárnách. Na úplném začátku tuto metodu preferovalo 10 % klientů, ale aktuálně už je to 62 procent.