Digitální dvojče

vám řekne vše o výkonnosti vaší organizace

Co je digitální dvojče (Digital Twin)?

První digitální dvojče přišlo z NASA

Digitální dvojče (Digital Twin – DT) je digitální reprezentace existujícího objektu. První verze této myšlenky se prý zrodila

v hlavách inženýrů z NASA: skutečné modely v plné velikosti, využívané k testování a řešení možných problémů na oběžné dráze, se postupem času a vývojem technologie přerodily

v úplné digitální simulace.

Koncept digitálního dvojčete organizace (Digital Twin of Organization – DTO) navazuje na oblast digitálního dvojčete. Zatímco DT se primárně zabývá fyzickými objekty, a proto se

s úspěchem používá pro simulace výrobků, DTO se zaměřuje na zlepšování provozní a obchodní efektivity firem. V Trasku používáme v praxi koncept DTO již od roku 2013, kdy jsme poprvé převedli část procesů zákazníka do modelu a simulovali změny, které by nastaly při aplikaci zvažovaných opatření.

Pojem digitální dvojče lze vztáhnout i na koncového zákazníka. Můžete jej popsat různými charakteristikami, jako je třeba frekvence a objem nakupování zboží a služeb. A ty potom sledovat, dynamicky je vyhodnocovat a být tak schopni reagovat v nejvhodnější okamžik precizně zacílenou nabídkou.

Vyrobíme vám dvojče pomocí Trask Process Discovery

Procesy, IT systémy a lidé po sobě zanechávají digitální stopu, která nám umožňuje digitální dvojčata vytvářet. Prvním krokem tedy logicky je tyto procesy analyzovat a popsat. K tomu používáme unikátní vlastní nástroj Trask Process Discovery, který vám zdarma zapůjčíme po dobu úvodních fází spolupráce.

Naše metoda dokáže analyzovat všechny varianty procesů

v plném detailu, zachycuje vazby mezi činnostmi, lidmi, případy a informačními systémy. To vše diskrétně a s výsledky dostupnými v řádu jednotek dní. Jedním z klíčů k úspěchu je, že využíváme existující surová data z logů, které má firma již

k dispozici, a nejsme tak odkázaní na datový sklad.

S pomocí analytických nástrojů digitálního dvojčete lze rozkrýt fungování společnosti nejen koncepčně, ale hodnotit ji

i v reálném čase. Zjednodušeně řečeno se jedná o schopnost sledovat vše, co se děje ve firmě, a možnost na to okamžitě reagovat. Lze přitom odhalit neefektivitu až na úroveň konkrétního procesu, pobočky, zaměstnance či klienta. Tím se otevírají velké možnosti pro optimalizaci, detekci podvodů, predikce a inovace.

Čtyři kroky k digitálnímu dvojčeti organizace

Koncept digitálního dvojčete prochází uvnitř organizace různými úrovněmi vyspělosti – od nutných základů až po sofistikované modely posouvající firmu na novou kvalitativní úroveň strategického řízení. My vás provedeme celým procesem.

1

Quick scan vybrané oblasti

Identifikujeme s vámi oblast pro zlepšení ve vaší organizaci. Následně pomocí našeho vlastního nástroje Trask Process Discovery analyzujeme logy z produkčních systémů, případně další datové zdroje. Vytvoříme digitální dvojče dané oblasti. Uděláte si představu o tom, jaké celkové úspory může řešení přinést napříč vaší organizací.

Délka trvání: 2-3 týdny

Výstupy: Procesní mapa dané oblasti s jasnou identifikací slabých míst. Report propojující dynamická procesní data a data ekonomická. Prezentace výsledků včetně závěrů a doporučení pro optimalizaci.

Cena: 390 000 Kč

Stáhnout nabídku

2

Jednorázový model organizace

Provedeme analýzu dalších oblastí a vytvoříme digitální dvojče celé organizace. Získáte tak celkový pohled na organizaci v daném okamžiku – procesní mapu firmy. Ta vám přinese pochopení souvislostí i kritických míst. Potvrdí se vám, či vyvrátí hypotézy o jednotlivých oblastech.

Délka trvání: 2-3 týdny/oblast

Výstupy: Ucelený procesní model digitálního dvojčete organizace. Reporty propojující dynamická procesní data a data ekonomická. Doporučení pro optimalizaci.

Cena: 1–2 miliony Kč

3

Dynamický model organizace

Firmy se často nespokojí pouze se svým statickým obrazem. Zajímá je průběžné monitorování a reportování, tj. sledování dopadu změn na procesy či měření KPI. Pro tyto účely je nutné automatizovat přenosy dat pomocí integrací. Volitelně lze vytvořit Data Lake, což je místo, ze kterého digitální dvojče čerpá aktualizovaná data.

Délka trvání: 3–6 měsíců

Výstupy: Stále aktuální reporty propojující dynamická procesní data a data ekonomická. Zaškolení uživatelů. Průběžné vyhodnocování reportů.

Cena: Dle specifikace.

4

Real-time decisioning

Vrchol ve využití datového dvojčete představuje real-time model. Podle dynamického modelu se automatizují činnosti a rozhodování. Je tak možné nejen ušetřit na nákladech a řádově zkrátit trvání procesů, ale i dosáhnout obrovské hloubky personalizace procesů, produktů a služeb vůči zákazníkovi.

Délka trvání: 3–6 měsíců

Výstupy: Škálovatelná real-time datová platforma. Real-time alerting pro klíčové business oblasti. Real-time vyhodnocování customer journey. Plná personalizace procesů a produktů.

Cena: Dle specifikace

Proč si vytvořit digitální dvojče s Traskem?

Disponujeme unikátní kombinací business a IT znalostí. Umíme nejen bleskurychle „přeložit“ surová data z počítačových logů do business procesů, ale také interpretovat tato data formou praktických doporučení.

Naše metodika může nahradit klasické domény business intelligence a datových skladů, kdy dosahujeme přesnějších výsledků za zlomek ceny a řádově kratší čas.

Vyvinuli jsme vlastní unikátní nástroj Trask Process Discovery, který zásadně urychluje vytváření digitálního dvojčete. Ten vám do úvodních fází zapůjčíme zdarma.

Naše řešení má přímý vliv na váš byznys. Vzhledem k tomu, že víte, kolik vás proces stojí dnes, tak lze snadno spočítat, kolik ušetříte při jeho zkrácení o 30 %. Již úvodní analýza vám otevře dveře k úsporám v řádu mnoha milionů.

Dobře známe různé obory podnikání a chápeme potřeby na úrovni jednotlivých částí firmy.

Detailně rozumíme klasickým IT agendám (business process management, robotizace, integrace, datové sklady) a jsme schopni do nich implementovat potřebné změny.

Příklad výsledků projektu u bankovního klienta

2
týdny od dodání logu
po první zjištění
30
hypotéz prověřených
během dvou týdnů
680
variant průchodu procesem,
z toho 80 častých
o 30 %
kratší zpracování připadů
100%
pokrytí všech variant procesů

Další výsledky digitálního dvojčete
u našich klientů

Za 3 týdny jsme dokázali pomocí Trask Process Discovery zjistit, jak může banka zrychlit úvěrové procesy o 30 %.

 

Pojišťovně jsme zkrátili dobu likvidace pojistných událostí o 25 %.

 

V bance jsme 10krát zrychlili tvorbu nových dashboardů oproti tradičním přístupům.

 

Analyzovali jsme problémy ve výrobě a díky tomu jsme snížili zmetkovost výrobků na lince z 200 kusů měsíčně na 2 kusy. Navíc jsme snížili přesčasy o 80 %.

 

Logistické společnosti jsme ušetřili 3 FTE tím, že jsme eliminovali chyby vedoucí ke 4 velkým incidentům při zpracování zakázek měsíčně.

Stáhněte si produktový list

Chcete více informací o problematice?
Přečtěte si náš produktový list o Trask Process Discovery.

Chcete vědět víc?

Nebo si objednat konzultaci? Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme.