Výroba

Pomáháme minimalizovat neproduktivní čas mezi objednávkou a dodávkou.

Vyzkoušejte naše řešení Trask OmniPod

Objednat demo

Řešíme kvalitu, výrobu, údržbu i logistiku

330

tisíc korun ročně firmy spoří díky našemu řešení v oblasti údržby testovacích pracovišť

Bližší informace

Prevence zbytečné výměny kontaktů výstupního měření

Společnost KOSTAL CR spol. s r.o. vynakládala vysoké částky na preventivní výměnu dílů výstupních testovacích zařízení. Panoval předpoklad, že nekvalita na výrobních linkách je způsobena chybou testovacích pracovišť. Neshody způsobovaly vzájemné obviňování jednotlivých oddělení a vedlo ke zvýšeným nákladům.

V rámci nasazení nástroje SPLUNK na všechny pracoviště výrobních linek, sběrem a analýzou dat z těchto pracovišť a jejich následnou vizualizací a reportingem bylo dosaženo identifikace příčin nekvality (špatným výrobním postupem), narovnání procesů a úspor oddělení údržby v celkové výši ca. 12 000 EUR ročně.

5

dní v průměru trvá time-to-market, tedy nasazení řešení a první výsledky

Bližší informace

Ultrarychlé nasazení analytického nástroje

Díky kombinaci vynikajícího designu produktu SPLUNK a letitého, expertního know-how našich specialistů v oblasti datové analýzy, poskytujeme našim zákazníkům užitečné výsledky již během několika dní. Neomezená škálovatelnost a robustnost řešení umožňuje zákazníkovi naše řešení kdykoliv flexibilně přizpůsobit dané situaci – zvýšení počtu datových zdrojů, hlubší detail, odlišné případy užití. Stačí si jen vybrat a spojit se s námi.

 

Dáváte přednost open source světu? Rádi s vámi pohovoříme o řešení na bázi ELK stacku (Elasticsearch, Logstash, Kibana), stejně jako o našich dosavadních referencích založených na tomto nástroji.

30x

tolikrát klesla zmetkovost po zavedení našeho řešení na výrobní linky

Bližší informace

Skokové a postupné snižování nekvality

Pro oddělení údržby společnosti KOSTAL CR spol. s r.o. jsme vytvořili plán nasazení datové analytiky nad daty vznikajícími v rámci výrobního procesu finálních dílů. V rámci implementace řešení postaveného na technologii SPLUNK zákazník dostal okamžitě komplexní náhled na dění celé výrobní linky. Sofistikovanou korelací nad sbíranými daty, spolu s úpravami procesů na straně zákazníka, jsme dokázali odpovědět na otázky KDY, CO, KDE a hlavně PROČ vznikají neshody. Odhalením příčin došlo následně na straně zákazníka k přijetí odpovídajících opatření v oblastech školení a kontroly operátorů, kontroly technického stavu zařízení a výstupních kontrol. Díky synergii našeho řešení a zákaznických optimalizací procesů došlo k dramatickému snížení zmetkovosti.

Dalšími kroky bude prediktivní údržbový reporting a následně samoopravovací procesy založené na ML (Machine Learning – strojovém učení).

5

je průměrná doba v letech, kterou naši konzultanti strávili v oblasti výroby

Bližší informace

Chytré spojení teoretických a praktických znalostí

Náš tým, který se věnuje pokročilé analýze dat ve výrobě má bohaté zkušenosti také z dalších odvětví. Ve výrobní sféře se soustředíme především na dodavatelské firmy pro automobilový průmysl (Tier 1), našich služeb ovšem využívají i OEM zákazníci.

Kontaktujte nás, rádi s Vámi pohovoříme o situaci ve Vaší společnosti.

Kompenzujeme nedostatky pracovního trhu

Kvalita a udržitelnost

Zvyšující se tlak na kvalitu

Spolu se zvyšováním poptávky a tlakem na snižování ceny rostou velmi strmě nároky na zvyšování, či udržování vysoké kvality výrobků. A nejde jen o průmyslové normy, jde především o pozitivní zákaznickou zkušenost. Zejména s přerodem průmyslu z masové do individualizované masové výroby je nezbytné dávat zřetel na každý důležitý detail. Pokročilá datová analytika, zavádění senzitivních robotů, simulace vytvářením digitálních dvojčat výrobků, hal nebo celé továrny – to jsou jen některé oblasti, ve kterých je potřeba se spolehnout na zkušeného partnera.

×

Bližší informace

Efektivita a výkon

Vyrábět více, utrácet méně

Ve výrobní společnosti jde o věčný boj – zvyšování a zkvalitňování výroby za co nejnižší náklady. Víme, že není možné upnout se k některému z těchto dvou extrémů. Nicméně víme, že je možné velmi rychle a efektivně vyladit stávající výrobní procesy. Na základě kvalitní, pokročilé datové analytiky lze měřit, vizualizovat a reportovat úzká hrdla. Díky extrémním metodám v oblasti velkých dat lze dokonce automatizovat mnoho manuálních úkonů – nejen fyzických, ale i mentálních. Využíváme prvků umělé inteligence, strojového učení a užitečné vizualizace.

×

Bližší informace

Flexibilita a inovace

Pokrok se nedá zastavit

Vnímáme probíhající (r)evoluci v průmyslu (Průmysl 4.0) jako možnost zúročit naše vědomosti z oblasti pokročilých datových analýz, bezpečnosti informací a automatizačních procesů, které již mnoho let fungují v nevýrobní sféře – zejména v oblasti bankovního IT nebo v energetice. Zabýváme se integracemi výrobích systémů s výrobními i nevýrobními. Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci aplikujeme nejnovější poznatky z oblastí senzitivní robotiky, rozšířené reality nebo internetu věcí (IoT). Díky chytrým řešením dokážeme např. kompenzovat nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce nebo vám pomůžeme tam, kde nestačí přensost lidské ruky.

×

Bližší informace

Aktuální témata našich zákazníků

Vybrané reference

Kostal

Datová analytika snížila zmetkovost na necelou desetinu

Bližší informace

Skokové a postupné snižování nekvality

Pro oddělení údržby společnosti KOSTAL CR spol. s r.o. jsme vytvořili plán nasazení datové analytiky nad daty vznikajícími v rámci výrobního procesu finálních dílů. V rámci implementace řešení postaveného na technologii SPLUNK zákazník dostal okamžitě komplexní náhled na dění celé výrobní linky. Sofistikovanou korelací nad sbíranými daty jsme zákazníkovi dokázali odpovědět na otázky KDY, CO, KDE a hlavně PROČ vznikají neshody. Odhalením příčin došlo následně na straně zákazníka k přijetí odpovídajících opatření v oblastech školení a kontroly operátorů, kontroly technického stavu zařízení a výstupních kontrol. Díky synergii našeho řešení a zákaznických optimalizací procesů došlo k dramatickému snížení zmetkovosti.

Dalšími kroky bude prediktivní údržbový reporting a následně samoopravovací procesy založené na ML (Machine Learning – strojovém učení).

Kostal

Viditelnost hlavních příčin prodlev u robotů zkrátila časy cyklů

Bližší informace

Příčiny nekvality lze vždy odhalit

Pokročilá datová analýza umožňuje nejen ohraničit úzká hrdla ve výrobních procesech, ale dokáže také určit jasnou příčinu vzniku hrdla. Zpomaluje se cyklus proto, že se zvýšilo tření v paži robota? Pak zřejmě došlo mazání. Vykazuje manuální operace u testů přepínačů vyšší chybovost? Možná je potřeba doškolit konkrétního operátora. Neprochází často optická kontrola kvality spojů? Máte dostatečně osvětlené pracoviště? S těmito případy jsme se již setkali. Vizualizace datové analýzy nám je pomohla jednoznačně osvětlit.

Automotive klient

Měření testovacího zařízení v reálném čase umožnilo okamžitou reakci na problémy

Bližší informace

Studené testy motorů zužoval neznámý výpadek

Motor je srdcem každého automobilu. Proto je třeba jej před umístěním do vozu náležitě a několikanásobně testovat. Pro studené testy jsou nastavené kritické časy, během kterých musí test proběhnout. Pokud se tak nestane, představuje to pro kontinuitu výroby vážný problém.

Díky řešení naší společnosti postaveném na platformě SPLUNK se nám podařilo během pěti dnů implementovat nástroj a vyhodnotit data. Díky pokročilé analýze jsme objevili element, který způsoboval náhlý výpadek testovacího řetězce. Navíc, díky integraci se systémem pro řízení incidentů dokážeme informovat operátory ihned při vzniku incidentu. Dalším potenciálním krokem bude prediktivní analýza událostí, které směřují k výpadku. Ta nám umožní odhalit potíže ještě dříve, než se skutečně stanou.

Mezi naše další kompetence patří