Telekomunikace

Staré čínské přísloví nejlépe vystihuje dynamiku celé vertikály tak, jak ji vnímáme: "Neobávejte se rychlého vývoje. Bojte se naopak ustrnutí”.

Dáváme firmám svobodu

7

a více let praxe mají všichni specialisté Trasku v oblasti telekomunikací.

Bližší informace

Telefónica

Samoobslužný portál usnadňuje firemním klientům nastavení parametrů služeb

Trask se podílel na návrhu a implementaci řešení pro integraci uživatelského portálu O2 s back-endovými aplikacemi společnosti Telefónica. 

Výsledný Self Care Services Portal nabízí zákazníkům ze segmentu firemní klientely možnost nastavit si jednoduchým způsobem řadu parametrů poskytovaných služeb tak, aby služby optimálně vyhovovaly jejich potřebám.

Komplexní řešení bylo postaveno především s využitím produktu IBM WebSphere Portal a souvisejících produktů a využívá řadu integračních technologií od aplikačních a portálových serverů až po messaging.

Trask poskytuje pro své řešení dlouhodobou podporu v rozsahu 24x7. Pro hlášení a evidenci incidentů je využíván Trask Support Portal.

95 %

Spolehlivost reportovaných dat, která je zaručena v rámci služby Trask metadata management.

Bližší informace

T-Mobile

Metadata Management krokem k lepšímu rozhodování

V rámci rozsáhlého projektu zaměřeného na zvyšování kvality dat společnost T-Mobile svěřila Trasku implementaci koncepce Metadata Managementu do svého prostředí.  

Cílem byla konkrétně implementace produktu Semanta Company Encyclopedia zahrnujícího několik komponent: Business slovník, katalog reportů a datový slovník, který byl realizován nad nově zavedeným modelovacím nástrojem SAP Sybase PowerDesigner.

Trask zajistil rovněž zavedení souvisejících procesů, governance a metodik pro komponenty Semanta i jejich integraci na reportingovou platformu (SAP Business Objects).

Jednoznačné definice obchodních termínů a datových modelů používaných v rámci reportů významně zvyšují kvalitu komunikace mezi obchodními útvary i mezi obchodem a BI oddělením. Díky přehlednému katalogu reportů a uživatelsky přívětivým nástrojům Semanta dostupným napříč více informačními kanály (včetně webového rozhraní či dokumentů Microsoft Office) zaměstnanci stráví podstatně méně času a energie, aby v rámci existujících reportů nalezli požadované informace a ujistili se, že pracují nad adekvátními daty. 

Implementovaná infrastruktura pro Metadata Management tak znamená nezanedbatelnou podporu pro zvýšení produktivity zaměstnanců, zefektivnění řízení celého životního cyklu reportů a lepší rozhodování nad správnými a aktuálními daty.

100 %

Umíme splnit legislativní požadavky bez výjimek.

Bližší informace

Telefónica

Implementation Governance v oblasti Single Euro Payments Area

Společnost Trask solutions se stala partnerem pracovníků slovenské společnosti Telefónica v rámci významného projektu SEPA Implementation Governance. Byla pověřena dohledem nad všemi implementátory dílčích IT systémů, na které má SEPA (Single Euro Payments Area) dopad.

Trask v rámci tohoto projektu zúročí své cenné zkušenosti z oblasti řízení rozsáhlých projektů a implementací kritických aplikací. Na druhé straně tento projekt Trasku poskytuje prohloubení know-how v oblasti SEPA či přístup k řadě strategických témat ve společnosti Telefónica SK i Telefónica CZ.

1000 +

Tisíce nákupů provedli klienti prostřednictvím portálů a mobilních aplikací Trasku.

Bližší informace

Telefónica

Prodej lístků zprostředkuje webový portál i mobilní aplikace

Společnost Telefónica si vybrala Trask, aby pro ni zrealizoval vývoj portálu na prodej lístků. Kromě samotného webového portálu Trask vyvíjí také mobilní aplikace pro rozšířené platformy iOS či Android využívané u mobilních zařízení, jakými jsou chytré telefony či tablety.

Tento projekt představuje jeden z top business projektů společnosti Telefónica CZ. Vedle implementace byl Trask pověřen také zajištěním podpory řešení na následující tři roky. Řešení bude provozováno v cloudovém prostředí O2 Cloud.

Hlavní témata oblasti telekomunikací

Legislativa

Legislativa

Evropské směrnice jsou pro Trask již rutinou. Zkušení odborníci umí bez problémů a zbytečných průtahů implementovat jak SEPA, tak MNP. V referencích Trasku je tak kromě zjednodušení bankovních transakcí v rámci eurozóny také přenositelnost telefonních čísel. Zároveň řešení Trasku chrání zákazníky mobilních operátorů před skrytými náklady v případě telefonování a surfování v cizině.

×

Bližší informace

Efektivita

Efektivita

Trask dokáže zvýšit efektivitu při práci s daty. Telekomunikačním operátorům poskytuje řešení pro datovou kvalitu nebo metadata management. Zároveň se specializuje i na znalostní management, díky němuž mohou klienti zefektivnit fungování svých systémů. Dokáže totiž propojit ty, kteří vědí, s těmi, kteří potřebují vědět.

×

Bližší informace

Zisky

Zisky

Služby Trasku přináší operátorům zisk i v současné době, která je pro ně zlomová. Výrazné zefektivnění přinesla řešení samoobslužných portálů, jejichž bezproblémová funkčnost zrychlila přesun zákazníků z kamenných prodejen na web. Trask má experty i na tvorbu e-shopových portálů podle nejmodernějších trendů. Zároveň díky dlouholetým zkušenostem naši experti dokáží navrhnout a postavit komplexní řešení na míru, a to včetně portálů a mobilních aplikací.

×

Bližší informace

Aktuální požadavky našich klientů

Vybrané reference

T-Mobile

Metadata Management posouvá T-Mobile směrem k lepšímu rozhodování

Bližší informace

Metadata Management posouvá T-Mobile směrem k lepšímu rozhodování

Společnost T-Mobile se v rámci rozsáhlého projektu s názvem Datová kvalita (Data Quality) rozhodla koncepčně vyřešit otázku Metadata Managementu.

Cíle projektu:

- Zajistit kvalitu, konzistenci a aktuálnost informací pro rozhodování.

- Umožnit zaměstnancům strávit podstatně méně času a energie hledáním požadované informace.

- Zajistit jednotnou, kvalitní dokumentaci reportů a používaných termínů a datových mdelů.

Zvýšit efektivitu komunikace mezi obchodními útvary i mezi obchodem a BI oddělením. 

Implementace Metadata Managementu je nejen investicí do kvality informací, ale zároveň prvním krokem v rámci aktivit směřujících k zajištění datové kvality a Data Governance. Zvýšená kvalita informací se odráží ve flexibilnějším rozhodování, lepší vnitřní komunikaci i v efektivnějším využití možností Business Intelligence. Společnost T-Mobile díky tomu dokáže do budoucna dále zlepšovat služby svým zákazníkům.

Implementované řešení je založeno na webové aplikaci Semanta Company Encyclopaedia. Toto řešení doplňuje nástroj SAP Sybase PowerDesigner určený pro technické uživatele. Umožňuje modelování datového skladu a vytvoření metadata repository, který obsahuje všechny datové modely.

T-Mobile

Centrální správa uživatelských oprávnění

Bližší informace

T-Mobile

Centrální správa uživatelských oprávnění zefektivňuje uplatňování bezpečnostních politik

Když se společnost T-Mobile rozhodla pro centrální správu uživatelských oprávnění (Identity Management) slibovala si podporu svých bezpečnostních politik, ale také automatizaci správy uživatelských účtů a posílení možností bezpečnostních auditů. 

Realizací byla pověřena společnost IBM Česká republika, která si jako partnera zvolila Trask solutions. Součástí projektu byla analýza, návrh a implementace řešení včetně připojení klíčových aplikací, importu dat a předání do rutinního provozu.

  • Technologie IBM Tivoli Identity Manager
  • Role Based Access Control
  • Integrace do infrastruktury zákazníka

Během deset měsíců trvající realizace byla implementována správa uživatelských oprávnění pro více než 5000 uživatelů zákazníka. 

Telefónica

Prodej lístků zprostředkuje webový portál i mobilní aplikace

Bližší informace

Solution as a Service aneb kompletní řešení od A do Z

Společnost Trask solutions zhmotnila vizi klienta a realizovala kompletní řešení dodané v podobě  kompletního Solution as a Service. Společnost O2 tak uvedla v život portál, který uživatelům dokáže nabídnout moderní službu s bezkonkurenční přístupností.

Vstupenka snadno a jednoduše, tedy snadné ovládání od tvorby a správy akcí promotéry až po nákup vstupenek a možnost prokázat se na místě vstupenkou přímo z mobilu.

Nákup odkudkoliv z mobilních telefonů i tabletů, prostřednictvím libovolného mobilního prohlížeče či nativní mobilní aplikace, stejně jako z PC připojeného k internetu.

Moderní funkcionalita jako cílená mobilní reklama, propojení na sociální sítě, reporting a analytika, ověření vstupenek pomocí QR kódu na místě přímo z mobilu /3

První aplikace svého druhu umožňující jednoduché a rychlé vyhledávání událostí nejen podle preferencí, ale i na základě aktuální polohy uživatele s jeho automatickou lokalizací.

 

Díky profesionalitě společnosti Trask solutions získala společnost O2 řešení, které naplňuje její požadavky při udržení nákladů na realizaci pod kontrolou.Důkladná business analýza požadavků provedená dodavatelem umožnila splnit všechny klíčové nároky klienta při přiměřených nákladech.Cloudové řešení s flexibilní škálovatelností bez nadměrných počátečních investic do infrastruktury. A spolehlivá dodávka a včasné zprovoznění podle požadavků.

První služba společnosti O2 zaměřená na klienty všech poskytovatelů telekomunikačních služeb s možností využívání cílené mobilní reklamy.

Tento projekt představuje jeden z top business projektů společnosti O2. Vedle implementace byl Trask pověřen také zajištěním podpory řešení na následující tři roky. Řešení bude provozováno v cloudovém prostředí O2 Cloud.

Telefónica

App pro správu klientů a klientská samoobsluha zjednoduší život virtuálním operátorům

Bližší informace

Telefónica

Aplikace pro správu klientů a klientská samoobsluha zjednoduší život virtuálním operátorům

Trask pro společnost Telefónica vyvinul aplikaci pro správu klientů (Customer care), která je určena pro zajišťování back-office služeb virtuálních operátorů. Ti mohou jejím prostřednictvím provádět kompletní nastavení klientských informací a služeb.

V návaznosti Trask ještě vyvinul řešení klientské samoobsluhy (Self care), která umožňuje klientům virtuálních operátorů nahlížet na informace týkající se jejich smluv a spravovat nastavení svých služeb.

Obě aplikace používají technologie Java EE, Spring, SOAP a JMS.

Telefonica

Hladký přechod na nový Campaign Management systém

Bližší informace

Telefonica

Hladký přechod na nový Campaign Management systém

Společnost Telefónica se rozhodla nahradit svůj systém Campaign Management TRM pro správu kampaní. Nové řešení je postaveno na technologii IBM UNICA a Trask  poskytl své expertních kapacity projektového managementu. 

Specialisté Trasku zajišťovali podporu projektové kanceláře při finalizaci projektu a vedení integračních i uživatelských testů. Součástí služeb Trasku byla také tvorba testovací strategie a testovacích scénářů.

Mezi naše další kompetence patří