Bimodal IT: České společnosti chtějí být agilní a flexibilní

Antoš Jan
Manažer oddělení Architecture & Consulting

České společnosti počítají s přechodem k tzv. Bimodal IT. A jak to víme? Zeptali jsme se našich klientů. A tak víme, že řada z nich již k Bimodal IT vykročila nebo se už chystá. Mají totiž pádný důvod: Nutí je nedostatečná rychlost reakce na potřeby businessu.

 

IT českých společností čelí řadě nových trendů a změn. Mezi ty hlavní patří například:

  • Digitalizace businessu
  • Postupný nástup fenoménu Internet of Things
  • Rostoucí mobilita uživatelů
  • Rostoucí nároky na rychlost inovací a změn ze strany businessu

Na to vše musí IT reagovat. A když ne? Pak si business takříkajíc poradí sám. Výsledkem bude vznik tzv. šedého IT a postupná ztráta kontroly IT oddělení nad aplikacemi, což je pro IT nezáviděníhodná situace.

Co s tím? Zkrátka a jednoduše, IT musí být schopno nabídnout flexibilitu a agilitu. Stav v naprosté většině společností tomu však zatím zdaleka neodpovídá. IT se musí změnit!

100% velkých českých společností považuje flexibilitu a rychlost reakce IT na požadavky businessu za nedostatečnou. (průzkum Trask solutions, květen 2015)

Agilita vs. spolehlivost? Východiskem je Bimodal IT

Pozitivní je, že české společnosti již začaly o možných směrech reorganizace IT intenzivně uvažovat. Naráží však přitom na neslučitelné požadavky: Rostoucí nároky na flexibilitu a agilitu IT v rámci inovací jsou totiž v přímém rozporu s přetrvávajícími požadavky na spolehlivost a stabilitu klíčových systémů.

Smysluplným východiskem je proto přechod na tzv. Bimodal IT, tzv. vícerychlostní IT, které IT umožní fungovat ve dvou režimech:

Klasické IT

  • Prioritami jsou spolehlivost, predikovatelnost, stabilita.
  • Pracuje s jednoznačným zadáním a požadavky. Založeno na tradičních waterfall metodikách projektového řízení.

Inovativní IT

  • Důraz je kladen na rychlost, flexibilitu a agilitu.
  • Je založeno na experimentu a inovacích, pracuje s agilními metodikami a volným zadáním ze strany businessu.

 

Přechod k Bimodal IT? Nemusí být snadný

Úspěšné zavedení principů Bimodal IT si nicméně vynucuje promyšlenou reorganizaci IT. Společnosti si musí poradit s celou řadou výzev v oblastech, jako jsou:

Osvojení agilních metodik a principů vývoje

  • Příprava na straně architektury – osvojení principů pace-layered approach, renovace jádra IT, úklid tzv. technologického dluhu 
  • Synchronizace klasického a agilního IT – nalezení vhodných způsobů IT Governance

Nutným předpokladem úspěchu je současně vyřešení řady otázek od firemní kultury a motivací přes nastavení vhodné kombinace znalostí a schopností až po nalezení společného jazyka pro komunikaci mezi IT a businessem.

Jak na to? Trask pomáhá českým lídrům

Pro český trh je Bimodal IT žhavé téma. Je vidět, že budoucím směřováním svého IT se již dnes intenzivně zabývají všechny významné společnosti. V Trasku dnes organizaci IT z pohledu Bimodal a posledních trendů řešíme již s pěti významnými klienty ze sektoru financí, telekomunikací a energetiky. Je zajímavé být při tom a sledovat, jakou cestou se jednotlivé společnosti vydávají, když hledají nejlepší východiska.

Výhodou je, že se Trask může opřít o praktické zkušenosti a současně znalost metodik tradičních i agilních přístupů, stejně jako metodik, které pomáhají vyřešit tzv. šedé zóny IT.

Současně je ale zřejmé, že Bimodal IT není zdaleka jen záležitost IT, neboť alespoň v počátcích je často potřeba i businessu pomoci určit, na co se zaměřit, jakými agendami začít. Právě společnosti, které se s těmito výzvami nejlépe vypořádají, budou těmi úspěšnými a konkurenceschopnými.

Jsem rád, že se o své zkušenosti s adopcí Bimodal IT v rámci odborného setkání podělil Radek Moc, Vice President of Solution & Services ve společnosti T-Mobile Czech Republic. TMCZ se totiž povedlo již hlavní principy agilního vývoje a Bimodal IT úspěšně implementovat.

 

„Podařilo se nám nalézt způsoby a postupy, které při implementaci Bimodal IT fungovaly v našem prostředí. Neexistuje však recept, který bude fungovat kdekoliv. Konkrétní postup implementace musí vždy reflektovat stav dané společnosti, její kulturu a především schopnost IT i businessu vzájemně spolupracovat. Vše totiž stojí právě na spolupráci,“ vysvětluje Radek Moc.

 

Zajímá vás více? Chcete znát úplné výsledky našeho průzkumu? Jak vidí Bimodal IT leadeři českého trhu? Nesouhlasíte s některým z mých tvrzení. Napište mi na jantos@trask.cz . Váš názor nás inspiruje.