Reference Data Store (RDS)

Dlouhý Petr
Senior Manager, Integration

Často se jedná o statické číselníky, např. seznam poboček, produktový strom nebo seznam dodavatelů. Stejně dobře ale může RDS posloužit pro sjednocení informací o zákaznících nebo smlouvách. Mezi důležité vlastnosti RDS patří centrální evidence informací a řízení jejich změn, a dále např. kompletní evidence historie informací, a to včetně jejich vzájemných vazeb, což nabízí využití v oblasti MDM a Business Intelligence.

RDS je vhodné řešení pro tyto a podobné problémy:

Vyskytují se ve vašich systémech ne-obchodní data, za která nechce být nikdo zodpovědný?
Potýkáte se s duplicitami a kvalitou statických a referenčních dat ve svých systémech?

Centralizujte tato data na jednom místě a jednou pro vždy se zbavte problému s odpovědností za jejich správnost ve vašich systémech.

Proč na statická a referenční data s Traskem? 

 • Máme vlastní řešení Reference Data Store
 • Máme konkrétní zkušenosti s centralizací referenčních dat u několika zákazníků
 • Využíváme naše řešení pro mapování a překlad referenčních hodnot mezi systémy v rámci integrace

Co to jsou statická a referenční data

Statická a referenční data jsou taková data, která nejsou ani obchodního a ani transakčního charakteru. Jsou to data, která mají obecnou, často všeobecně známou, platnost, která může mít časově omezené trvání. Referenční data jsou mnohdy také data, která nevznikají v rámci společnosti, tj. dostávají se do vnitřních systémů z externích datových zdrojů. Často bývají výčtového typu a jejich typickým příkladem jsou například číselníky, obchodní slovníky, rejstříky, různé seznamy apod...

Základní problémy se statickými a referenčními daty jsou:

 • Data stejného významu jsou uložena v různých systémech různě a neexistuje mapovací slovník, nebo, v lepším případě, existuje, ale pouze v podobě tabulky, kterou je nutné udržovat
 • V případě změny, existují pouze manuální procesy na synchronizaci změny mezi systémy
 • Není jednoznačně definováno, který obraz dat je ten správný a jednoznačně platný
 • V daném okamžiku není možné říci, zda všechny systémy využívají obraz dat, který je validní jak po syntaktické, tak po sémantické stránce
 • Nejsou jednoznačně definovány odpovědnosti za iniciaci změny v datech a neexistují příslušné procesy pro realizaci bezpečné změny

Důsledkem těchto problémů s daty bývají chybné reporty, zvýšené úsilí (a tím i náklady) pro datovou synchronizaci a v horším případě může dojít i k chybné interpretaci transakčních dat.

Naše řešení Reference Data Store

Společnost Trask Solutions má od roku 2009 vlastní řešení, pro master data management statických a referenčních dat s názvem Reference Data Store (RDS).

Naše řešení má následující parametry:

 • Je postaveno na centralizovaném úložišti dat s flexibilním datovým modelem, který umožňuje spravovat data různých struktur
 • Datový model je definován pomocí metadat a lze jej kdykoliv upravit bez nutnosti implementace
 • Obsahuje úložiště, které je rozdělené na dvě části: Working Table a Golden Copy, přičemž Working Table je určena na manuální práci s daty a metadaty a Golden Copy je určena na konzumaci a distribuci dat a je optimalizována na performance. Z Working Tables do Golden Copy jsou data publikována řízeným procesem
 • Na struktury i data lze aplikovat různé validace (syntaktické i sémantické)
 • Každý záznam má časovou platnost, přičemž verze přechází z jednoho do druhého časového úseku automaticky
 • Podporuje verzování a historizaci dat i metadat pro možnost návratu
 • Poskytuje nastavení bezpečnostních práv až na úroveň jednoho záznamu
 • Veškeré změny dat jsou auditovány
 • Obsahuje podporu mapování záznamů mezi sebou a jejich následný překlad (transformaci) mezi jazykovými nebo systémovými mutacemi
 • Poskytuje možnosti integrace s ostatními systémy pomocí souborů, webových služeb nebo jiných nízko-úrovňových protokolů
 • Nabízí podporu procesů pro governance statických a referenčních dat (schvalovací procesy apod.)

Co vám řešení Reference Data Store přinese?

 • Centralizované úložiště statických a referenčních dat
 • Kontrolu nad procesem řízení statických a referenčních dat a možnost definice odpovědnosti
 • Možnost a podporu automatizované distribuce dat do okolních systémů
 • Jistotu, že ve všech systémech jsou využívána stejná statická a referenční data a že si systémy mezi sebou rozumí
 • Jistotu, že se do systémů nedostanou data, která neodpovídají definovaným validacím a která by později mohla způsobit konflikty
 • Snížení pracnosti a tím i úsporu při datových synchronizacích a dohledávání datových chyb

Vybrané reference


Česká spořitelna a ČSOB Leasing

Aplikace je nasazena pro centrální správu, řízení a distribuci číselníků ve společnosti a zároveň poskytuje mapování mezi systémovými a jazykovými mutacemi číselníkových hodnot. Díky nasazení aplikace byly centralizovány zdroje číselníků na jedno místo, které umožňuje výrazné zjednodušení integrace mezi systémy a zvýšení kvality dat v systémech napříč společností.

PwC

Aplikace řeší kontrolu dat vstupujících do interních systémů z externího zdroje proto, aby nedocházelo k datovým nekonzistencím uvnitř společnosti. Aplikace generuje přehledné reporty validních a nevalidních dat a umožňuje tak snadnou nápravu ve zdrojových datech.

D.A.S

Aplikace je nasazena pro evidenci pojistných smluv a centrální evidenci a správu informací o platbách pojistného, které přichází z různých externích datových zdrojů (bankovní výpisy apod.). Platby prvního a následného pojistného jsou párovány na pojistné smlouvy pocházející z různých distribučních kanálů. Zpracované informace jsou následně automatizovaně přenášeny do produkčních systémů.