Hladké platby na pobočkách

Doležal Pavel
Head of Business Consulting

Automatizované zpracování platebních příkazů v bance

Jaké jsou obchodní důvody pro implementaci našeho řešení?

Nižší náklady na zpracování platebních příkazů

Žijeme v době hypermoderních elektronických či internetových platebních kanálů. Znamená to ale, že klasickým platebním příkazům je odzvoněno? To dozajista ne. Už kvůli klientovi, neboť řada z nich je dodnes preferuje a využívá. Významná banka denně přijme stovky až tisíce ručně vyplněných formulářů. A to znamená nezanedbatelný objem manuální činnosti a nezanedbatelné náklady na jejich zpracování.

Preference zákazníků, jak chtějí své platby provádět, banka změnit nemůže. Může však přemýšlet o tom, jak celý proces zpracování plateb- ních příkazů zefektivnit a snížit celkové náklady. Cesta k tomu vede přes digitalizaci a automatizaci zpracování platebních příkazů.

Řešení postavené na produktu EMC Captiva zvýší efektivitu a sníží náklady při zpracování platebních příkazů.

       

„ Digitalizace a automatizace zpracování platebních příkazů pro banku znamená podstatné zefektivnění a zlevněnícelého procesu.“

David Tomaier, Manager oblasti Document Management System Trask solutions

                                         

Výchozí situace

Zpracování platebních příkazů dnes

V síti stovek poboček banky je často využíváno hned několik různých způsobů manuálního zpracování platebních příkazů, celý proces je však nákladný a přináší řadu rizik.

Solution as a Service aneb kompletní řešení od A do Z

Řešení

Zpracování platebních příkazů zítra

Řešení založené na osvědčeném produktu pro zachycení a digitalizaci dokumentů EMC Captiva umožňuje celý proces zpracování platebních příkazů sjednotit, zjednodušit a optimalizovat.

Pobočky banky jsou vybaveny skenery a snadno použitelnou aplikací pro skenová- ní příkazů dostupnou v prohlížeči.

V centrále banky je implementováno řešení pro zpracování a automatické vytěžení dat z digitalizovaných příkazů. Řešení zahrnuje funkcionalitu OCR pro rozpoznání dat a aplikaci, která poskytuje přehled o stavu zpracování příkazů včetně historie.

V řešení jsou implementovány veškeré nutné validační kroky podle požadavků banky, například kontrola podpisu dle podpisového vzoru, validace 4 očí atd.

Řešení je integrováno na další systémy banky včetně „core“ systému, registrů účtů a podpisových vzorů atd.

 

50% úspora nákladů

Implementací řešení pro digitalizaci a automatizaci zpracování platebních příkazů může banka dosáhnout úspory poloviny souvisejících nákladů nebo i více.

 

Hlavní cíle banky

 • Dosáhnout snížení nákladů a zrychlení zpracování platebních příkazů. .
 • Snížit riziko chyby lidského faktoru, zavést vyšší úroveň kontroly a získat přehled o stavu zpracování.
 • Sjednotit způsob zpracování platebních příkazů.                    

Hlavní změny

 • Odpadají svozy papírových dokumentů.
 • Odpadají nadbytečné manuální kroky při zpracování papírových dokumentů na pobočkách.
 • Odpadá nutnost tisku a manuálního třídění v centrále. Odpadá manuální zadávání údajů příkazů do systému v centrále.

Přínosy

Digitalizace a automatizace zpracování platebních příkazů pro banku znamená podstatné zefektivnění a zlevnění celého procesu.

Hlavní přínosy

 • Úspora nákladů na svoz a manuální zpracování příkazů (třídění, zadávání dat do systému) na pobočkách i na centrále.
 • Úspora času potřebného pro manuální zpracování a kompletní zpracování příkazů v daný den.
 • Minimalizace rizika chyby lidského faktoru při zadávání dat.
 • Přesný přehled o aktuálním stavu zpracování včetně historie zpracování (adresná zodpovědnost).
 • Sjednocení způsobu zpracování příkazů.

Proces zpracování po digitalizaci

Pobočka

 • Naskenování příkazů pracovníky banky přímo na pobočce — odeslání příkazů do back-office banky

Centrála

 • Import do systému EMC Captiva
 • Automatické rozpoznání typu příkazu a rozřídění do front podle typu (dokumenty, které nelze roztřídit jsou předány k manuální validaci)automatické vytěžení dat
 • Validace dat (při tzv. kontrole 4 očí je jeden pár očí nahrazen „strojovým“ vyhodnocením)
 • Vložení dat do systému