Platba faktur? Už jen z internetového bankovnictví

Dlouhý Petr
Senior Manager, Integration

Jak by měly v budoucnu vypadat platby faktur? Budeme muset věčně přepisovat platební údaje z papírových dokumentů nebo z PDF příloh zaslaných e-mailem? Jen to ne. Už dnes můžete svým klientům poskytnout možnost platit pohodlně stiskem jediného tlačítka.

Česko učinilo další krůček směrem k současným evropským trendům. V tomto případě budeme mluvit o tzv. elektronických fakturách. Dne 30. dubna tohoto roku totiž Česká bankovní asociace zveřejnila nový standard č. 29, B2C-ISDOC, který (konečně) formalizuje komunikaci mezi výstavci elektronických faktur a bankami. Co to znamená v řeči prakticky uvažujícího člověka, resp. firmy? Usnadní totiž firmám fakturaci B2C – od výstavce faktury směrem ke koncovému zákazníkovi – tím, že umožní firmě zasílat tzv. e-faktury přímo do elektronického bankovnictví koncového zákazníka.

E-fakturace. Snadno a rychle

Jak vlastně funguje taková e-faktura? Představme si například poskytovatele telekomunikačních služeb, který svým koncovým klientům měsíčně vystavuje faktury podle skutečného odběru služeb. Výstavce však tentokrát nemusí faktury tisknout, vkládat do obálek a posílat poštou, protože má implementováno rozhraní pro komunikaci s bankou klienta (potažmo s bankami většiny svých klientů). Díky tomu jednoduše zašle její digitální podobu přímo do banky.

A klient? Ten už jen obdrží notifikaci, že má novou „čekající“ fakturu ve svém internetovém bankovnictví. Přímo v něm si může zkontrolovat částku, nastavit si notifikaci např. přes SMS na blížící se splatnost  a především pak fakturu pohodlně zaplatit. Jediným stiskem tlačítka Platit.

Konec proprietarismu v Čechách

Elektronická fakturace fakticky není úplně nový koncept. V čem je tedy háček? U nás pro e- fakturaci typu B2C (firma-zákazník) existovaly dosud zatím jen dva proprietární standardy – jeden zavedla Česká spořitelna, druhý pak ČSOB. Ostatní banky tuto formu e-fakturace nepodporovaly vůbec. Navíc přístup zmíněných bank se lišil v mnoha aspektech – od aktivace služby po identifikaci klienta a toho, jaké soubory se při komunikaci předávají. To firmám život příliš neusnadňovalo.

Nový standard B2C-ISDOC tyto rozdílnosti unifikuje a značně tak zjednodušuje napojení výstavců na různé banky. Výstavci totiž nyní stačí implementovat pouze jen jeden standard namísto více proprietárních a pokud banky učiní totéž, budou mci komunikovat všichni se všemi bez toho, aby například firma musela vynakládat nadměrné prostředky pro propojení s více bankami, což uspokojení všech klientů pochopitelně vyžaduje.

Firmy, klienti, banky. Nakonec ušetříme všichni

Výhody má tento způsob fakturace pro všechny zúčastněné – pro výstavce, banky i koncové klienty.

Firma (výstavce) především sníží své náklady o veškeré výdaje nutné na manipulaci s papírovými fakturami. Tam, kde jde řádově třeba o desítky tisíc faktur měsíčně se může jednat o významné úspory hlavně na tisku, obálkování a poštovném.  Nezanedbateným přínosem je ale i lepší platební morálka klientů: Zde se odrazí jak eliminace chybovosti vznikající při zadávání platebních příkazů, tak možnost hlídání splatnosti či jednoduché a rychlé platby.

Koncový klient (příjemce) ocení komfort důvěrně známého prostředí svého internetového bankovnictví a platbu na pouhý stisk tlačítka. Nezdrží se opisováním a kontrolou údajů, nemusí se bát, že bude za pár dnů či týdnů řešit problémy kvůli chybnému zadání platby (kterým se nevyhne ani při doručování faktur v PDF e-mailem). Faktury uložené v internetovém bankovnictví zde má kdykoliv k nahlédnutí i nadále, může si vytvářet dlouhodobý archív. A jelikož standard B2C-ISDOC počítá i s přenosem neplatebních dokumentů (například smluv), může je mít klient rovněž bezpečně uloženy a vždy při ruce ve svém internetovém bankovnictví spolu s fakturami.

A banka? I pro tu je podpora standardizované e-fakturace přínosem.

Banka nesmí zůstat pozadu

V cestě e-faktury od firmy ke klientovi hraje banka ústřední roli. Právě ona je samotným zprostředkovatelem  v celém procesu. Přitom pro banku se jedná o zajímavý způsob, jak nabídnout další přidanou službu především svým korporátním zákazníkům. Tuto přidanou hodnotu ale cení i retailový klient, který se rozhoduje, který svůj účet – banku upřednostnit při správě svých financí. Pohodlnější placení účtů a faktur pak bude určitě důležitým faktorem.

Podstatné je, že nový standard B2C-ISDOC tuto formu plateb unifikuje a zásadně tak zjednodušuje možnost její širší adopce. Pokud banka tento formát podporuje, umožní výstavcům faktur zavést elektronickou fakturaci za rozumných nákladů. Firma se nemusí bát, že bude muset do budoucna implementovat více proprietárních standardů pro každou banku zvlášť, a tím celá záležitost dostává mnohem smysluplnější rozměr.

Implementace? Hladší, než se zdá

Pro banku ani firmu (výstavce) přitom nemusí být implemetace standardu B2C-ISDOC překvapivě ani příliš náročná. Už dnes jsou totiž k dispozici řešení, která standard B2C-ISDOC implementují jak na straně bank, tak výstavců. Právě takovým produkt eBPP Gateway a eBPP Connector vyvinutý Traskem.

Právě Trask již svoji profesionalitu prokázal při řadě projektů pro největší finanční instituce na českém trhu. Díky tomu nejenže disponuje znalostmi ve mnoha oblastech IT, ale může čerpat z bohatých a mnohaletých zkušeností ve finančním sektoru. Ale také v průmyslu a obchodu, telekomunikacích či státní správě. To vše se odrazí ve zcela hladkém a bezproblémovém zavedení standardu do prostředí banky nebo firmy.

Připraveno na rychlý start

Důkazem, že nejde o slepou uličku je, že v Evropě se k elektronické fakturaci váže celá řada iniciativ. Často se mluví hlavně o business-to-business (B2B) e-fakturaci, tj. fakturaci mezi firmami, avšak stále více se do popředí zájmu dostává právě e-fakturace firem vůči koncovým zákazníkům.

Řada evropských bank již B2C e-fakturaci nabízí v rámci svého elektronického bankovnictví. Největší penetrace zatím B2C e-fakturace dosahuje na severu Evropy. Například v Norsku je formou e-faktur odesíláno již více jak 30 procent všech vystavených faktur v zemi. A s rozvojem elektronického bankovnictví jejich obliba už dnes prudce zvyšuje.

V případě České republiky hraje klíčovou roli právě jednotný standard pro komunikaci mezi výstavci a bankami, kterým je nyní B2C-ISDOC. „O standard je již nyní velký zájem ze strany bank i výstavců faktur a již nyní se rozbíhají první implementační projekty. Navíc jelikož je již na trhu dostupné hotové řešení pro implementaci standardu, očekáváme jeho rychlé rozšíření,“ říká Jan Antoš, Senior Manager zodpovědný v Trasku za inovace solutions.

Lídr, nebo následovník?

Dobrý manažer pozná, kdy je nejvyšší čas se zamyslet. Skutečně, dnes může být zavedení a podpora e-fakturace v oblasti B2C pro firmy i banky skvělou příležitostí, jak se pozitivně odlišit od konkurence. Zatím. Jisté totiž je, že do budoucna tomtuto trendu nevyhneme. Je jen na vás, jestli se postavíte do role inovátorů, kteří dokáží těžit z konkurenční výhody, nebo těch, kdo je budou za pár let z donucení horko těžko dohánět.

 

Autor: Petr Dlouhý, Business Development, Trask solutions a.s.