Pomáháme firmám v komunikaci

Ke každému projektu přistupujeme individuálně, přičemž neustále zvyšujeme efektivitu a vysokou přidanou hodnotu našich dodávek. Proto našim klientům umožňujeme lepší interakci se svými zákazníky - vytváříme modulární portálová řešení.

Čeho umíme dosáhnout

72

zemí používá naše CMS (Content Management System) řešení.

Bližší informace

Automotive klient

Kvalitní Servisní monitoring zaručuje zachování vysoké úrovně podpory exportních trhů 

Aby byl významný Automotive klient s postupující globalizací svého businessu schopen nabízet stejnou úroveň servisních služeb na všech trzích, potřebuje efektivnější prostředky pro komunikaci a řízení.

Jedním z důležitých nástrojů k tomu je Aplikace Servisní monitoring navržená a implementovaná Traskem. Ta šetří čas a usnadňuje práci jak pracovníkům Servisních služeb klienta, tak importérům samotným.

Poskytuje nejen všechny aktuální informace o daném importérovi na jednom místě, ale také centralizované místo přípravy jednání vycházející z KPI či manažerský pohled na KPI a procesy řízení exportních trhů a efektivní sledování opatření, úkolů a jejich plnění. 

Lepší komunikace pomáhá rychleji identifikovat slabá místa (kritická KPI) a realizovat účinná opatření k jejich eliminaci. Přes prudký vývoj výkonnostních a kvalitativních parametrů a růst složitosti infrastruktury servisní sítě je Automotive klient i bez navýšení kmenového personálu v oblasti reportingu a v týmu pracovníků pro řízení regionů schopen zachovat vysokou úroveň podpory exportních trhů.

6

týdnů nám trvá spustit kompletní portál včetně obsahu a enterprise search.

Bližší informace

Hyundai

Propojení DMS s dealerským portálem zefektivnilo spolupráci v rámci dealerské sítě

Společnost Hyundai požadovala propojení systému pro správu dokumentů (DMS) s dealerským portálem tak, aby byly v prvním kroku zachovány všechny původní funkce dealerského portálu a v další etapě mohla následovat modernizace řešení.

Nejvhodnějším se pro tento záměr ukázalo být řešení Trasku, založené na portálové platformě Liferay a DMS Alfresco. Po úspěšné implementaci všech dosavadních funkcí do dealerského portálu s minimálními úpravami použitých systémů došlo ve druhé fázi k rozšíření řešení o nové funkce a aplikace na základě potřeb klienta i k modernizaci grafického designu. 

Tato strategie zajistila efektivní implementaci řešení v krátkém termínu s minimálními požadavky na školení uživatelů. Zákazník přitom dosáhl zlepšení použitelnosti řešení z hlediska koncového uživatele a tím i komunikace a spolupráce mezi jednotlivými dealerskými pobočkami a centrálou společnosti. Přínosem byla i centralizace správy uživatelů a odstranění roztříštěnosti aplikací, duplicit dat a nekonzistentního obsahu.

45 tis.

Až tolik konfigurací automobilů si denně vytvoří zákazníci významného Automotive klienta na celém světě pomocí námi vytvořeného konfigurátoru.

Bližší informace

Automotive klient

Konfigurátor vozů nabízí zákazníkům atraktivní 3D vizualizaci

Zákazníci dnes ve stále větší míře očekávají atraktivní multimediální obsah. To vedlo významného Automotive klienta k záměru nabídnout nový internetový konfigurátor vozů s produktově přesnou prezentací modelů.

Trask pro výrobce vyvinul novou generaci aplikace Car configurator, která přináší zákazníkům Automotive klienta nové funkce, jako jsou 3D pohled na vůz, možnost otáčení, pohled do interiéru atd. Konfigurátor je přitom úzce napojen na produktová data, takže věrně zobrazuje produktově přesné obrázky s využitím renderovací platformy VRED. 

Aby bylo možné dosáhnut lepších dob odezvy v rámci celého světa, což je klíčové zejména pro importéry ze vzdálených lokalit, využívá řešení uložení mnoha obrázků v prostředí Microsoft Azure cloud. Aplikace samotná je založena na technologii Microsoft Silverlight. Následující rozšíření o implementaci 3D konfigurátoru využívá moderních webových technologií jako HTML5, JavaScript či CSS.

250 mil.

milionů přístupů za jediný rok, to je statistika využití celobankovního portálu vyvinutého pro zaměstnance ČSOB.

Bližší informace

ČSOB

Celobankovní intranetový portál zpřístupňuje zaměstnancům užitečné informace i aplikace

Trask společně s pracovníky ČSOB navrhnul a vyvinul intranetový portál ČSOB, který zaměstnancům banky značně zefektivnil práci s informacemi a dokumenty.

Intranetový portál ČSOB umožňuje zaměstnancům nejen přístup k informacím a řadě aplikací ČSOB, ale zpřístupňuje i řadu informací z externích zdrojů (např. ČTK a monitoring denního tisku).

Každý zaměstnanec banky má možnost si na intranetu zaregistrovat informace z oblastí důležitých pro jeho práci a ty jsou mu zpřístupněny pomocí internetového prohlížeče, e-mailu nebo zpráv SMS.

Jen máloco dokumentuje kvality Trasku v oblasti vývoje kritických intranetových a internetových aplikací tak výmluvně jako statistika Intranetu ČSOB pro rok 2001, která hovořila o 250 milionech přístupů a 1250 GB přenesených dat.

665

týmových prostorů v rámci týmových webů v současnosti využívá náš Automotive klient pro školení svých pracovníků díky naší implementaci MS SharePoint.

Bližší informace

Automotive klient

Efektivnější vzdělávání zaměstnanců díky řešení systému eDoceo

V momentě, kdy cílovou skupinu účastníků vzdělávacích kurzů tvořilo přibližně 5 000 zaměstnanců a tento počet stále narůstal, se Automotive klient definitivně rozhodl pro zavedení elektronické výuky. Ta totiž představovala jediný způsob, jak ušetřit značnou část souvisejících nákladů.

Nejefektivnějším řešením se ukázal být LMS eDoceo (Learning Management System), aplikační software Trasku pro organizaci prezenčního a e-learningového vzdělávání.

Zaměstnanci se mohou vzdělávat prostřednictvím elektronických kurzů, počínaje kurzy pro řidiče referenčních vozidel, přes školení pro používání kancelářských aplikací či v jazykových dovedností až po specifické kurzy, například v oblasti bezpečnosti IT technologií, zlepšovacích návrhů apod. Systém eDoceo byl navíc napojen na rozhraní informačního systému SAP. Díky tomu je možné plně spravovat uživatelskou bázi LMS přímo z IS SAP.

Díky naší implementaci systému Microsoft SharePoint, který slouží jako platforma pro spolupráci (Collaboration platform), v současnosti využívá elektronické kurzy 3000 aktivních uživatelů.

20

zemí aktuálně využívá konfigurátor vozů navržený pro našeho Automotive klienta. Další velké trhy jako např. Německo budou zapojeny v roce 2014.

Bližší informace

Automotive klient

Konfigurátor vozů nabízí zákazníkům atraktivní 3D vizualizaci

Zákazníci dnes ve stále větší míře očekávají atraktivní multimediální obsah. To vedlo významného Automotive klienta k záměru nabídnout nový internetový konfigurátor vozů s produktově přesnou prezentací modelů.

Trask pro výrobce vyvinul novou generaci aplikace Car configurator, která přináší zákazníkům Automotive klienta nové funkce, jako jsou 3D pohled na vůz, možnost otáčení, pohled do interiéru atd. Konfigurátor je přitom úzce napojen na produktová data, takže věrně zobrazuje produktově přesné obrázky s využitím renderovací platformy VRED. 

Aby bylo možné dosáhnut lepších dob odezvy v rámci celého světa, což je klíčové zejména pro importéry ze vzdálených lokalit, využívá řešení uložení mnoha obrázků v prostředí Microsoft Azure cloud. Aplikace samotná je založena na technologii Microsoft Silverlight. Následující rozšíření o implementaci 3D konfigurátoru využívá moderních webových technologií jako HTML5, JavaScript či CSS.

300 GB

Tolik gigabajtů tvoří celkový objem dokumentů, které mají pro své vzdělávání k dispozici zaměstnanci našeho klienta prostřednictvím týmových webů.

Bližší informace

Automotive klient

Efektivnější vzdělávání zaměstnanců s elektronickými kurzy

V momentě, kdy cílovou skupinu účastníků vzdělávacích kurzů tvořilo přibližně 5 000 zaměstnanců a tento počet stále narůstal, se Automotive klient definitivně rozhodl pro zavedení elektronické výuky. Ta totiž představovala jediný způsob, jak ušetřit značnou část souvisejících nákladů.

Nejefektivnějším řešením se ukázal být LMS eDoceo (Learning Management System), aplikační software Trasku pro organizaci prezenčního a e-learningového vzdělávání.

Hlavním cílem bylo poskytovat zaměstnancům elektronické vzdělávací kurzy, počínaje kurzy pro řidiče referenčních vozidel, přes školení pro používání kancelářských aplikací či v jazykových dovedností až po specifické kurzy, například v oblasti bezpečnosti IT technologií, zlepšovacích návrhů apod. 

Systém eDoceo byl navíc napojen na rozhraní informačního systému SAP. Díky tomu je možné plně spravovat uživatelskou bázi LMS přímo z IS SAP.

Díky naší implementaci systému Microsoft SharePoint, který slouží jako platforma pro spolupráci (Collaboration platform), v současnosti využívá elektronické kurzy 3000 aktivních uživatelů.

600

současně pracujících uživatelů ve špičce hladce obslouží námi navržený konfigurátor vozů využívající až 8 dynamicky alokovaných serverů v prostředí AZURE cloud.

Bližší informace

Automotive klient

Konfigurátor vozů nabízí zákazníkům atraktivní 3D vizualizaci

Zákazníci dnes ve stále větší míře očekávají atraktivní multimediální obsah. To vedlo významného Automotive klienta k záměru nabídnout nový internetový konfigurátor vozů s produktově přesnou prezentací modelů.

Trask pro výrobce vyvinul novou generaci aplikace Car configurator, která přináší zákazníkům Automotive klienta nové funkce, jako jsou 3D pohled na vůz, možnost otáčení, pohled do interiéru atd. Konfigurátor je přitom úzce napojen na produktová data, takže věrně zobrazuje produktově přesné obrázky s využitím renderovací platformy VRED.

Aby bylo možné dosáhnut lepších dob odezvy v rámci celého světa, což je klíčové zejména pro importéry ze vzdálených lokalit, využívá řešení uložení mnoha obrázků v prostředí Microsoft Azure cloud. Aplikace samotná je založena na technologii Microsoft Silverlight. Následující rozšíření o implementaci 3D konfigurátoru využívá moderních webových technologií jako HTML5, JavaScript či CSS.

<
>

Proč si vybrat Trask pro portály a mobilní aplikace

 • MÁTE VOLNOST
 • UČÍME SE
 • UMÍME UČIT
 • PROPOJUJEME
 • RYCHLÝ START
 • SLUŽBY A TECHNOLOGIE

Klienty neuzavíráme do proprietárního ghetta jedné technologie

Dokážeme sjednotit a zefektivnit všechny publikační systémy našich klientů. Přitom je neuzavíráme do světa jedné technologie – vytváříme modulární portálová řešení.

Systémy stojí na osvědčených otevřených technologiích, takže v budoucnosti není problém je rozšiřovat podle potřeb, migrovat data a vůbec se přizpůsobovat měnícím se podmínkám podnikání.

O tom, že je to často potřeba, moc dobře víme. Podle našich zkušeností totiž velké firmy běžně provozují až pět různých publikačních systémů (CMS).

Léta spolupracujeme s lídry z různých oblastí podnikání. Tato zkušenost nám dala cenné know-how o procesech servisních organizací i výrobních firem.

Zakládáme si na dlouhodobých vztazích s klienty, které nám umožňují dokonale poznat jejich potřeby a operativně na ně reagovat. Zároveň v některých oblastech (tvorba vzdělávacího obsahu, marketing, design) spolupracujeme  s partnery, kteří mají hlubokou znalost svého oboru a patří mezi nejlepší na trhu.

Naše systémy přinášejí konkurenční výhodu často i na globální úrovni, jako třeba v případě konfigurátoru automobilů našeho významného Automotive klienta.

Dbáme na to, abychom naše vědomosti sdíleli s klientem a předávali je dál

Vytvořili jsme a úspěšně implementovali vzdělávací systém eDoceo. Během deseti let jsme jej nasadili nejen ve velkých bankách, pojišťovnách, ale třeba i v pivovarech nebo aerolinkách.

Máme zkušenosti i dostatek konzultantů pro zavádění nových procesů pro řízení a vzdělávání v různých typech firem. Samozřejmostí je zapojení našeho řešení do provozu firmy. Systém eDoceo v současné době prochází velkou proměnou, aby mohl být i nadále inovativním vzdělávacím řešením na trhu.

Propojená organizace je obrovská konkurenční výhoda

Dokážeme připravit portál tak, aby využíval data z webu i interních CRM systémů. Přispívá tak k řešení podle požadavků Business Intelligence. K tomu zajistíme kompletní řešení infrastruktury portálu, případně vše přesuneme do cloudu.

Samozřejmě portál musí být navázán na systém pro týmovou spolupráci a v případě potřeby poskytovat mobilní řešení pro obchodní službu.

Od zadání k odevzdání může uběhnout pouhých šest týdnů

Dokážeme být opravdu rychlí. A to hlavně proto, že máme dlouholetou zkušenost, dokážeme odhadnout potřeby firmy a navíc naše řešení pokrývají drtivou většinu možných požadavků firem. Od těch středních, až po ty největší.

Rychlý start ale v našem případě neznamená problematický růst. Díky modulárnímu řešení se náš portál může vyvíjet společně s firmou či projektem. 

Portál je okno do kuchyně vaší firmy. Na něm záleží, jak vás budou klienti vnímat.

MOBILNÍ ŘEŠENÍ

Soustředíme se na enterprise-level aplikace s vyřešenými oblastmi nutnými pro nasazení v korportání sféře: zabezpečený přenos a ukládání dat na mobilní platformě, integrace, distribuce, portace, audit.

TECHNOLOGIE

 • IBM WebSphere Portal
 • Microsoft SharePoint
 • Liferay
 • Vaadin
 • SAP Netweaver
 • Alfresco WCM

SLUŽBY

Klientská (internet), interní (intranet) a partnerská řešení (B2B) s informačním i servisním obsahem.

 • Content Management
 • Document Management
 • Enterprise Search
 • Workflow
 • User Experience and Design
 • Portálová integrace
 • Nativní i hybridní mobilní aplikace
 • Responsive design

Vybrané reference

Automotive klient

Aplikace Car Configurator nabízí zákazníkům atraktivní 3D vizualizaci

Bližší informace

Automotive klient

Aplikace Car Configurator nabízí zákazníkům atraktivní 3D vizualizaci

Zákazníci ve stále větší míře očekávají atraktivní multimediální obsah. To vedlo významného Automotive klienta k záměru nabídnout nový internetový konfigurátor vozů s produktově přesnou prezentací modelů.

Trask pro výrobce vyvinul novou generaci aplikace Car Configurator, která zákazníkům umožňuje 3D pohled na vůz, možnost otáčení, pohled do interiéru a podobně. Konfigurátor je přitom úzce napojen na produktová data, takže věrně zobrazuje produktově přesné obrázky s využitím renderovací platformy VRED.

Aby bylo možné dosáhnut lepších dob odezvy v rámci celého světa, což je klíčové zejména pro importéry ze vzdálených lokalit, využívá řešení uložení mnoha obrázků v prostředí Microsoft Azure cloud.

Použité technologie a aplikace

 • Microsoft Azure Cloud
 • Microsoft Silverlight
 • HTML 5
 • JavaScript
 • CSS
ČSOB

Nová front-endová aplikace zprostředkuje webový přístup ke core banking systému

Bližší informace

ČSOB

Nová front-endová aplikace zprostředkuje webový přístup ke core banking systému

V rámci projektu s označením Profile Direct řeší Trask pro ČSOB vývoj front–endové aplikace umožňující webový přístup k jejímu core banking systému.

Cílem je vytvořit zcela nové uživatelské prostředí, které nahradí původní terminálové obrazovky systému Profile (tzv. green screens). Implementovaný front-end je určen primárně pro back-office a pracovníky na přepážkách poboček ČSOB a Poštovní spořitelny.

V rámci projektu je kladen důraz na používání metodiky Lean.

Profile Direct se skládá ze tří samostatných aplikací:

WebCSR: back-office webová aplikace pro práci nad bankovním back-endem

Teller: tlustý klient pro pobočkové pracovníky

WebAdmin: administrace a správa výše zmíněných aplikací (zabezpečení, menu, účty atd.)

Telefónica

Samoobslužný portál usnadňuje firemním klientům nastavení parametrů služeb

Bližší informace

Telefónica

Samoobslužný portál usnadňuje firemním klientům nastavení parametrů služeb

Trask se podílel na návrhu a implementaci řešení pro integraci uživatelského portálu O2 s back-endovými aplikacemi společnosti Telefónica.

Portál Self Care Services Portal nabízí zákazníkům ze segmentu firemní klientely možnost nastavit si jednoduchým způsobem řadu parametrů poskytovaných služeb tak, aby zcela vyhovovaly jejich potřebám.

Řešení bylo postaveno především s využitím produktu IBM WebSphere Portal a souvisejících produktů. Komplexní řešení využívá řadu integračních technologií od aplikačních a portálových serverů až po messaging.

Trask poskytuje pro své řešení dlouhodobou podporu v rozsahu 24x7. Pro hlášení a evidenci incidentů je využíván Trask Support Portal.

Automotive klient

Globální business si žádá stejnou úroveň servisních služeb na všech trzích

Bližší informace

Automotive klient

Globální business našeho klienta vyžaduje schopnost nabízet stejnou úroveň servisních služeb na všech trzích.

K tomu potřebuje efektivnější prostředky pro komunikaci a řízení partnerů na exportních trzích. Jedním z těchto prostředků je aplikace Servisní monitoring vyvinutá Trask solutions. Šetří čas a usnadňuje práci jak pracovníkům Servisních služeb klienta, tak importérům samotným.

Poskytuje všechny aktuální informace o daném importérovi na jednom místě, včetně centralizovaného pohledu na KPI a efektivní sledování úkolů.

Lepší komunikace pomáhá rychle identifikovat slabá místa (kritická KPI) a zaměřit se na jejich účiné odstranění.

Přes prudký vývoj výkonnostních parametrů a složitost servisní sítě je klient schopen zachovat vysokou úroveň podpory svých exportních trhů. To vše bez navýšení personálu v oblasti reportingu a týmu pracovníků pro řízení regionů.

ČSOB

Celobankovní intranetový portál zpřístupňuje užitečné informace i aplikace

Bližší informace

ČSOB

Celobankovní intranetový portál zpřístupňuje zaměstnancům užitečné informace i aplikace

Trask společně s pracovníky ČSOB navrhnul a vyvinul intranetový portál, který zaměstnancům banky značně usnadňuje práci s informacemi a dokumenty.

Portál umožňuje zaměstnancům přístup k informacím a řadě aplikací ČSOB a zpřístupňuje i řadu informací z externích zdrojů (např. ČTK a monitoring denního tisku).

Každý tak má možnost si na intranetu zaregistrovat informace z oblastí důležitých pro jeho práci a ty jsou mu zpřístupněny pomocí internetového prohlížeče, e-mailu nebo zpráv SMS.

Jen máloco dokumentuje kvality Trasku v oblasti vývoje kritických intranetových a internetových aplikací tak výmluvně jako statistika Intranetu ČSOB pro rok 2001, která hovořila o 250 milionech přístupů a 1250 GB přenesených dat.

Telefónica

Prodej lístků zprostředkuje webový portál i mobilní aplikace

Bližší informace

Solution as a Service aneb kompletní řešení od A do Z

Společnost Trask solutions zhmotnila vizi klienta a realizovala kompletní řešení dodané v podobě  kompletního Solution as a Service. Společnost O2 tak uvedla v život portál, který uživatelům dokáže nabídnout moderní službu s bezkonkurenční přístupností.

Vstupenka snadno a jednoduše, tedy snadné ovládání od tvorby a správy akcí promotéry až po nákup vstupenek a možnost prokázat se na místě vstupenkou přímo z mobilu.

Nákup odkudkoliv z mobilních telefonů i tabletů, prostřednictvím libovolného mobilního prohlížeče či nativní mobilní aplikace, stejně jako z PC připojeného k internetu.

Moderní funkcionalita jako cílená mobilní reklama, propojení na sociální sítě, reporting a analytika, ověření vstupenek pomocí QR kódu na místě přímo z mobilu /3

První aplikace svého druhu umožňující jednoduché a rychlé vyhledávání událostí nejen podle preferencí, ale i na základě aktuální polohy uživatele s jeho automatickou lokalizací.

 

Díky profesionalitě společnosti Trask solutions získala společnost O2 řešení, které naplňuje její požadavky při udržení nákladů na realizaci pod kontrolou.Důkladná business analýza požadavků provedená dodavatelem umožnila splnit všechny klíčové nároky klienta při přiměřených nákladech.Cloudové řešení s flexibilní škálovatelností bez nadměrných počátečních investic do infrastruktury. A spolehlivá dodávka a včasné zprovoznění podle požadavků.

První služba společnosti O2 zaměřená na klienty všech poskytovatelů telekomunikačních služeb s možností využívání cílené mobilní reklamy.

Tento projekt představuje jeden z top business projektů společnosti O2. Vedle implementace byl Trask pověřen také zajištěním podpory řešení na následující tři roky. Řešení bude provozováno v cloudovém prostředí O2 Cloud.

Telefónica

App pro správu klientů a klientská samoobsluha zjednoduší život virtuálním operátorům

Bližší informace

Telefónica

Aplikace pro správu klientů a klientská samoobsluha zjednoduší život virtuálním operátorům

Trask pro společnost Telefónica vyvinul aplikaci pro správu klientů (Customer care), která je určena pro zajišťování back-office služeb virtuálních operátorů. Ti mohou jejím prostřednictvím provádět kompletní nastavení klientských informací a služeb.

V návaznosti Trask ještě vyvinul řešení klientské samoobsluhy (Self care), která umožňuje klientům virtuálních operátorů nahlížet na informace týkající se jejich smluv a spravovat nastavení svých služeb.

Obě aplikace používají technologie Java EE, Spring, SOAP a JMS.

ING Bank

Řešení pro penzijní připojištění umožní poskytování zaměstnaneckých výhod na míru

Pro společnost ING jsme vyvinuli vyspělé řešení pro poskytování penzijního připojištění firemním klientům. Řešení ING umožňuje nabízet její firemní klientele "na míru" přizpůsobený systém zaměstnaneckých výhod, který je poskytován pod značkou Employee Benefits.

Zaměstnancům umožňuje například správu konta penzijního nebo životního připojištění, převod prostředků do ING fondů atd. Společnostem, které svým zaměstnancům přispívají na penzijní nebo životní pojištění, dovoluje pracovat s účtem společnosti a hromadně zasílat příspěvky svým zaměstnancům.

ING Bank

Internetové bankovnictví slouží k pohodlné obsluze účtů českým i slovenským klientům

Řešení internetového bankovnictví ING Konto, které Trask vyvinul, umožňuje klientům vykonávat nad svými účty pohodlně a bezpečně všechny běžné operace, jako jsou platební příkazy, trvalé příkazy a inkasa. Řešení je využíváno klienty ING jak z České, tak i ze Slovenské republiky.

Internetové bankovnictví ING Konto splňuje nejvyšší bezpečnostní nároky kladené na takto kritickou aplikaci. Řešení je postaveno jako J2EE aplikace provozovaná nad aplikačním serverem IBM WebSphere Application Server na platformě HP-UX.  Použité technologie umožnily snadnou integraci internetového bankovnictví s ostatními bankovními systémy ING.

E.ON

Portálová strategie

Bližší informace

Portálová strategie v E.ONu

Společnost Trask vytvořila pro E.ON strategii rozvoje portálové a navazující aplikační infrastruktury. Cílem strategie bylo konsolidovat existující řadu portálů do společné architektury a sjednotit technologie. Požadavkem na novou portálovou infrastrukturu je podpora flexibility portálů jak vzhledem k jejich rostoucímu významu v energetickém podnikání, tak i z důvodů měnící se legislativy. Studie zahrnovala i navazující oblasti (Integrace, ODS, Web Content Management, single-sign-on infrastruktura). Na jejím základě E.ON následně v roce 2014 nastartoval transformační program, který strategii realizuje.

Mezi naše další kompetence patří