Milan Zajíc,
Manager pro oblast testování a analýzy

Odborné služby

Nebojíme se zákazníkům otevřeně říci svůj názor a poradit jim alternativní řešení k řešení jejich potřeb.
A zásadně — neslibujeme nemožné.

Čeho umíme dosáhnout

650

uživatelů může používat komplexní řešení Microsoft Office Sharepoint Server v ČMSS. Kromě nasazení systému Trask upravil i existující procesy podle ITIL.

Bližší informace

Českomoravská stavební spořitelna

Od procesně řízeného zpracování požadavků na IT k vyšší efektivitě 

Řádově desítka tisíc. Takový je objem požadavků, které jsou ročně vzneseny na oddělení IT v Českomoravské stavební spořitelně ze strany zaměstnanců. A jelikož se ČMSS rozhodla směřovat k procesně řízenému zpracování těchto požadavků, potřebovala odpovídající aplikaci schopnou požadavky nejen evidovat, ale také měřit dobu jejich řešení, sledovat výkonnost a efektivitu práce a auditovat procesy v rámci IT oddělení. 

Vývoj a nasazení aplikace nechala ČMSS na společnosti Trask solutions, která při tom mohla uplatnit své zkušenosti s technologiemi Microsoft Office SharePoint, jakož i reference a schopnosti v oblasti řízení business procesů. Navíc Trask upravil existující procesy podle ITIL. 

Aplikace na principu help desku do ČMSS přinesla procesní zpracování požadavků na IT oddělení a samotným manažerům IT tak poskytla lepší přehled o výkonnosti oddělení a podklady pro vylepšování procesů. Aplikaci dnes využívá přes 650 uživatelů.

7 mil.

Množství služeb, které denně vyřídí nová integrační infrastruktura (ESB) v GE Money.

Bližší informace

GE Money

Kvalitu obsluhy klientů posouvá na novou úroveň implementace BPM platformy a nový pobočkový systém

Pro rychlý růst na českém finančním trhu potřebovala GE Money zvýšit svou flexibilitu, aby dokázala rychleji zavádět na trh nové a inovativní produkty a služby. Cílem projektu proto bylo propojit a zpřístupnit desítky systémů GE Money do jednoho homogenního celku tak, aby tvořily funkční sestavu oproštěnou od technologické a logické různorodosti stávajících systémů.

Další krok pak znamenal vytvořit nad touto jednotnou infrastrukturou nový pobočkový systém, pomocí něhož může osobní bankéř obsluhovat všechny funkce integrovaných bankovních systémů z jediné webové aplikace.

Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus na bázi na přenosové technologie IBM WebSphere MQ a produktu TIF Enterprise Service Bus přineslo GE Money výhodu v podobě moderní a flexibilní IT infrastruktury, která bezprostředně vyřešila řadu dosavadních problémů a umožnila snadné rozšiřování aplikačního a v konečném důsledku i produktového portfolia GE Money.

Prvním hmatatelným přínosem integrace IT infrastruktury bylo nasazení nového pobočkového systému, který umožnil výrazným způsobem zvýšit kvalitu obsluhy zákazníků na pobočkách. Tento systém zobrazuje data z klíčových systémů společně na jedné obrazovce, výraznou automatizací práce bankéře zrychluje odbavení zákazníků a celkovým zjednodušením práce zkracuje dobu zaškolení nového pracovníka.

50 %

zrychlení u obchodních procesů v GE Money. BPM přineslo kromě zrychlení i zlevnění a digitalizaci procesů. Zautomatizováno bylo 60 % manuálních operací .

Bližší informace

GE Money

Obchodní procesy v GE Money o 50 % rychleji a levněji 

Pro udržení svého růstu a zlepšení úrovně služeb klientům potřebovala GE Money zvýšit efektivitu svých procesů – odbourat manuální činnosti a v konečném důsledku tak zrychlit vyřízení požadavků klientů při současném snížení operačních nákladů na proces. Požadavkem bylo vybudovat softwarovou BPM (Business Process Management) platformu, která vhodně zapadne do pokročilého prostředí SOA (Servisně Orientovaná Architektura) v GE Money a bude v co možná nejvyšší míře využívat existujících IT služeb. Podporu pro digitalizovaný běh procesů bylo nutné zajistit v dlouhodobém horizontu.

Coby technologie pro řízení procesů byl zvolen IBM WebSphere Process Server; hlavním partnerem pro oblast IT architektury a implementace produktu byla společnost IBM ČR. 

Klíčovým přínosem projektu jsou end-to-end jasně řízené, evidované a sledovatelné procesy. Přes 60 % manuálních kroků bylo optimalizováno a automatizováno. Práce zaměstnanců je nyní proaktivně řízena. Vytvořením prostředí pro procesní aplikace, zavedením IT podpory pro nové obchodní aktivity, stejně jako optimalizací a automatizací stávajících obchodních procesů došlo k výraznému zkrácení a zlevnění těchto procesů, a to až o 50 % oproti původnímu stavu.

2

Jen dva měsíce stačily, aby se povedlo zprovoznit první funkční verzi optimalizačního systému v GE Money.

Bližší informace

GE Money

Obchodní procesy v GE Money o 50 % rychleji a levněji 

Pro udržení svého růstu a zlepšení úrovně služeb klientům potřebovala GE Money zvýšit efektivitu svých procesů – odbourat manuální činnosti a v konečném důsledku tak zrychlit vyřízení požadavků klientů při současném snížení operačních nákladů na proces. Požadavkem bylo vybudovat softwarovou BPM (Business Process Management) platformu, která vhodně zapadne do pokročilého prostředí SOA (Servisně Orientovaná Architektura) v GE Money a bude v co možná nejvyšší míře využívat existujících IT služeb. Podporu pro digitalizovaný běh procesů bylo nutné zajistit v dlouhodobém horizontu.

Coby technologie pro řízení procesů byl zvolen IBM WebSphere Process Server; hlavním partnerem pro oblast IT architektury a implementace produktu byla společnost IBM ČR. 

Klíčovým přínosem projektu jsou end-to-end jasně řízené, evidované a sledovatelné procesy. Přes 60 % manuálních kroků bylo optimalizováno a automatizováno. Práce zaměstnanců je nyní proaktivně řízena. Vytvořením prostředí pro procesní aplikace, zavedením IT podpory pro nové obchodní aktivity, stejně jako optimalizací a automatizací stávajících obchodních procesů došlo k výraznému zkrácení a zlevnění těchto procesů, a to až o 50 % oproti původnímu stavu.

439

Wintel serverů Trask zanalyzoval a zmigroval na virtuální prostředí v ČSOB. Aktuálně banka provozuje 8 clusterů ve třech lokalitách, kde běží 541 virtuálních strojů.

Bližší informace

ČSOB

Konsolidace a virtualizace serverů cestou k redukci nákladů na servis, software i TCO

Virtualizovat maximální počet serverů provozovaných v rámci všech dceřiných společností a umožnit tak vytvoření globálního evropského data centra. Takový byl strategický cíl skupiny KBC, k jehož realizaci si jako partnera vybrala společnost Trask solutions.

Před vlastní virtualizací tým Trasku ve spolupráci s týmem zákazníka zajistil přípravu infrastruktury pro virtuální prostředí. Použita byla osvědčená technologie založená na hardwaru HP a produktech VMware (ESX Server). Architektura využívá clusterové řešení, čímž plně pokrývá požadavky na vysokou dostupnost a odolnost proti výpadku. 

Celkově Trask v ČSOB zanalyzoval a zmigroval na virtuální prostředí 439 Wintel serverů. Společnost tím dosáhla nejen redukce nákladů na zásahy servisních firem a na software, ale také významného snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO) serverové infrastruktury. Aktuálně banka provozuje VMware ESX server rozdělený do 8 clusterů na třech geografických lokalitách, kde běží 541 virtuálních strojů.

11 tis.

Množství studentů našeho Automotive klienta, kteří v rámci systému eDoceo absolvují vzdělávací kurzy. A díky naší implementaci MS SharePoint 2010 toto číslo stále roste.

Bližší informace

Automotive klient

Efektivnější vzdělávání zaměstnanců díky řešení systému eDoceo

V momentě, kdy cílovou skupinu účastníků vzdělávacích kurzů tvořilo přibližně 5 000 zaměstnanců a tento počet stále narůstal, se Automotive klient definitivně rozhodl pro zavedení elektronické výuky. Ta totiž představovala jediný způsob, jak ušetřit značnou část souvisejících nákladů.

Nejefektivnějším řešením se ukázal být LMS eDoceo (Learning Management System), aplikační software Trasku pro organizaci prezenčního a e-learningového vzdělávání.

Hlavním cílem bylo poskytovat zaměstnancům elektronické vzdělávací kurzy. Zpočátku šlo pouze o kurzy pro řidiče referenčních vozidel, již během několika měsíců se však nabídka rozšířila do dalších oblastí zaměřených především na administrativní pracovníky. Ty je možné takto proškolit například v používání kancelářských aplikací či v jazykových dovednostech. Dále byly připraveny také vysoce specifické vzdělávací kurzy, například v oblasti bezpečnosti IT technologií, zlepšovacích návrhů apod. 

Systém eDoceo byl navíc napojen na rozhraní informačního systému SAP. Díky tomu je možné plně spravovat uživatelskou bázi LMS přímo z IS SAP. V současnosti absolvuje vzdělávací kurzy prostřednictvím systému eDoceo již 11 000 studentů.

<
>

Proč si vybrat Trask v oblasti odborných služeb

  • ODPOVĚDNOST ZA VÝSLEDEK
  • TEAM LEASING
  • MENTALITA SLUŽEB
  • KNOW-HOW TRANSFER

Podílíme se na komplexních řešeních, která jsou výsledkem spolupráce desítek i stovek lidí.

Odpovědnost a kvalitu garantujeme odsouhasenými parametry KPI a SLA.

  • Jasná kriteria doručení kvality a výsledků (KPIs)
  • Klient se soustředí na aktivity s vyšší přidanou hodnotou
  • Trask se soustředí na cíl, potřeby klienta a inovace

Víme, jak náročné je uřídit tak velkou skupinu. Pokud si sestavujete svůj tým na míru formou “body shopu” musíte při výběru expertů zohlednit řadu faktorů. Cena a know-how jsou jen některé z nich.

Spolu s lidmi přebíráte hlavně odpovědnost.

Odpovědnost za řízení týmu a doručení celkových výsledků. Jakékoliv prodlení a komplikace oproti plánu jsou váš problém a vaše náklady. Z pohledu najatých lidí znamená prodlení jen více vyúčtovaných hodin.

Nemusí to tak být. Nabízíme klientům formu team leasingu, kdy odpovědnost za výsledek přebíráme my. 

Klientům vybíráme sehraný tým, který je schopen efektivně zajistit konzistentní výsledky.

Můžete si najmout hvězdy nebo naopak levnější juniory. Ale my Vám doporučujeme najmout si sehraný tým formou Team Leasingu. Přináší řadu výhod:

Flexibilní navyšování kapacit
Je stanoven předpokládaný rozsah personální kapacity, ale i možnost jejího navyšování s garancí času, počtu pracovníků a specifických znalostí.

Zastupitelnost
Vyškolením většího počtu kvalifikovaných pracovníků je zaručena jejich okamžitá zastupitelnost.

Bonusové služby
Umožňují zajišťovat metodický dohled, garanci kvality a řízení v podobě podpory projektového manažera.

Quality Assurance
Business consulting + project management + analýza + testing

Jeden za všechny, všichni za jednoho.

Služby je snadné nabídnout, ale obtížné dodržet.

Služby v IT si spojujeme s efektivností a procesy, ale jsou to pak služby v pravém slova smyslu? Služby tak, jak je známe z luxusních hotelů nebo restaurací, mají jiný charakter. Jsou spojeny se zážitky, schopností vcítit se do potřeb  klienta a rychle reagovat na situaci.

Proto je tak snadné zklamat očekávání a tak obtížné služby standardizovat.

Mentalitu služeb bereme velmi vážně a nikde se neprojevuje více než v oblasti zákaznické podpory. Všechny naše konzultanty vedeme k autonomii a vlastnictví problému v zájmu rychlého řešení. Naše organizační struktura je plochá, umožňuje rychlou eskalaci a týmovou podporu.

Díky tomuto přístupu jsme si dokázali vybudovat s našimi klienty pevné vztahy a zákaznická loajalita je pro nás vším.

Know-how se vytváří pomalu, těžko a postupně.

Vytváří se prací, chybami,  dlouhými diskuzemi do noci, zkušenostmi kolegů a konzultacemi s klienty. Vytváří se tréninkem, workshopy, experimenty i uplatňováním nejlepších postupů ověřených praxí.

Ale jak mohu rozvíjet své know-how, když si realizaci objednávám formou služby? Budu vždy závislý na externím dodavateli?

Víme kolik úsilí vyžaduje rozvoj znalostí, a právě proto dbáme na předávání know-how i klientům:

Srozumitelné manuály
Projekty a postupy podrobně dokumentujeme, ale tak, aby byly zároveň přehledné a čtivé.

Zprostředkování talentů
Spolupracujeme s vysokými školami a absolventy, které zařazujeme do svých týmů. Ty nejlepší pak rádi doporučujeme svým klientům. Pomáhá nám to dosáhnout kontinuity v projektech a současně být atraktivní partner pro ty nejtalentovanější.

Vybrané reference

GE Money

Obchodní procesy v GE Money o 50 % rychleji a levněji

Bližší informace

GE Money

Obchodní procesy v GE Money o 50 % rychleji a levněji

Pro udržení svého růstu a zlepšení úrovně služeb klientům potřebovala GE Money zvýšit efektivitu svých procesů – odbourat manuální činnosti a v konečném důsledku tak zrychlit vyřízení požadavků klientů při současném snížení operačních nákladů na proces.

Požadavkem bylo vybudovat softwarovou BPM (Business Process Management) platformu, která vhodně zapadne do pokročilého prostředí SOA (Servisně Orientovaná Architektura) v GE Money a bude v co možná nejvyšší míře využívat existujících IT služeb. Podporu pro digitalizovaný běh procesů bylo nutné zajistit v dlouhodobém horizontu.

Coby technologie pro řízení procesů byl zvolen IBM WebSphere Process Server; hlavním partnerem pro oblast IT architektury a implementace produktu byla společnost IBM ČR. Klíčovým přínosem projektu jsou end-to-end jasně řízené, evidované a sledovatelné procesy.

Přes 60 % manuálních kroků bylo optimalizováno a automatizováno. Práce zaměstnanců je nyní proaktivně řízena. Vytvořením prostředí pro procesní aplikace, zavedením IT podpory pro nové obchodní aktivity, stejně jako optimalizací a automatizací stávajících obchodních procesů došlo k výraznému zkrácení a zlevnění těchto procesů, a to až o 50 % oproti původnímu stavu.

Česká spořitelna

Efektivně podporované procesy schvalování úvěrů pro korporátní klientelu

Bližší informace

Česká spořitelna

Efektivně podporované procesy schvalování úvěrů pro korporátní klientelu

Česká spořitelna si zvolila Trask solutions, aby pro banku zajistil vybudování řešení pro Správu úvěrového procesu (Loan approval proces) korporátní klientely. Řešení Trasku postavené na technologii EMC Documentum se ukázalo jako nejvhodnější z hlediska splnění požadavků na stabilitu provozu a minimalizaci nutnosti zákaznických úprav, která zaručuje možnost dalšího rozvoje bez nadměrných nákladů.

V rámci implementace bylo DMS/Workflow Management řešení integrováno s celkem jedenácti systémy banky a byly zmigrovány tři miliony dokumentů. Implementované řešení efektivně podporuje veškeré procesy související se schvalováním úvěrů pro korporátní sektor, jejichž počet neustále roste – v současné době je jich 18. Kromě toho Trask pro Českou spořitelnu zajišťuje také následnou podporu.

Hyundai

Propojení DMS s dealerským portálem zefektivnilo spolupráci v dealerské síti

Bližší informace

Hyundai

Propojení DMS s dealerským portálem zefektivnilo spolupráci v dealerské síti

Společnost Hyundai požadovala propojení systému pro správu dokumentů (DMS) s dealerským portálem tak, aby byly v prvním kroku zachovány všechny původní funkce dealerského portálu a v další etapě mohla následovat modernizace řešení.

Ideálním se pro tento záměr ukázalo být řešení Trasku, založené na portálové platformě Liferay a DMS Alfresco. Nejprve byly všechny dosavadní funkce úspěšné implementovány  do dealerského portálu, a to s minimálními úpravami použitých systémů. Následně ve druhé fázi bylo řešení rozšířeno o nové funkce a aplikace i k modernizaci grafického designu na základě potřeb klienta.

Tato strategie zajistila efektivní implementaci řešení v krátkém termínu s minimálními požadavky na školení uživatelů. Zákazník přitom dosáhl zlepšení použitelnosti řešení z hlediska koncového uživatele a tím i komunikace a spolupráce mezi jednotlivými dealerskými pobočkami a centrálou společnosti.

Přínosem byla i centralizace správy uživatelů a odstranění roztříštěnosti aplikací, duplicit dat a nekonzistentního obsahu.

Czech Property Investments

Elektronický oběh finančních dokumentů pro kompletní zpracování dokladů

Bližší informace

Czech Property Investments

Elektronický oběh finančních dokumentů pro kompletní zpracování dokladů

Pro společnost Czech Property Investments Trask vyřešil elektronický oběh finančních dokumentů, který pokrývá všechny fáze zpracování dokladů v organizaci – od přijetí papírového dokumentu přes převod do elektronické podoby a realizaci schvalovacích procesů až po archivaci dokumentů.

V průběhu řešení projektu byl vypracován návrh a plán na vybudování úložiště dokumentů nad platformou SharePoint 2010. Složité a víceúrovňové schvalovací procesy byly implementovány pomocí produktu Nintex Workflow 2010.

Během realizace byly řešeny také sofistikované požadavky na zabezpečení dokumentů, auditování informací a zastupitelnost osob v organizaci. Nad tímto řešením Trask poskytuje také dlouhodobou podporu.

Telefonica

Hladký přechod na nový Campaign Management systém

Bližší informace

Telefonica

Hladký přechod na nový Campaign Management systém

Společnost Telefónica se rozhodla nahradit svůj systém Campaign Management TRM pro správu kampaní. Nové řešení je postaveno na technologii IBM UNICA a Trask  poskytl své expertních kapacity projektového managementu. 

Specialisté Trasku zajišťovali podporu projektové kanceláře při finalizaci projektu a vedení integračních i uživatelských testů. Součástí služeb Trasku byla také tvorba testovací strategie a testovacích scénářů.

E.ON

Analýza infrastruktury GIS prostředí EON IT

Bližší informace

Analýza infrastruktury GIS prostředí EON IT

Na základě požadavku klienta proběhlo několikaměsíční sledování chování infrastruktury vyhrazené pro operace v oblasti GIS. Analýza měla za cíl identifikovat úzká hrdla na hardwarové, softwarové vrstvě a aplikační rovině pro prostředí Integraph G!NIUS, a to jak vývojové a testovací, tak pro produkční. Dalšími výstupy bylo doporučení pro eliminaci úzkých hrdel, následná hrubá kapacitní analýza pro plánovanou virtualizaci a také vyhodnocení efektivity služeb poskytovaných v rámci SLA outsourcingovým partnerem E.ON, společností HP.

Díky Trasku byl kromě technických vylepšení identifikován potenciál roční úspory ze SLA ve výši 19-24%.

RWE

Testing pro RWE

Bližší informace

Testing pro RWE

Testování v rámci projektu IDE2+, IKAR (migrace dat modulů FI a AM ze společnosti RWE Plynoprojekt do společnosti KA Contracting), CRM (implementace nového SAP CRM k zajištění podpory procesů prodeje, obsluhy a marketingu), RWE Service CZ (implementace, konfigurace a customizace modulů FI, CO SD, MM v SAP R3 v nově vzniklé RWE Service CZ).

Mezi naše další kompetence patří