Miroslav Vaic,
Executive Director, Partner

Zkušenost se počítá dvakrát

Trask na integraci vyrostl a systematicky se jí věnujeme již 20 let.
Náš integrační tým je pravděpodobně největší ve střední Evropě.

Čeho umíme dosáhnout

1994

Datum našeho prvního integračního projektu. Propojili jsme prostředí IBM mainframe S/360 se světem Microsoft Windows.

Bližší informace

Integrace a Trask solutions

Prvním projektem Trasku byla integrace mainframe prostředí IBM System/360 se světem Microsoft Windows a PC. A to už v roce 1994. Od té doby se Trask jako jediná česká firma věnuje integraci IT systémů systematicky a chápe ji jako jednu ze svých strategických oblastí. 

120

autorizací za sekundu zvládá přenést a zpracovat řešení od Trasku pro online autorizace platebních karet v České spořitelně.

Bližší informace

Česká spořitelna

Klienti banky přesně ví, jaký nákup si můžou s platební kartou dovolit

Online informace o zůstatku na bankovním účtu je dnes považována za samozřejmost. Nebylo tomu tak vždy a neznalost aktuálního zůstatku s sebou nesla řadu problémů:

Klienti nevěděli, zda si mohou dovolit určitý nákup, nebo kolik můžou vybrat peněz v bankomatu a na druhé straně ani banka nebyla zcela chráněna proti neoprávněným výběrům hotovosti.

Česká spořitelna se proto rozhodla využít dostupných technologií a Trask pro ni navrhnul a implementoval integrační řešení založené na produktech IBM WebSphere MQ. Řešení propojilo autorizaci plateb a hotovostních výběrů na aktuální zůstatek účtu sledovaný aplikací na systému S/360.

Řešení bylo testováno pod vysokou zátěží až 120 autorizací za sekundu, celkově zvládá miliony autorizací denně. Řešení podporujeme v módu 7x24.

3

velké banky využívají TIF jako klíčový framework pro svoji servisně orientovanou infrastrukturu.

Bližší informace

GE Money Bank, Raiffeisenbank a Budapest Bank

GE Money Bank, Raiffeisenbank a Budapest Bank dokáží rychleji zavádět na trh nové produkty a služby.

Naši významní klienti se rozhodli pro implementaci TIF Enterprise Service Busu jako klíčového frameworku pro svoji servisně orientovanou infrastrukturu. TIF umožní mimo jiné propojit desítky systémů banky do jednoho homogenního celku.

Fungující SOA architekturu jsme vybudovali na konceptu TIF Enterprise Service Bus. Naši klienti tak získali moderní a flexibilní IT infrastrukturu, která bezprostředně vyřešila řadu dosavadních problémů. 

1

člověkoden je potřeba pro implementaci průměrné služby nad architekturou TIF.

Bližší informace

Známe IT prostředí našich klientů

TIF Enterprise Service Bus jako koncept pro fungující SOA architekturu.  

Vlastní produkt TIF Enterprise Service Bus vychází z našich dlouholetých znalostí IT prostředí významných klientů a především z našich zkušeností z oblasti integračních projektů. Pro implementaci průměrné služby nad architekturou TIF je tak potřeba pouze jeden člověkoden.

Umíme vybudovat fungující SOA architekturu nad vlastním konceptem. Klient získává moderní a flexibilní IT infrastrukturu, která bezprostředně vyřeší řadu dosavadních problémů. 

 

Proč si vybrat Trask pro integraci a architekturu

 • OD ROKU 1994
 • TECHNICKÁ ERUDICE
 • INTEGRAČNÍ TÝM
 • VLASTNÍ NÁSTROJE
 • SOA S OCENĚNÍM

Trask na integraci vyrostl a systematicky se jí věnuje 20 let

Integrační služby jsme úspěšně dodávali bankám, telco operátorům a dalším významným firmám. Mezi naše klienty patří:

ČSOB
Česká spořitelna
Komerční banka
GE Money
Raiffeisen Bank
Telefonica O2
Zentiva
Automotive klient

Prvním projektem Trasku byla integrace mainframe prostředí IBM System/360 se světem Microsoft Windows a PC. A to už v roce 1994. Od té doby se Trask jako jediná česká firma věnuje integraci IT systémů systematicky a chápe ji jako jednu ze svých strategických oblastí.

Vzhledem k naší dlouhodobé zkušenosti dokážeme fundovaně poradit a navést nového klienta na správnou cestu.

Jsme špička pro integraci technologií IBM i Oracle

Technologie IBM

 • WebSphere Application Server
 • WebSphere MQ
 • WebSphere Message Broker
 • WSRR

Oracle produkty

 • Oracle Service Bus
 • WebLogic Integration
 • WebLogic Application Server

Umíme to i s technologiemi dalších dodavatelů

 • HP Systinet
 • jBoss
 • WSO2

Máme skvěle zvládnuté všechny technologie, které se momentálně na trhu používají. V tom je naše zásadní erudice. Dokážeme tak navrhnout a dodat komplexní řešení na bázi klíčových integračních produktů a middleware.

Nemusíme se ohlížet na to, jaké systémy má klient už ve své struktuře zabudovány. Umíme to se všemi. 

Máme největší integrační tým ve střední Evropě

Používané postupy a technologie

SOA — Service Oriented Architecture
EDA — Event Driven Architecture
ESB — Enterprise Service Bus
EAI — Enterprise Application Integration
B2B — Integrace obchodních partnerů
MDM — Master Data Management

Trask stojí na lidech. Na zkušených a motivovaných lidech. Bez nich jsou totiž všechny nabyté znalosti a zkušenosti jen poloviční.

V oblasti IBM WebSphere disponujeme největším týmem certifikovaných odborníků ve střední a východní Evropě. Už několik let po sobě jsme také držiteli titulu IBM WebSphere Premier Partner.

Pro Oracle integrační technologie náš tým poskytuje služby všem zákazníkům v ČR, kteří tyto technologie využívají.

Další desítky našich specialistů vyvíjí a úspěšně aplikují a integrují naše vlastní, interní nástroje.

Vyvinuli jsme vlastní sadu nástrojů pro standardizaci integrace

Specializované nástroje:

RDS: správa číselníků a master dat organizace

RACON: monitoring integrační architektury

WS GateWay: propojení s partnery - B2B integrace

WMQ Remote Control: komfortní administrace vzdálených systémů

CTA: zátěžové a výkonové testy systémů

Pro naše zákazníky jsme už vyřešili snad všechny myslitelné problémy. Některé oblasti globální dodavatelé z různých důvodů nepokrývají dostatečně. Pro tyto oblasti Trask v průběhu času vyvinul a u řady zákazníků nasadil vlastní nástroje TIF ESB.

TIF ESB je ucelený framework pro budování servisně orientované architektury. Je doplněn řadou specializovaných nástrojů.

Trask poskytuje i metodiky pro vybudování a provoz integrační platformy a postupy pro nasazení MDM řešení a další.

Pro GE Money jsme vyvinuli vysoce oceňované řešení SOA
(servisně orientovaná architektura)

Vlastní nástroje TIF jsme použili na projektu pro GE Money.

Integrační platformu jsme postavili na produktech WebSphere MQ a TIF ESB. Naše řešení bylo v opakovaných výzkumech hodnoceno jako nejvyspělejší implementace SOA (servisně orientované architektury) v Česku.

Díky TIF dokáží v bance zapojit nový systém do své infrastruktury do dvou dnů a vytvoření nové služby zabere v průměru jeden den integračního specialisty.

To jsou unikátní výsledky, neboť jiné společnosti běžně reportují čísla o řád vyšší.

Vybrané reference

GE Money

Integrační platforma jako základ flexibility organizace

Bližší informace

GE Money

Integrační platforma jako základ flexibility organizace

GE Money se zaměřila na podporu své flexibility, aby dokázala rychleji zavádět na trh nové a inovativní produkty a služby. Předpokladem pro dosažení flexibility bylo propojit desítky systémů GE Money do jednoho homogenního celku oproštěného od technologické a logické různorodosti stávajících systémů. 

Fungující SOA architekturu jsme vybudovali na konceptu Enterprise Service Bus s využitím produktu TIF ESB. GE Money získalo moderní a flexibilní IT infrastrukturu, která bezprostředně vyřešila řadu dosavadních problémů. 

Prvním hmatatelným přínosem bylo nasazení nového pobočkového systému, který výrazným způsobem zvýšil kvalitu obsluhy zákazníků na pobočkách. Nový systém zobrazuje data z klíčových systémů společně na jedné obrazovce, výraznou automatizací práce bankéře zrychluje odbavení zákazníků a celkovým zjednodušením práce zkracuje dobu zaškolení nového pracovníka. Integrační platforma dnes pro GE Money představuje jeden z klíčových prvků IT architektury a také díky jejímu nasazení se výrazně zvýšila flexbilita banky při zavádění nových produktů a služeb.

 

Česká spořitelna

Klienti banky přesně ví, jaký nákup si můžou s platební kartou dovolit

Bližší informace

Česká spořitelna

Klienti banky přesně ví, jaký nákup si můžou s platební kartou dovolit

Online informace o zůstatku na bankovním účtu je dnes považována za samozřejmost. Nebylo tomu tak vždy a neznalost aktuálního zůstatku s sebou nesla řadu problémů:

Klienti nevěděli, zda si mohou dovolit určitý nákup, nebo kolik můžou vybrat peněz v bankomatu a na druhé straně ani banka nebyla zcela chráněna proti neoprávněným výběrům hotovosti.

Česká spořitelna se proto rozhodla využít dostupných technologií a Trask pro ni navrhnul a implementoval integrační řešení založené na produktech IBM WebSphere MQ. Řešení propojilo autorizaci plateb a hotovostních výběrů na aktuální zůstatek účtu sledovaný aplikací na systému S/360.

Řešení bylo testováno pod vysokou zátěží až 120 autorizací za sekundu, celkově zvládá miliony autorizací denně. Řešení podporujeme v módu 7x24.

Česká spořitelna

Sdílení dat mezi pobočkami a centrálními systémy

Bližší informace

Česká spořitelna

Sdílení dat mezi pobočkami a centrálními systémy

Společnost Trask solutions navrhla řešení pro výměnu dat mezi pobočkami a centrálou České spořitelny, a současně i mezi centrálními bankovními aplikacemi.

Přenosový systém je obrovský. Je do něj zapojeno více než 1200 různých agend a počet souborů přenesených během jednoho dne přesahuje 15 tisíc. Mezi aplikace, které řešení využívají, patří Sporožiro, StarBank, Data Warehouse, SAP, CRM a mnoho dalších.

Součástí řešení je dohledový a konfigurační nástroj, který shromažďuje informace o všech uskutečněných přenosech a umožňuje konfigurovat celý systém.

Prvotní implementaci jsme postavili na produktech CyberFusion a WebSphere MQ, které v době vzniku představovaly nejvhodnější produkty pro daný účel. Zohlednili jsme především spolehlivost těchto produktů a podporu všech platforem banky včetně systému OS/360.

Během dalšího rozvoje jsme tyto produkty z větší části nahradili vlastními komponentami připravenými na bázi open source technologií.  Podpora a údržba icencí se tak významně zlevnila.

Česká spořitelna

Centrální správa číselníků i jejich překlady mezi systémy

Bližší informace

Česká spořitelna

Centrální správa číselníků i jejich překlady mezi systémy

Centrální správa referenčních dat

Česká spořitelna při implementaci nového pobočkového řešení narazila na potřebu překladu číselníkových hodnot mezi různorodými aplikacemi v bance. Hledala takové řešení, které by umožnilo rovněž centrální správu číselníků a jejich hodnot, a přitom by bylo možné ho nasadit rychle pro potřeby běžícího projektu. Trask pro tento účel nabídnul a ve velmi krátké době několika týdnů nasadil svůj produkt Trask RDS (Reference Data Store).

V rámci řešení jsme zavedli speciální číselníkovou strukturu složenou z pevné a flexibilní části. Tato struktura podporuje různé hodnoty pro různé systémy a jazyky. Můžeme také dohledat všechny historické hodnoty číselníků. Propracované rozhraní pro správu hodnot je v gesci konkrétních pracovníků banky. Pro integraci aplikací RDS nabízí technologické rozhraní na bázi WebService, které umožňuje autaomtizovaně získávat data číselníků včetně podpory filtrování, překladů, dotažení relačních záznamů apod.

Řešení centralizované správy číselníku je dnes důležitou součástí architektury banky a je systematicky využíváno pro práci s referenčními daty v České spořitelně.

Raiffeisenbank

Integrační platforma umožňuje řídit integraci a související náklady

Bližší informace

Raiffeisenbank

Integrační platforma umožňuje řídit integraci a související náklady

Vzhledem narůstající komplexitě aplikační architektury se banka rozhodla vybudovat integrační platformu, která by integraci v bance zjednodušila a umožnila ji efektivně řídit. Typickým problémem bylo, že každý větší projekt sebou nesl potřebu komplexní integrace a s tím související náklady - ty přitom byly skryté a nebylo snadné je v rámci projektu identifikovat. Ještě větší náklady jsou potom spojeny s údržbou nekoncepčně řešené integrace. Všechny tyto problémy se banka rozhodla eliminovat nasazení koncepčně budované integrační platformy.

Jako klíčový nástroj byl vybrán produkt IBM Websphere Message Broker (WMB), který byl Raiffeisen CZ výhodou doplněn produktem Trask Integration Framework (TIF). Vyhověl zejména požadavku na podporu end-to-end integrace a nabídl rozsáhlou sadu podpůrných a osvědčených nástrojů pro podporu provozu, vývoje a testů integrace.

Funkčnost platformy jsme ověřili na pilotním projektu oblasti Treasury a banka se rozhodla ji využívat i pro další projekty. Významným předělem byly velké projekty nasazení nového CRM systému a celého bankovního systému. V obou těchto projektech se integrační platforma osvědčila a prokázala svůj přínos.

Banka postupně vybudovala interní integrační tým, který dnes zajišťuje kompletní procesy spojené s vývojem i provozem oblasti integrace. Trask dnes spravuje a rozvíjí integrační nástroje zahrnuté pod souhrnné označení TIF ESB a poskytuje bance podporu třetí úrovně v módu 7x24.

Raiffeisenbank

Monitoring integračních technologií usnadňuje provoz IT

Bližší informace

Raiffeisenbank

Monitoring integračních technologií usnadňuje provoz IT

Banka dlouhodobě využívá integrační technologie WebSphere MQ a WebSphere Message Broker. Integrační platforma je postavená na produktu Trask Integration Framework (TIF ESB). Pro efektivní a bezchybný provoz těchto technologických nástrojů banka implementovala monitorovací nástroj Trasku nabízený pod jménem Racon, který umožňuje monitorovat klíčové charakteristiky integrační infrastruktury.

Racon je využíván jako plnohodnotný produkt pro monitoring integračních technologií WebSphere MQ a Message Broker a modulů TIF ESB, některé funkčnosti jsou integrovány se systémem SyDesk.

ČSOB

Služby k WebSphere produktům integračnímu týmu banky

Bližší informace

ČSOB

Trask poskytuje služby k WebSphere produktům integračnímu týmu banky

Banka využívá pro integraci technologie WebSphere MQ a WebSphere Message Broker. Trask má právě v oblasti WebSphere unikátní znalosti a zkušené certifikované experty. Důkazem úrovně expertních znalostí Trasku je opakované získání titulu IBM WebSphere Premier Partner.

Trask bance dlouhodobě poskytuje konzultace této oblasti a pomáhá integračnímu týmu banky optimálně využívat a provozovat WebSphere produkty. Banka čerpá spolupráci formou vzájemných setkání a sdílení odborných informací, ale rovněž přímým využíváním kapacit Trasku pro dodávky integračních řešení a pro jejich následný provoz.

Když banka v nedávné době oficiálně poptala formou výběrového řízení dlouhodobého stabilního partnera pro zajištění kapacitní podpory integračního týmu, nebylo vítězství Trasku velkým překvapením. Dnes banka s výhodou využívá znalosti i kapacity Trasku pro efektivní a kvalitní chod svého integračního týmu.

Česká pojišťovna

Repository služeb zvýšuje kvalitu informací a informační hodnotu

Bližší informace

Česká pojišťovna

Repository služeb zvýšuje kvalitu informací a informační hodnotu

Repository služeb představuje kritickou komponentu pro řízení architektury a pro integraci. Jeho úspěšné nasazení však závisí především na kvalitě informací, jež obsahuje.

Trask pomohl České pojišťovně v první fázi Systinet repository nasadit a naplnit ji základními informacemi. V další fázi potom byly informace v repository validovány, doplněny a rozšířeny s důrazem na služby provozované na integrační platformě Oracle.

Podklady byly získávány zpětným inženýrstvím integračního kódu, procházením dokumentace a konzultacemi s business analytiky a architekty České pojišťovny. Po ukončení této fáze se předpokládá další rozšíření informací evidovaných v repository o služby poskytující systémy, jichž Česká pojišťovna využívá více než dvacet.

Právě tato mravenčí práce ve svém výsledku vede k zásadnímu zvýšení informační hodnoty dat uložených v repository, a tím i k  zužitkování investice vložené do vlastní aplikace.

Česká spořitelna

Výkonné integrační řešení zajišťuje E-commerce a bezpečné internetové platby

Bližší informace

Česká spořitelna

Výkonné integrační řešení pro zajišťování E-commerce a bezpečné platby platebními kartami na internetu

Trask pro Českou spořitelnu zajišťuje podporu a rozvoj řešení E-commerce, tj. elektronických plateb s využitím platebních karet.

Implementován byl celosvětově standardizovaný proces pro platby a akceptaci karet na internetu. Bezpečnost plateb kreditními a debetními kartami na internetu zajišťuje flexibilní a snadno konfigurovatelný online systém 3-D Secure.

 

Řešení Trasku, certifikované u asociací Visa a MasterCard, zvládá přenést a zpracovat až 120 autorizací za sekundu a je využíváno celou řadou online obchodů v České republice. Kontinuálně probíhá podpora a rozvoj systému včetně jeho migrace na novější verze jBoss a Java a vývoj dalších funkcionalit řešení rozšiřujících jak vlastní bezpečnost, tak i uživatelský komfort.

E.ON

Integrační a autorizační platforma WSO2

Bližší informace

Cílem tohoto projektu je zavedení integrační a autorizační platformy pro portálová řešení v E.ON. Projekt se skládal z několika fází. První fáze zahrnovala integrační a autorizační návrh řešení, hledání vhodných produktů a jejich hodnocení. Výsledkem této fáze byla nabídka na vytvoření PoC, architektonický návrh řešení a vybraná platforma WSO2. Ve druhé fázi byl nahrazen systém THETA (interní systém pro přidělování oprávnění, který integruje systémy SAP, HR, Telefonní seznam, AD) pomocí WSO2 ESB. Třetí fáze implementovala autorizační platformu WSO2 IS pro řešení autentizace jednotlivých portálů (OM, EMP, EVIS) a zajištovala SSO, příprava metodických podkladů pro vývoj webových služeb na integrační platformě. Následně byla budována integrační vrstva pro externí portály a částečná náhrada SAP PI.

Mezi naše další kompetence patří