Finance

Finanční sektor je ve znamení stálých změn. Hledáme způsoby, jak se jim s nízkými náklady přizpůsobit, nebo je dokonce proměnit v příležitosti pro růst.

Banky jsou náš svět

5

největších tuzemských bank patří mezi naše klienty. Dlouhodobě poskytujeme služby a řešení celému finančnímu sektoru.

Bližší informace

Česká spořitelna

Celobankovní řešení datové integrace zajišťuje spolehlivé přenosy dat mezi pobočkami a centrálními systémy

Společnost Trask solutions navrhla a vytvořila řešení, které je využíváno nejen pro výměnu dat mezi pobočkami a centrálou České spořitelny, ale i mezi centrálními bankovními aplikacemi. 

Do přenosového systému je zapojeno více než 1200 různých agend a počet souborů přenesených během jednoho dne přesahuje 15 tisíc. Mezi aplikace, které řešení využívají, patří Sporožiro, StarBank, Data Warehouse, SAP, CRM a mnoho dalších. Řešení je rovněž využíváno pro přenosy dat mezi Českou spořitelnou a jejími dceřinými společnostmi.

Součástí řešení je také dohledový a konfigurační nástroj, který shromažďuje informace o všech uskutečněných přenosech a umožňuje konfigurovat celý systém.

Řešení bylo v prvotní implementaci postaveno na produktech CyberFusion a WebSphere MQ, které v době vzniku představovaly nejvhodnější produkty použitelné pro daný účel. Zohledněna byla především vysoká spolehlivost těchto produktů a podpora všech platforem banky včetně systému OS/360. Během dalšího rozvoje ale byly tyto produkty z větší části nahrazeny komponentami připravenými Traskem na bázi open-source technologií, které představují významně menší finanční zátěž z pohledu podpory a údržby licencí.

10000

a více procesů proběhne každý den na našich řešeních, které jsme za dvacet let implementovali v bankovním a finančním sektoru.

Bližší informace

GE Money

Integrační platforma jako základ flexibility organizace

Pro rychlý růst na českém finančním trhu potřebovala GE Money zvýšit svou flexibilitu, aby dokázala rychleji zavádět na trh nové a inovativní produkty a služby. Cílem projektu proto bylo propojit a zpřístupnit desítky systémů GE Money do jednoho homogenního celku tak, aby tvořily funkční sestavu oproštěnou od technologické a logické různorodosti stávajících systémů.

Další krok pak znamenal vytvořit nad touto jednotnou infrastrukturou nový pobočkový systém, pomocí něhož může osobní bankéř obsluhovat všechny funkce integrovaných bankovních systémů z jediné webové aplikace.

Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus na bázi produktu TIF Enterprise Service Bus přineslo GE Money výhodu v podobě moderní a flexibilní IT infrastruktury, která bezprostředně vyřešila řadu dosavadních problémů a umožnila snadné rozšiřování aplikačního a v konečném důsledku i produktového portfolia GE Money. 

Prvním hmatatelným přínosem integrace IT infrastruktury bylo nasazení nového pobočkového systému, který umožnil výrazným způsobem zvýšit kvalitu obsluhy zákazníků na pobočkách. Tento systém zobrazuje data z klíčových systémů společně na jedné obrazovce, výraznou automatizací práce bankéře zrychluje odbavení zákazníků a celkovým zjednodušením práce zkracuje dobu zaškolení nového pracovníka.

8

let je průměrná doba, kterou naši seniorní konzultanti strávili v oblasti financí. Nabízíme tak opravdu zkušené experty.

Bližší informace

GE Money

Dlouhodobá spolupráce v oblasti datové architektury se odrazila při realizaci řady projektů

Společnost GE Money dlouhodobě spolupracuje s Trask solutions v rámci řady projektů v oblasti datové architektury. 

Trask solutions pro banku zajistil například Analýzu procesu pro workflow realizované v rámci systému IBM WebSphere Process Server nebo také Integraci procesů v prostředí SOA architektury a integračního HUBu.

Dále šlo o realizaci řady projektů, jakými byly především Zipper (poskytování konsolidace žádostí o úvěr včetně automatického generování smluvní dokumentace), TTY (zautomatizování a snížení délky schvalování komerčních úvěrů), Konvenanty (zautomatizování sledování finančních i nefinančních ukazatelů u klientů včetně návrhu a implementace jobu pro stahování dat), Miniumbrella (transformační projekt zaměřený na převod schvalování ze starého systému do nového a zavedení nového systému pro čištění dat) a Mega expres (vytvoření nového schvalovacího systému pro retailové bankovnictví).

27 %

je průměrná výše úspory, kterou finanční domy mohou získat, když využijí komplexních řešení pro centralizaci procesů a služeb.

Bližší informace

GE Money

Obchodní procesy v GE Money o 50 % rychleji a levněji 

Pro udržení svého růstu a zlepšení úrovně služeb klientům potřebovala GE Money zvýšit efektivitu svých procesů – odbourat manuální činnosti a v konečném důsledku tak zrychlit vyřízení požadavků klientů při současném snížení operačních nákladů na proces. Požadavkem bylo vybudovat softwarovou BPM (Business Process Management) platformu, která vhodně zapadne do pokročilého prostředí SOA (Servisně Orientovaná Architektura) v GE Money a bude v co možná nejvyšší míře využívat existujících IT služeb. Podporu pro digitalizovaný běh procesů bylo nutné zajistit v dlouhodobém horizontu.

Coby technologie pro řízení procesů byl zvolen IBM WebSphere Process Server; hlavním partnerem pro oblast IT architektury a implementace produktu byla společnost IBM ČR. 

Klíčovým přínosem projektu jsou end-to-end jasně řízené, evidované a sledovatelné procesy. Přes 60 % manuálních kroků bylo optimalizováno a automatizováno. Práce zaměstnanců je nyní proaktivně řízena. Vytvořením prostředí pro procesní aplikace, zavedením IT podpory pro nové obchodní aktivity, stejně jako optimalizací a automatizací stávajících obchodních procesů došlo k výraznému zkrácení a zlevnění těchto procesů, a to až o 50 % oproti původnímu stavu.

Naše kompetence ve světě financí

Legislativa

Legislativa

Každý rok se v legislativě objevuje řada změn, na které musí bankovní domy rychle reagovat a nastavit podle nich své procesy. Trask má dostatek expertů, kteří mají letité zkušenosti s impact analýzou evropských směrnic a dalších paragrafovaných změn.

Trask tak pomáhal s implementací nových procesů při zavádění novinek KYC, AML, FATCA, SEPA, Mifid, QI, NOZ, PSD2.

Klíčové pro naše projekty je rychlé zmapování možných dopadů zákonů do procesů společnosti a realizace změn s minimálními náklady.

×

Bližší informace

Služby s větší přidanou hodnotou

Služby s větší přidanou hodnotou

Elektronické faktury, zástavy pohledávek, datové schránky a především všechny cloudové služby. To je jen zlomek toho, co nabízí řešení Trasku finančnímu sektoru.

Moderní systémy postavené na vlastních nebo globálních technologiích snižují náklady a pomáhají udržovat ziskovost v současné náročné době.

×

Bližší informace

Snížení nákladů a optimalizace

Snížení nákladů a optimalizace

Velké téma ve všech oborech. A ten finanční nemůže stát stranou. Automatizace procesů pomáhá výrazně zvyšovat efektivitu bank a zrychluje jejich adaptaci. To se ukazuje jako zásadní konkurenční výhoda.

Kromě automatizace Trask v bankách často implementuje i řešení k centralizaci služeb, díky které lze efektivněji plánovat v návaznosti na byznysplán a zohlednit lidské zdroje bez snížení kvality služeb.

×

Bližší informace

Klienti aktuálně řeší

Vybrané reference

Raiffeisenbank

Převzetí EMC Documentum a EMC Captiva do rutinní servisní podpory

Bližší informace

10 týdnů. Převzato.

Díky zkušenostem Trasku proběhlo převzetí všech souvisejících systémů hladce a bez narušení poskytování služeb servisní podpory a zejména provozu.

Tranzice proběhla za 10 pracovních týdnů. Po tomto období převzal Trask EMC Documentum a EMC Captiva do rutinní servisní podpory.

Pro samotné převzetí Trask využil vlastní standardní proces a metodiku převzetí provozu a rozvoje informačního systému. Díky rozsáhlému know-how a bohatým zkušenostem si tým Trasku poradí i v situaci, kdy dosavadní poskytovatelé neposkytují potřebnou součinnost. Více než pádný důkaz přineslo samotné převzetí příslušných systémů v Raiffeisenbank.

 

 

Převzetí systému (tranziční období) bylo realizováno jako samostatný jednorázový projekt, jehož výstupy byly:

  • převzetí zdrojových kódů aplikace a nastavení prostředí a platformy
  • převedení know-how pro standardní úkony podpory
  • provedená revize dokumentace a identifikované oblasti k dořešení
  • identifikování otevřených issues v řešení DMS a shoda na způsobu jejich řešení
  • definovaný projekt stabilizace a rozvoje (na základě výše uvedeného)
GE Money

Obchodní procesy v GE Money o 50 % rychleji a levněji

Bližší informace

GE Money

Jak udržet růst a současně zlepšit úroveň služeb klientům?

GE Money se zaměřila na efektivitu svých procesů, odbourání manuálních činností a rychlejší vyřizování klientských požadavků díky chytré automatizaci. Výsledkem bylo i snížení operačních nákladů na polovinu. 

Požadavkem bylo vybudovat softwarovou BPM platformu, která vhodně zapadne do pokročilého prostředí SOA (Servisně Orientovaná Architektura) v GE Money a bude v co možná nejvyšší míře využívat existujících IT služeb.

Pro řízení procesů byl zvolen IBM WebSphere Process Server; hlavním partnerem pro oblast IT architektury a implementace produktu byla společnost IBM ČR. 

Česká spořitelna

EMC Documentum a procesy schvalování úvěrů pro korporátní klientelu

Bližší informace

Česká spořitelna

Správa úvěrového procesu (Loan approval proces) korporátní klientely

Pro toto zadání jsme vybrali technologii EMC Documentum, která splňuje požadavky na stabilitu provozu, minimalizuje nutnost zákaznických úprav a zaručuje možnost dalšího rozvoje bez nadměrných nákladů.

Řešení DMS / Workflow Management jsme integrovali s celkem jedenácti systémy banky a migrovali jsme tři miliony dokumentů.

Výsledné řešení podporuje veškeré procesy související se schvalováním úvěrů pro korporátní sektor. Jejich počet navíc neustále roste – v současné době je jich 18. 

Czech Property Investments

Řešení elektronického oběhu finančních dokumentů

Bližší informace

Czech Property Investments

Řešení elektronického oběhu finančních dokumentů pokrývá kompletní zpracování dokladů

V rámci zadání jsme řešili elektronický oběh finančních dokumentů, který pokrývá všechny jeho fáze – od přijetí papírového dokumentu přes převod do elektronické podoby a realizaci schvalovacích procesů až po archivaci dokumentů.

Řešení jsme postavili na vybudování úložiště dokumentů nad platformou SharePoint 2010. Složité a víceúrovňové schvalovací procesy byly implementovány pomocí produktu Nintex Workflow 2010.

Během realizace jsme řešili sofistikované požadavky na zabezpečení dokumentů, auditování informací a zastupitelnost osob v organizaci. Pro své řešení poskytujeme dlouhodobou podporu.

Českomoravská stavební spořitelna

Od procesně řízeného zpracování požadavků na IT k vyšší efektivitě

Bližší informace

Českomoravská stavební spořitelna

Od procesně řízeného zpracování požadavků na IT k vyšší efektivitě

Řádově desítka tisíc. Takový je objem požadavků, které jsou ročně vzneseny na oddělení IT v Českomoravské stavební spořitelně ze strany zaměstnanců.

A jelikož se ČMSS rozhodla směřovat k procesně řízenému zpracování těchto požadavků, potřebovala odpovídající aplikaci schopnou požadavky evidovat, měřit dobu jejich řešení, sledovat výkonnost práce a auditovat procesy v rámci IT oddělení.

Při vývoji a nasazení aplikace jsme mohli uplatnit své znalosti technologie Microsoft SharePoint a zkušenosti v oblasti řízení business procesů. Existující procesy jsme upravili podle ITIL.

Aplikace na principu help desku ČMSS poskytla manažerům IT lepší přehled o výkonnosti oddělení a podklady pro vylepšování procesů. Aplikaci dnes využívá přes 650 uživatelů.

GE Money

Dlouhodobá spolupráce přináší výsledky

Bližší informace

GE Money

Společnost GE Money dlouhodobě spolupracuje s Trask solutions v rámci řady projektů v oblasti datové architektury

Pro GE Money jsme například zajistili Analýzu procesu pro workflow nebo Integraci procesů v prostředí SOA architektury a integračního HUBu.

Mezi další projekty patří:

Zipper: konsolidace žádostí o úvěr včetně automatického generování smluvní dokumentace

TTY: zautomatizování a snížení délky schvalování komerčních úvěrů

Konvenanty: zautomatizování sledování finančních i nefinančních ukazatelů u klientů včetně návrhu a implementace jobu pro stahování dat

Miniumbrella: transformační projekt zaměřený na převod schvalování ze starého systému do nového a zavedení nového systému pro čištění dat

Mega expres: vytvoření nového schvalovacího systému pro retailové bankovnictví

ING Bank

Procesní portál zefektivňuje řízení a sledování procesů banky

Pracovníci ING Bank získali přes jednotné rozhraní přístup k různým zdrojům informací a dokumentů, které potřebují ke své práci. A to díky implementaci procesního portálu, kterou pro banku zajistil Trask.

Procesní portál výrazně zjednodušuje práci uživatelů a zefektivňuje řízení procesů. Jedná se o první nástroj, který je dostatečně jednoduchý, přitom pružný a garantuje, že procesy už nebudou pouze postupy popsanými na papíře.

Procesní portál přinesla bance koordinovaný přístup k procesům v rámci všech organizačních jednotek včetně zahraničních, obecně zkrátil průběh řešených procesů a eliminoval lidské chyby.

Při implementaci procesního portálu byly využity produkty společnosti IBM, ale také vlastní produkt Trasku – Trask Integration Framework.

UniCredit Bank

Systém pro správu datových zpráv vyřídí tisíce zpráv denně

Bližší informace

UniCredit Bank

Systém pro správu datových zpráv a komunikaci s ISDS vyřídí tisíce zpráv denně

UniCredit Bank svěřila Trasku realizaci řešení datových schránek a spisové služby pro skupinu UniCredit (Unicredit Bank, BTS, Ugis).

Implementované řešení zajišťuje podporu procesů v oblasti exekucí s implementovaným podnikovým workflow a podporou práce více podatelen.

Řešení je založeno na technologiích Oracle, Liferay, Alfresco a JBPM a využívá komponenty Docsigner pro elektronické podepisování dokumentů.

Jen za první měsíc od spuštění řešení bylo úspěšně zpracováno přes 3000 datových zpráv. V současnosti je prostřednictvím řešení Trasku na podporu procesů komunikace s datovými schránkami vyřizováno 2500 datových zpráv denně.

Česká spořitelna

Efektivní identifikace klientů je klíčem k úspěšnému aplikování zákona FATCA

Bližší informace

Česká spořitelna

Efektivní identifikace klientů je klíčem k úspěšnému aplikování zákona FATCA

Coby významná finanční instituce s mezinárodní klientelou řešila Česká spořitelna potřebu aplikovat do svého prostředí americký daňový zákon FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) za současného splnění skupinových požadavků Erste Group. Implementaci zákona v rámci procesů a informačních systémů banky svěřila společnosti Trask solutions.

Trask byl zodpovědný za návrh řešení i integraci zákona FATCA do stávajících procesů v České Spořitelně. Zajistil kompletní návrh business logiky pro identifikaci skutečných i potenciálních amerických daňových poplatníků, a to včetně algoritmu na straně Data Warehousu.

V následujících fázích bude projekt pokračovat implementací procesů pro tzv. Witholding (odvod srážkové daně) a specifikací pravidelných reportů pro oddělení Compliance.

Dosažení statutu FATCA Compliant je nezbytným krokem k vyhovění potřebám klientů České spořitelny. Implementace navržených procesů a kontrolních mechanismů přitom umožní efektivní identifikaci klientů s ohledem požadavky zákona ve stávajícím i budoucím zákaznickém portfoliu banky.

PWC / Česká spořitelna

Úspěšně implementovaný MDM na bázi produktu Trask RDS

Bližší informace

PWC / Česká spořitelna

Úspěšně implementovaný Master Data Management na bázi produktu Trask RDS

Ve společnostech Česká spořitelna a PWC Trask solutions úspěšně implementoval Master Data Management statických dat (číselníky). V obou případech byl pro správu číselníků využit vlastní produkt Trask RDS (Reference Data Store).

V rámci projektů implementace technologie pro správu číselníků Trask zabezpečil také migraci dat z několika systémů do centrálního úložiště i jejich zpětnou propagaci.

UniCredit Bank

Dashboarding a reporting nad CRM zpřístupňuje cenná obchodní data

Korporátní divize UniCredit Bank hledala vhodný způsob realizace dashboardingu a reportingu svých obchodních a CRM aktivit. Nejvhodnějším se ukázalo být řešení navržené společností Trask solutions.

Pro naplnění potřeb dashboardingu a reportingu Trask uskutečnil implementaci a rozšíření Operational Data Store. V rámci projektu byl vytvořen specializovaný data mart, nad nímž byly postaveny reporty, dashboardy a OLAP kostky využívající data z CRM aplikace Business Pipeline.

Součástí projektu bylo rovněž vytvoření konceptu a implementace historizace dat a správa číselníků.

ČSOB

Návrh nového systému DWH a efektivní datová migrace účetního systému

Bližší informace

ČSOB

Návrh nového systému DWH a efektivní datová migrace účetního systému

Společnost ČSOB Leasing se rozhodla pro migraci svého účetního systému pomocí sady nově vytvořených ETL procesů (Extract, Transform, Load). Před migrací plnění probíhalo pomocí skriptů.

Při realizaci projektu jsme vytvořili historizaci klíčových tabulek a zrychlili tak zpracování dat v DWH. Díky inkrementálnímu načítání dat bylo dosaženo 70% snížení času potřebného na plnění DWH.

Současně jsme spolupracovali na návrhu optimalizace celkové architektury DWH s roadmapou rozvoje pro následující tři roky.

Citibank

Migrace datového skladu umožní modernizaci BI

Bližší informace

Citibank

Migrace datového skladu umožní modernizaci BI

Projekt Rainbow v Citibank byl několikaletý projekt zaměřený na nahrazení starších (legacy) systémů a zastaralých procesů novým moderním přístupem a tím zaručit konzistenci napříč všemi kanály, produkty a zeměmi.

Hlavní částí, na které se Trask podílí, je migrace datového skladu z databáze Microsoft SQL Server do systému Teradata.

V rámci projektu bylo nutné zajistit migraci všech historických dat a nastavit správně přepojení nových systémů i na původní MS SQL Server, aby Citibank Czech Republic mohla mít v záloze také původni databázi pro vlastní použití.

ČSOB

Nová front-endová aplikace zprostředkuje webový přístup ke core banking systému

Bližší informace

ČSOB

Nová front-endová aplikace zprostředkuje webový přístup ke core banking systému

V rámci projektu s označením Profile Direct řeší Trask pro ČSOB vývoj front–endové aplikace umožňující webový přístup k jejímu core banking systému.

Cílem je vytvořit zcela nové uživatelské prostředí, které nahradí původní terminálové obrazovky systému Profile (tzv. green screens). Implementovaný front-end je určen primárně pro back-office a pracovníky na přepážkách poboček ČSOB a Poštovní spořitelny.

V rámci projektu je kladen důraz na používání metodiky Lean.

Profile Direct se skládá ze tří samostatných aplikací:

WebCSR: back-office webová aplikace pro práci nad bankovním back-endem

Teller: tlustý klient pro pobočkové pracovníky

WebAdmin: administrace a správa výše zmíněných aplikací (zabezpečení, menu, účty atd.)

ČSOB

Celobankovní intranetový portál zpřístupňuje užitečné informace i aplikace

Bližší informace

ČSOB

Celobankovní intranetový portál zpřístupňuje zaměstnancům užitečné informace i aplikace

Trask společně s pracovníky ČSOB navrhnul a vyvinul intranetový portál, který zaměstnancům banky značně usnadňuje práci s informacemi a dokumenty.

Portál umožňuje zaměstnancům přístup k informacím a řadě aplikací ČSOB a zpřístupňuje i řadu informací z externích zdrojů (např. ČTK a monitoring denního tisku).

Každý tak má možnost si na intranetu zaregistrovat informace z oblastí důležitých pro jeho práci a ty jsou mu zpřístupněny pomocí internetového prohlížeče, e-mailu nebo zpráv SMS.

Jen máloco dokumentuje kvality Trasku v oblasti vývoje kritických intranetových a internetových aplikací tak výmluvně jako statistika Intranetu ČSOB pro rok 2001, která hovořila o 250 milionech přístupů a 1250 GB přenesených dat.

Mezi naše další kompetence patří