Tomáš Svoboda,
Manager pro oblast Energetika a průmysl

Energetika a průmysl

Vypujčím si slova Tomáše Baťi: "Nenapodobovat, být v čele!” Tato věta nejlépe vystihuje naše projekty v oblasti Energetiky a průmyslu.

5000

uživatelů bylo Traskem převedeno z prostředí CA do prostředí Oracle.

Bližší informace

Migrace systému jednotného přihlašování (SSO) v prostředí desktop RWE

Společnost RWE CZ zvolila jako svůj nový standard systém jednotného přihlašování pro koncové uživatele postavený na bázi řešení společnosti Oracle. Před tím využívala společnost nástroje firmy CA, které ovšem neodpovídaly potřebám a nové strategii skupiny RWE. Projekt, jehož výsledkem byla migrace téměř 5 000 uživatelů a 75 různých aplikací (SAP, webové aplikace, VPN, Cognos, JIRA a mnohé další) z prostředí CA do prostředí Oracle. Podobný projekt v takovém rozsahu je v celé skupině RWE unikátní a probíhal v několika fázích a vlnách v průběhu téměř 9 měsíců.

Díky Trasku a výborné kooperaci ze strany zákazníka došlo k hladkému přechodu na nový systém.

5

a více let praxe mají všichni specialisté Trasku v oblasti energetiky.

Bližší informace

Portálová strategie v E.ONu

Společnost Trask vytvořila pro E.ON strategii rozvoje portálové a navazující aplikační infrastruktury. Cílem strategie bylo konsolidovat existující řadu portálů do společné architektury a sjednotit technologie. Požadavkem na novou portálovou infrastrukturu je podpora flexibility portálů jak vzhledem k jejich rostoucímu významu v energetickém podnikání, tak i z důvodů měnící se legislativy. Studie zahrnovala i navazující oblasti (Integrace, ODS, Web Content Management, single-sign-on infrastruktura). Na jejím základě E.ON následně v roce 2014 nastartoval transformační program, který strategii realizuje.

24 %

je potenciál roční úspory z SLA identifikovaný Traskem.

Bližší informace

Analýza infrastruktury GIS prostředí EON IT

Na základě požadavku klienta proběhlo několikaměsíční sledování chování infrastruktury vyhrazené pro operace v oblasti GIS. Analýza měla za cíl identifikovat úzká hrdla na hardwarové, softwarové vrstvě a aplikační rovině pro prostředí Integraph G!NIUS, a to jak vývojové a testovací, tak pro produkční. Dalšími výstupy bylo doporučení pro eliminaci úzkých hrdel, následná hrubá kapacitní analýza pro plánovanou virtualizaci a také vyhodnocení efektivity služeb poskytovaných v rámci SLA outsourcingovým partnerem E.ON, společností HP.

Díky Trasku byl kromě technických vylepšení identifikován potenciál roční úspory z SLA ve výši 19-24%.

20

uživatelských softwarových balíčků od Trasku součástí dohledového systému.

Bližší informace

Implementace dohledového systému v RWE

Zadáním projektu bylo nasazení produktu Tivoli Desktop Management v RWE. Součástí projektu byla úvodní analýza prostředí, design a architektura řešení dohledového systému, instalace a konfigurace dohledového systému v Data Centru, provádění uživatelských akceptačních testů, vývoj a testování cca 20 uživatelských softwarových balíčků.

Zákazník na prvním místě

Zákazník na prvním místě

Transformace energetických trhů přináší nebývalou potřebu péče o zákazníky a jejich aktivnější role a s tím související potřebu účinných zákaznických systémů na bázi informační a telekomunikační technologie. Trask řeší jejich integrace nebo portálové a mobilní strategie či návštěvnickou analytiku a má v těchto oblastech jedinečné zkušenosti z telekomunikačního a bankovního sektoru včetně samoobslužných nebo e-shopových portálů. 

×

Bližší informace

Legislativa

Legislativa

Evropská energetická politika usiluje o zajištění bezpečných dodávek energií za přijatelnou cenu, větší konkurenceschopnost a nižší emise a Trask pomáhá zákazníkům analyzovat dopady vývoje evropské i národní legislativy na jejich povinnosti a procesy a následně efektivně navrhovat potřebné změny včetně jejich realizace.

×

Bližší informace

Efektivita a úspory

Efektivita a úspory

Optimalizací procesů a jejich řízení přispívá Trask k efektivitě svých zákazníků a ta je v současné situaci energetických trhů nutnou podmínkou pro ziskovost a její udržení. Dlouholetá zkušenost s procesy a kritickými systémy řízení a provozu firem umožňují Trasku účinně je analyzovat a auditovat a tím přispívat k úsporám v nasazení a provozu informačních technologií. 

×

Bližší informace

Aktuální požadavky našich klientů

Vybrané reference

RWE

Biometrický podpis usnadňuje zákaznickou korespondenci

Bližší informace

RWE

Biometrický podpis usnadňuje zákaznickou korespondenci

Trask pro společnost RWE implementoval řešení pro podepisování elektronických dokumentů zákaznických smluv (PDF) na klientských centrech RWE pomocí zařízení SignPad s evidencí biometrických dat.

Princip spočívá v tom, že klient obdrží smlouvu v papírové podobě, přičemž při podpisu ji pokládá na SignPad. Podpis se provádí speciálním stylusem, který podepíše papír jako běžné pero, zároveň ale zaznamenává podpis včetně biometrických dat na podpisové zařízení. Tento podpis se pak přidává do elektronické verze dokumentu (PDF) a pro RWE tak nevzniká papírová, nýbrž jen elektronická verze dokumentu. Rok implementace je 2009/2010. Řešení je připraveno pro použití pro veškeré pobočky RWE.

Přínosy pro klienta spočívají  úspory přímých nákladů na tisky a manipulaci s papírovou složkou, zrychlení procesu archivace, dostupnost dokumentů v rámci elektronického archivu

Technologie pro podepisování a rozsah dodávky: SoftPro Sign Doc pro Adobe, Wacom signpady, čtení dokumentů ze SAP, archivace v DMS EMC Documentum, časové razítkování.

RWE

Audit řešení EMC Documentum

Bližší informace

Audit řešení EMC Documentum

Společnost RWE hledala odpovědi na otázky týkající se provozu aplikací na platformě EMC Documentum jako jsou:

- Stabilita prostředí

- Výkonnost aplikací a klíčových funkcí (např. Vyhledávání)

- Náročné a drahé změny v aplikacích

Společnost Trask provedla kompletní audit stávajícího řešení aplikací RWE na platformě EMC Documentum a následné zhodnocení navrženého řešení a jeho architektury (datový a funkční návrh) a dále kontrolu nastavení jednotlivých komponent infrastruktury systému.

Na základě zjištění byly vyhodnoceny možné nápravné kroky s ohledem na náročnost nápravy a jejich přínosu. Ze seznamu byly vybrány nejvýhodnější kroky, které byly implikovány. Použité nápravné kroky byly vyhodnoceny jako úspěšné.

RWE

RWE svěřila Trasku outsourcing kompletní oblasti ECM

Bližší informace

RWE

RWE svěřila Trasku outsourcing kompletní oblasti ECM

Společnost RWE se v rámci své současné strategie rozhodla soustředit své vlastní síly pouze na klíčové oblasti IT, které souvisejí s předmětem její činnosti (tzv. Core IT). Ostatní oblasti, které slouží pouze pro podporu vnitřního chodu společnosti, se RWE rozhodla v rámci snahy o snižování nákladů outsourcovat.

První z velkých oblastí, kterých se to týká, je správa dokumentů a podnikového obsahu, neboli ECM (Enterprise Content Management). Péči o provoz i rozvoj všech souvisejících systémů a technologií tak RWE přenechala Trasku coby spolehlivému a zkušenému partnerovi.

Trask přebírá zodpovědnost za kompletní provoz souvisejících systémů, jimiž jsou zejména EMC Documentum, Adobe LC, Kofax a Altassian JIRA. Doba převzetí čtyř platforem činila ku spokojenosti zákazníka pouze přibližně 66 % původního odhadu, tedy zhruba osm týdnů. 

Trask pro RWE zajistí kromě podpory a cenové optimalizace také možnost rozvoje a technologické optimalizace včetně možnosti přiblížení se osvědčeným postupům v této oblasti. RWE přitom není nucena udržovat vůbec žádné know-how a tým zaměřený na Enterprise Content Management.

K přínosům pro RWE patří možnost využití rozsáhlého know-how a zkušeností partnera, který má v současné době největší tým pro oblast ECM a DMS v Česku. Kromě toho může RWE těžit ze synergických efektů, které plynou z přehledu Trasku napříč všemi souvisejícími technologiemi, jeho  z jeho orientace na kvalitu služeb bez preference konkrétní technologie a v neposlední řadě z jeho znalostí energetiky.

E.ON

Integrační a autorizační platforma WSO2

Bližší informace

Cílem tohoto projektu je zavedení integrační a autorizační platformy pro portálová řešení v E.ON. Projekt se skládal z několika fází. První fáze zahrnovala integrační a autorizační návrh řešení, hledání vhodných produktů a jejich hodnocení. Výsledkem této fáze byla nabídka na vytvoření PoC, architektonický návrh řešení a vybraná platforma WSO2. Ve druhé fázi byl nahrazen systém THETA (interní systém pro přidělování oprávnění, který integruje systémy SAP, HR, Telefonní seznam, AD) pomocí WSO2 ESB. Třetí fáze implementovala autorizační platformu WSO2 IS pro řešení autentizace jednotlivých portálů (OM, EMP, EVIS) a zajištovala SSO, příprava metodických podkladů pro vývoj webových služeb na integrační platformě. Následně byla budována integrační vrstva pro externí portály a částečná náhrada SAP PI.

RWE

Implementace dohledového systému

Bližší informace

Implementace dohledového systému v RWE

Zadáním projektu bylo nasazení produktu Tivoli Desktop Management v RWE. Součástí projektu byla úvodní analýza prostředí, design a architektura řešení dohledového systému, instalace a konfigurace dohledového systému v Data Centru, provádění uživatelských akceptačních testů, vývoj a testování cca 20 uživatelských softwarových balíčků.

RWE

Migrace systému jednotného přihlašování (SSO) v prostředí desktop RWE

Bližší informace

Migrace systému jednotného přihlašování (SSO) v prostředí desktop RWE

Společnost RWE CZ zvolila jako svůj nový standard systém jednotného přihlašování pro koncové uživatele postavený na bázi řešení společnosti Oracle. Před tím využívala společnost nástroje firmy CA, které ovšem neodpovídaly potřebám a nové strategii skupiny RWE. Projekt, jehož výsledkem byla migrace téměř 5 000 uživatelů a 75 různých aplikací (SAP, webové aplikace, VPN, Cognos, JIRA a mnohé další) z prostředí CA do prostředí Oracle. Podobný projekt v takovém rozsahu je v celé skupině RWE unikátní a probíhal v několika fázích a vlnách v průběhu téměř 9 měsíců.

Díky Trasku a výborné kooperaci ze strany zákazníka došlo k hladkému přechodu na nový systém.

E.ON

Portálová strategie

Bližší informace

Portálová strategie v E.ONu

Společnost Trask vytvořila pro E.ON strategii rozvoje portálové a navazující aplikační infrastruktury. Cílem strategie bylo konsolidovat existující řadu portálů do společné architektury a sjednotit technologie. Požadavkem na novou portálovou infrastrukturu je podpora flexibility portálů jak vzhledem k jejich rostoucímu významu v energetickém podnikání, tak i z důvodů měnící se legislativy. Studie zahrnovala i navazující oblasti (Integrace, ODS, Web Content Management, single-sign-on infrastruktura). Na jejím základě E.ON následně v roce 2014 nastartoval transformační program, který strategii realizuje.

E.ON

Analýza infrastruktury GIS prostředí EON IT

Bližší informace

Analýza infrastruktury GIS prostředí EON IT

Na základě požadavku klienta proběhlo několikaměsíční sledování chování infrastruktury vyhrazené pro operace v oblasti GIS. Analýza měla za cíl identifikovat úzká hrdla na hardwarové, softwarové vrstvě a aplikační rovině pro prostředí Integraph G!NIUS, a to jak vývojové a testovací, tak pro produkční. Dalšími výstupy bylo doporučení pro eliminaci úzkých hrdel, následná hrubá kapacitní analýza pro plánovanou virtualizaci a také vyhodnocení efektivity služeb poskytovaných v rámci SLA outsourcingovým partnerem E.ON, společností HP.

Díky Trasku byl kromě technických vylepšení identifikován potenciál roční úspory ze SLA ve výši 19-24%.

RWE

Testing pro RWE

Bližší informace

Testing pro RWE

Testování v rámci projektu IDE2+, IKAR (migrace dat modulů FI a AM ze společnosti RWE Plynoprojekt do společnosti KA Contracting), CRM (implementace nového SAP CRM k zajištění podpory procesů prodeje, obsluhy a marketingu), RWE Service CZ (implementace, konfigurace a customizace modulů FI, CO SD, MM v SAP R3 v nově vzniklé RWE Service CZ).

Mezi naše další kompetence patří