Ondřej Stokláska,
Manager pro oblast BI

Business Intelligence

Z oceánu dat jsme schopni vytěžit ta důležitá a proměnit je na cenného rádce pro rozhodování.

Čeho umíme dosáhnout

70 %

Snížení času na plnění DWH díky inkrementálnímu načítání dat v ČSOB Leasing.

Bližší informace

ČSOB

Efektivní migrace účetního systému a návrh nového systému DWH (Data Warehouse)

Společnost ČSOB Leasing se rozhodla pro migraci svého účetního systému pomocí sady nově vytvořených ETL procesů. Před migrací probíhalo plnění pomocí skriptů.

Díky inkrementálnímu načítání dat bylo dosaženo 70% snížení času potřebného na plnění DWH.

50 %

Snížení pracnosti na vývoj ETL procesů u našeho Automotive klienta.

Bližší informace

Automotive klient

Přechod na Enterprise Data Warehouse propojuje všechny platformy pro ukládání dat

Automotive klient se v roce 2012 rozhodla změnit strategii rozvoje svého DWH a přejít na koncept Enterprise Data Warehouse (EDWH).

Jedná se o logické i fyzické propojení všech platforem, které klient využívá pro ukládání dat (SAP BW, Oracle DB, MS SQL). Pracnost na vývoj ETL procesů se snížila o 50%.

5

BI platforem spravovaných v rámci komplexní podpory u našeho Automotive klienta.

Bližší informace

Automotive klient

Podpora pro BI Competency Center v rámci vývojových, provozních i administrátorských činností

Již více než tři roky zajišťujeme podporu pro BI Competency Center u významného Automotive klienta, na jehož budování jsme se podíleli:

 1. Reporting SAP Business Objects (BO) 3.1, 4.x
 2. ETL SAP Data Services (DS) 4.1
 3. DWH
 4. SAP Business Warehouse (BW) 7.3
 5. SAP Business Warehouse Accelerator (BWA) 7.20
30

a více vstupních parametrů pro výpočet KPI reportujeme při monitoringu mezinárodní distribuční sítě našeho Automotive klienta.

Bližší informace

Automotive klient

Komplexní pohled na výkonnost importérů a partnerů automobilky

Významný Automotive klient si vybral Trask solutions pro realizaci projektu Monitoring + Reporting v rámci své mezinárodní distribuční sítě.

Pro sledování výkonnosti importérů a partnerů automobilky jsou prováděny komplexní výpočty výkonnostních ukazatelů KPI. V některých případech je pro výpočet používáno dokonce přes 30 parametrů.

Důležitým požadavkem řešení bylo rychlé načtení dat.

1

reportingová platforma namísto původních dvou po konsolidaci BI u našeho Automotive klienta.

Bližší informace

Automotive klient

Výstavba BI Competency Center zastřešila aktivity v oblasti Business Intelligence

Významný Automotive klient se rozhodl konsolidovat již existující aktivity v oblasti Business Intelligence pod střechu jediného kompetenčního centra. Cílem projektu bylo analyzovat stav BI aktivit klienta, vytvořit, respektive popsat procesní koncept fungování BI Competency Center, definovat projektové priority při jejich zavádění a také v oblasti rozvojových projektů. 

Po schválení této koncepce bylo nutné tyto procesy zavést a nastartovat, resp. zrealizovat klíčové projekty. Jedním z nich byla i analýza stavu a technologických potřeb společnosti v oblasti BI. Cílem bylo vytvořit podklad pro strategické rozhodnutí o reportingové platformě, metodice a možnostech popisu a správy metadat a následně i strategie v oblasti Data Warehousingu. Trask byl angažován do role hlavního dodavatele konzultačních a realizačních kapacit a zároveň jako lokální partner a koordinátor implementačních projektů svěřených technologickým vendorům (SAP).

<
>

Proč si vybrat Trask v oblasti Business Intelligence

 • NÁPADY A ŘEŠENÍ
 • ČÍSLA NEJSOU ČÍSLA
 • DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST
 • JEDNA PRAVDA
 • BI GOVERNANCE
 • PRÉMIOVÉ TECHNOLOGIE

Najdeme společný jazyk mezi businessem a technologií

Příklad ze života:

Firma s celostátní prodejní sítí zažívá několikaměsíční pokles profitability. Analýza trhu a klientských preferencí identifikovaly, jaké nové služby by bylo nutné zavést. Zbývá vyřešit jak službu udělat atraktivní a požadavky nastavit tak, aby realizace byla efektivní, za přijatelných nákladů. 

 

Na váš business se dokážeme podívat z jiné perspektivy. Proto můžeme přijít i na nová řešení, která dokážeme jasně popsat, rozpracovat a navrhnout jejich technickou realizaci. Vaše požadavky pomůžeme srozumitelně vysvětlit a transformovat tak, aby vyhovovaly technickým formám.

Kromě konzultace a rozpracování plánu umíme celou akci i zrealizovat. Zajistíme infrastrukturu, víme jak zařídit rychlé datové přenosy ETL, nastavíme strukturu moderního datového pole (DWH), nepřekvapí nás požadavek na logicky strukturovaný Data Mart.

Instalací a zprovozněním technologie projekt nekončí. Završení přichází až poté, kdy se celé řešení začne používat. 

Dokážeme přetavit vaše data v informace, které mají praktické použití v podnikání

Příklad ze života:

Telekomunikační společnost má k dispozici data z vlastního e-shopu, web portálu a profilu na Facebooku. Tuší, že se v těchto datech nacházejí poznatky, které by pomohly připravovat personalizované nabídky a včas reagovat na relevantní události. Stačí k tomu jen dobrá intuice, anebo to chce i silné analytické „know-how“?

 

Z oceánu dat jsme schopni vytěžit ta důležitá a proměnit je v cenného rádce při rozhodování. Vidíme totiž všechny rozměry dat a dokážeme je jednoduše zobrazit. Data získáváme nejen z vašich databází, ale obsáhneme celý internet, a to včetně Facebooku, Twitteru a dalších sociálních médií. Naše nástroje navíc milují Big Data.

Při hledání sofistikovaných cest k novým poznatkům využíváme i pokročilých nástrojů, jako je predikční analýza, tedy aktivní předpovídání dalšího vývoje. 

Dostatek relevantních informací ještě nezaručí dobrá rozhodnutí.
Opravdu důležitá je jejich dostupnost a přehlednost

Příklad ze života:

Ředitel nové dynamické banky zjistil, že mu prohlížení stovek řádků v desítkách reportů zabírá 20% času a jeho akceschopnost je hodně omezená. Potřebuje vytvořit ucelený pohled na klíčové ukazatele výkonu banky a být schopen zabývat se pouze tím, co vyžaduje jeho vstup. Navíc si chce tyto informace prohlížet i ve svém iPadu a mobilu a požaduje, aby byl na kritické situace zřetelně upozorněn.

Úspěšná spolupráce týmů je založená na rychlém vyhodnocení stavu věcí a přijetí účinných opatření. Tento proces dnes umíme systémově podpořit.

Pro klienty vytváříme dynamické reporty a přehledné dashboardy. Díky portálovým a mobilním technologiím je dostaneme tam, kde mají možnost pracovat a vydělávat. Ovládáme technologie, které vám dají možnost vaše data představit tak, aby jim rozuměli i vaši zákazníci.

Díky progresivnímu systému práce s daty můžeme zaručit, že celá firma bude vycházet z jedněch dat

Příklad ze života:

Významná pojišťovna už dlouho řeší situaci, kdy se na poradách vedení běžně řeší neshoda mezi marketingovým, prodejním a produktovým ředitelem ohledně prodejních výsledků. Ukázalo se, že pojmy jako zákazník, produkt anebo profitabilita si každý interpretuje jinak. Dá se zajistit, aby se na podobné veličiny všichni dívali stejným způsobem? 

Mnoho potíží vzniká jen proto, že se data interpretují nejednotně. Datová kvalita je tak jednou z prvních věcí, na kterou se zaměřujeme.

Umíme zajistit MDM, aby všechny části firmy pracovaly, jak mají, a zavádíme datový a byznys slovník. Ulehčí to mnoho práce a zabrání nedorozumění v dalších krocích.

 

BI Governance je jeden z nejdůležitějších bodů celé oblasti Business Intelligence

Příklad ze života:

Velká developerská firma se rozhodla, že kromě nemovitostí rozšíří svůj prodej o navázané služby a komodity. K tomu potřebují konsolidovat zákaznická data a aktivně s těmito daty pracovat. Mají dilema, kterou technologii zvolit, jak navrhnout strukturu datového úložiště, kdo a jak zajistí provoz a podporu a v neposlední řadě řeší, jak zajistit, aby tato strategická investice skutečně vedla ke splnění business cílů. 

Našim klientům umožňujeme zorientovat se v tom, jak mají být nastaveny procesy, role, odpovědnosti a metriky BI projektů.

Řídíme se přitom osvědčenou projektovou metodikou, takže není problém veškerá data a poznatky rychle zpracovat a zařídit. Vaše strategické investice pak vždy skutečně vedou ke splnění daných businessových cílů. 

Poskytujeme komplexní služby od konzultací přes návrh řešení po samotnou realizaci

TECHNOLOGIE

SAP Data Services
Business Objects
SAP BW
SAP HANA

Microsoft Integration Services
MS SQL Server
MS Reporting services

Informatica
Oracle
Teradata
IBM Cognos
PowerDesigner

QlikView a SAS (DataFlux, Master Data Management a Visual Analytics)

Zajistíme infrastrukturu, víme jak zařídit rychlé datové přenosy ETL, nastavíme strukturu moderního datového pole (DWH) a také nás nepřekvapí požadavek na logicky strukturovaný Data Mart.

SLUŽBY

 • BI Governance
 • Masterdata Management
 • Metadata Management
 • Business slovníky
 • Mobilní reporting
 • Dashboarding
 • Content Management pro Reporting
 • Collaborative Decision Making
 • ETL přenosy

Vybrané reference

Česká spořitelna

Efektivní identifikace klientů je klíčem k úspěšnému aplikování zákona FATCA

Bližší informace

Česká spořitelna

Efektivní identifikace klientů je klíčem k úspěšnému aplikování zákona FATCA

Coby významná finanční instituce s mezinárodní klientelou řešila Česká spořitelna potřebu aplikovat do svého prostředí americký daňový zákon FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) za současného splnění skupinových požadavků Erste Group. Implementaci zákona v rámci procesů a informačních systémů banky svěřila společnosti Trask solutions.

Trask byl zodpovědný za návrh řešení i integraci zákona FATCA do stávajících procesů v České Spořitelně. Zajistil kompletní návrh business logiky pro identifikaci skutečných i potenciálních amerických daňových poplatníků, a to včetně algoritmu na straně Data Warehousu.

V následujících fázích bude projekt pokračovat implementací procesů pro tzv. Witholding (odvod srážkové daně) a specifikací pravidelných reportů pro oddělení Compliance.

Dosažení statutu FATCA Compliant je nezbytným krokem k vyhovění potřebám klientů České spořitelny. Implementace navržených procesů a kontrolních mechanismů přitom umožní efektivní identifikaci klientů s ohledem požadavky zákona ve stávajícím i budoucím zákaznickém portfoliu banky.

PWC / Česká spořitelna

Úspěšně implementovaný MDM na bázi produktu Trask RDS

Bližší informace

PWC / Česká spořitelna

Úspěšně implementovaný Master Data Management na bázi produktu Trask RDS

Ve společnostech Česká spořitelna a PWC Trask solutions úspěšně implementoval Master Data Management statických dat (číselníky). V obou případech byl pro správu číselníků využit vlastní produkt Trask RDS (Reference Data Store).

V rámci projektů implementace technologie pro správu číselníků Trask zabezpečil také migraci dat z několika systémů do centrálního úložiště i jejich zpětnou propagaci.

UniCredit Bank

Dashboarding a reporting nad CRM zpřístupňuje cenná obchodní data

Korporátní divize UniCredit Bank hledala vhodný způsob realizace dashboardingu a reportingu svých obchodních a CRM aktivit. Nejvhodnějším se ukázalo být řešení navržené společností Trask solutions.

Pro naplnění potřeb dashboardingu a reportingu Trask uskutečnil implementaci a rozšíření Operational Data Store. V rámci projektu byl vytvořen specializovaný data mart, nad nímž byly postaveny reporty, dashboardy a OLAP kostky využívající data z CRM aplikace Business Pipeline.

Součástí projektu bylo rovněž vytvoření konceptu a implementace historizace dat a správa číselníků.

Automotive klient

Výstavba BICC zastřešila aktivity v oblasti Business Intelligence

Bližší informace

Automotive klient

Výstavba BI Competency Center zastřešila aktivity v oblasti Business Intelligence

Významný Automotive klient se rozhodl konsolidovat již existující aktivity v oblasti Business Intelligence pod střechu jediného kompetenčního centra. Cílem projektu bylo analyzovat stav BI aktivit klienta, vytvořit, respektive popsat procesní koncept fungování BI Competency Center, definovat projektové priority při jejich zavádění a také v oblasti rozvojových projektů.

Po schválení této koncepce bylo nutné tyto procesy zavést a nastartovat, resp. zrealizovat klíčové projekty.

Jedním z nich byla i analýza stavu a technologických potřeb společnosti v oblasti BI. Cílem bylo vytvořit podklad pro strategické rozhodnutí o reportingové platformě, metodice a možnostech popisu a správy metadat a následně i strategie v oblasti Data Warehousingu.

Trask byl angažován do role hlavního dodavatele konzultačních a realizačních kapacit a zároveň jako lokální partner a koordinátor implementačních projektů svěřených technologickým vendorům (SAP).

Automotive klient

Implementace jednotné platformy a konsolidace reportingu napříč podnikem

Bližší informace

Automotive klient

Implementace jednotné platformy umožnila konsolidaci reportingu napříč podnikem

Významný Automotive klient svěřil Trasku roli hlavního dodavatele při implementaci jednotné reportingové platformy SAP Business Objects a konsolidaci reportů z odlišných reportingových platforem, zejména IBM Cognos.

K hlavním dodávkám projektu patřila instalace SAP Business Objects XI 3.1 SP3 v prostředí clusteru včetně souvisejícího vývoje, testování a nasazení do produkčního prostředí, dále konfigurace a administrace či návrh bezpečnostního konceptu nebo školení uživatelů.

Podstatným krokem byla následně migrace reportů z prostředí IBM Cognos na novou platformu a vývoj reportů nových s využitím nástrojů Web Intelligence, Crystal Reports, Live Office, Voyager či Xcelsius. Veškerý reporting klienta se tak povedlo konsolidovat v rámci jediné celopodnikové platformy.

ČSOB

Návrh nového systému DWH a efektivní datová migrace účetního systému

Bližší informace

ČSOB

Návrh nového systému DWH a efektivní datová migrace účetního systému

Společnost ČSOB Leasing se rozhodla pro migraci svého účetního systému pomocí sady nově vytvořených ETL procesů (Extract, Transform, Load). Před migrací plnění probíhalo pomocí skriptů.

Při realizaci projektu jsme vytvořili historizaci klíčových tabulek a zrychlili tak zpracování dat v DWH. Díky inkrementálnímu načítání dat bylo dosaženo 70% snížení času potřebného na plnění DWH.

Současně jsme spolupracovali na návrhu optimalizace celkové architektury DWH s roadmapou rozvoje pro následující tři roky.

Automotive klient

Přechod na koncept EDW propojuje všechny platformy pro ukládání dat

Bližší informace

Automotive klient

Přechod na koncept Enterprise Data Warehouse propojuje všechny platformy pro ukládání dat

Významný Automotive klient se v roce 2012 rozhodl změnit strategii rozvoje svého DWH a přejít na koncept Enterprise Data Warehouse (EDWH).

Jedná se o logické i fyzické propojení všech platforem, které jsou klientem využívány pro ukládání dat (SAP BW, Oracle DB, MS SQL). Všechny tyto dílčí DWH jsou propojeny pomocí heterogenního ETL nástroje SAP Business Objects Data Services. Pracnost na vývoj ETL procesů se tak snížila o 50%.

Cílový odběratel se nestará z jaké platformy informace získává, a využívá pouze reporting v Business Objects. O uložení dat se stará oddělení BI Competency Center, a vybírá, která platforma je pro daný datový zdroj nejvýhodnější. Díky tomu není nutné sjednocovat platformy a převádět reporting na jednu technologickou platformu.

Trask se na této koncepci podílí od jejího vzniku v roli konzultačního partnera a nyní v pozici integrátora všech projektových pozic: Architekt, Analytik, Vývojář, Tester a Projektový manažer.

Automotive klient

Podpora pro BI Competency Center v rámci vývoje, provozu i administrace

Bližší informace

Automotive klient

Podpora pro BI Competency Center v rámci vývojových, provozních i administrátorských činností

Již více než tři roky zajištuje Trask solutions podporu pro Business Intelligence Competency Center u významného Automotive klienta, na jehož budování se podílel.

Mezi úkoly Trasku spadá podpora jak vývojových, tak i provozních a administrátorských činností pro následujících pět platforem:

 1. Reporting SAP Business Objects (BO) 3.1, 4.x
 2. ETL SAP Data Services (DS) 4.1
 3. DWH
 4. SAP Business Warehouse (BW) 7.3
 5. SAP Business Warehouse Accelerator (BWA) 7.20

Tato podpora je ročně realizována v rozsahu 500 – 600 MDs, kdy na podporu SAP Business Objects je vyhrazeno cca 150 – 250 MDs.

Automotive klient

Komplexní pohled na výkonnost - Monitoring a Reporting

Bližší informace

Automotive klient

Komplexní pohled na výkonnost importérů a partnerů automobilky

Významný Automotive klient si vybral Trask solutions pro realizaci projektu Monitoring + Reporting v rámci distribuční sítě koncernu Volkswagen.

Pro sledování výkonnosti importérů a partnerů automobilky jsou prováděny náročné a komplexní výpočty výkonnostních ukazatelů KPI. V některých případech je pro výpočet KPI používáno dokonce přes 30 parametrů. Důležitým požadavkem řešení bylo rychlé načtení dat.

Trask byl zodpovědný za veškeré projektové dodávky počínaje úvodní analýzou přes vývoj (data, reporty), testování, dokumentaci až po spolupráci při nasazení do produkčního prostředí.

Samotné reporty byly vyvinuty s využitím technologie SAP Business Objects (Web Intelligence) a data jsou ukládána v prostředí SAP Business Warehouse.

Citibank

Migrace datového skladu umožní modernizaci BI

Bližší informace

Citibank

Migrace datového skladu umožní modernizaci BI

Projekt Rainbow v Citibank byl několikaletý projekt zaměřený na nahrazení starších (legacy) systémů a zastaralých procesů novým moderním přístupem a tím zaručit konzistenci napříč všemi kanály, produkty a zeměmi.

Hlavní částí, na které se Trask podílí, je migrace datového skladu z databáze Microsoft SQL Server do systému Teradata.

V rámci projektu bylo nutné zajistit migraci všech historických dat a nastavit správně přepojení nových systémů i na původní MS SQL Server, aby Citibank Czech Republic mohla mít v záloze také původni databázi pro vlastní použití.

T-Mobile

Metadata Management posouvá T-Mobile směrem k lepšímu rozhodování

Bližší informace

Metadata Management posouvá T-Mobile směrem k lepšímu rozhodování

Společnost T-Mobile se v rámci rozsáhlého projektu s názvem Datová kvalita (Data Quality) rozhodla koncepčně vyřešit otázku Metadata Managementu.

Cíle projektu:

- Zajistit kvalitu, konzistenci a aktuálnost informací pro rozhodování.

- Umožnit zaměstnancům strávit podstatně méně času a energie hledáním požadované informace.

- Zajistit jednotnou, kvalitní dokumentaci reportů a používaných termínů a datových mdelů.

Zvýšit efektivitu komunikace mezi obchodními útvary i mezi obchodem a BI oddělením. 

Implementace Metadata Managementu je nejen investicí do kvality informací, ale zároveň prvním krokem v rámci aktivit směřujících k zajištění datové kvality a Data Governance. Zvýšená kvalita informací se odráží ve flexibilnějším rozhodování, lepší vnitřní komunikaci i v efektivnějším využití možností Business Intelligence. Společnost T-Mobile díky tomu dokáže do budoucna dále zlepšovat služby svým zákazníkům.

Implementované řešení je založeno na webové aplikaci Semanta Company Encyclopaedia. Toto řešení doplňuje nástroj SAP Sybase PowerDesigner určený pro technické uživatele. Umožňuje modelování datového skladu a vytvoření metadata repository, který obsahuje všechny datové modely.

Mezi naše další kompetence patří